Får kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas som han vil, må du betale 100 kroner mer i lisens neste år. Foto: Birgit Dannenberg

Vil ha hundrelappen mer

NRK ber om mer lisenspenger til DAB-utbygging og distribusjon.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dersom kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas får det som han vil, må du betale 2.680 kroner i lisens fra neste år. Det er en økning på 100 kroner fra i år inkludert 8 prosent moms, og er to kroner mindre enn hva NRK ba om i fjor.

Dersom Kulturdepartementet sier ja til NRKs ønske, betyr det en lisensøkning på 3,9 prosent. Regnskapet for 2011 viste en omsetning på 4,8 milliarder kroner.

I et brev til departementet begrunner lisenskringkasteren økningen med en 2,5 prosent generell prisvekst i bunn. Her inngår økte personalkostnader, inkludert pensjonsforpliktelser. I sum er denne merkostnaden beregnet til knapt 107 millioner kroner sammenlignet med i fjor.

Dobbeltdistribusjon

Resten av økningen er knyttet til dyrere rettigheter, og utgifter til distribusjon, samt tilgjengeliggjøring på flere plattformer.

– Vi forventer kostnadsvekst for visningsrettigheter, musikkrettigheter og tilgjengeliggjøring av arkiv på Internett. I motsatt retning trekker en netto reduksjon av sportsrettigheter fordi OL i London i 2012 koster mer enn ski-VM og andre arrangementer som kommer inn i 2013, heter det i brevet som er underskrevet kringkastingssjefen og styreleder William Nygaard.

NRK skriver videre at produksjonskostnadene vil være omtrent uendret fra i år til neste år.

Utbygging av HD-distribusjon av distriktssendingene, samt distribusjon av radio på både DAB og FM i årene som kommer gir også økte kostnader, ifølge NRK.

Dobbeltdistribusjonen er anslått å koste 66 millioner kroner neste år. Denne kostnaden er anslått å øke til 105 millioner kroner i 2014, før den faller noe til knapt 100 millioner kroner i 2015 og 2016.

Flere lisensbetalere

På den positive siden regner NRK med 15.000 flere lisensbetalere neste år, noe som gir økte inntekter på knapt 36 millioner kroner.

Allmennkringkasteren ser også for seg at sparetiltak på 20 millioner kroner bidrar til å redusere behovet for en enda større lisensøkning.

Om NRK får ønsket sitt oppfylt får vi først svar på når statsbudsjettet legges fram til høsten. Dersom NRK blir hørt vil de i sum få 183 millioner kroner mer neste år, da uten merverdiavgiften.

Misnøye

Utover å argumentere for lisensøkning gir NRK i brevet også en oppsummering av året som har gått, samt en beskrivelse av hva de forventer av fremtiden.

Toppsjefen og styrelederen uttrykker for eksempel misnøye med at avgjørelsen om trafikkportalen dit.no trekker ut i tid.

– NRK opplever prosessen som svært problematisk, og den lange saksbehandlingstiden har medført vanskeligheter både for NRK og de øvrige partene i samarbeidsprosjektet, heter det i brevet.

Økt konkurranse

De skriver også at konkurransen om både innhold og hoder hardner til i bransjen.

– Konkurransen om faglig spisskompetanse og de mest kreative kreftene i mediemarkedet vil bli skjerpet – og NRKs økonomi vil bli satt på prøve.

NRK ser heller ikke lyst på utviklingen i kostnader på sportsrettigheter for årene som kommer.

– For årene fra 2014 og videre er prognosene for rettighetskostnadene bekymringsfulle. Dette gjelder særskilt kostnadene knyttet til attraktiv sport, men også kostnader til musikkrettigheter og visningsrettigheter generelt.

I 2014 legges rettighetene til vinter-OL i Pyeongchang i 2018 og sommer-OL i 2020 ut for salg. Hvor sistnevnte OL skal arrangeres blir klart først neste år.

Powered by Labrador CMS