Reidun Kjelling Nybø og Norsk Redaktørforening er ikke imponert over at statsadvokaten nå ber politiet etterforske Harald Klungtveit.

Hardt ut mot statsadvokaten etter Filter Nyheter-anmeldelse

Håndteringen vitner om manglende forståelse for medienes samfunnsrolle, fastslår generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening.

Publisert Sist oppdatert

Mandag fikk Journalisten bekreftet at statsadvokaten ber politiet etterforske en anmeldelse mot Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit. 

Klungtveit ble firedobbelt politianmeldt etter magasinets oppslag om det norske Active Club-miljøet, som kobles til høyreekstremisme.

Filter Nyheter omtalte selv anmeldelsene, og skrev at de var henlagt av politiet.

Én av henleggelsene ble imidlertid påklaget, og er nå omgjort av statsadvokaten. 

Det er ikke Norsk Redaktørforening (NR) videre fornøyd med. 

«Vi reagerer sterkt på håndteringen av denne saken – både at henleggelsen ble omgjort, ordlyden i henvendelsen fra Oslo statsadvokatembeter til Oslo politidistrikt og at redaktøren ikke er underrettet om dette», heter det i et brev signert generalsekretær Reidun Kjelling Nybø, som Journalisten har fått innsyn i.  

Håndteringen vitner om manglende forståelse for medienes samfunnsrolle og risikoen for at formuleringer i henvendelsen blir brukt for å skade tilliten til Filter Nyheter og redaktørstyrte medier generelt, fortsetter brevet.  

Videre heter det at den saken som er bakgrunnen for anmeldelsen, i NRs øyne, fremstår som ordinær journalistikk av stor allmenn interesse.

«Vi vil understreke betydningen av at saken avklares raskt for å unngå en nedkjølende effekt overfor Filter Nyheters kilder og åpenbare skadelige følger for mediets samfunnsrolle», avsluttes brevet. 

Powered by Labrador CMS