Leder Hege Iren Frantzen i Norsk Journalistlag. Foto: Martin Huseby Jensen

Medlemstallet faller raskere enn Norsk Journalistlag forventet

Underskuddet i Journalistlaget ligger an til å bli én million større enn budsjettert.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag (NJ) har gjort opp regnskap for første kvartal. Det viser et underskudd på 4,45 millioner kroner, 177.000 kroner bedre enn budsjettert.

Like lystig er ikke lesingen av prognosen for hele 2017. Den viser at fagforeningen styrer mot et underskudd på 4,8 millioner kroner for hele året, 850.000 kroner svakere enn budsjettet. Landsstyret vedtok i fjor at NJ ikke må gå med mer enn 4 millioner i underskudd.

NJ budsjetterer normalt med underskudd i år hvor det arrangeres landsmøte, som i år.

Følger utviklingen

Årsaken til at det ligger an til sprekk er større medlemsfall enn fagforeningen forventet. I et notat fra NJs ledelse til landsstyret heter det at antallet medlemmer allerede i mai lå under det som var budsjettert for et halvt år siden, og at kontingentinntektene derfor er redusert i prognosen.

– Vi vil få lavere inntekter fremover, heter det i notatet.

Ved nyttår var det 6.352 medlemmer i Norsk Journalistlag (NJ) som betalte ordinær kontingent. Per 15. mai er tallet nede i 6.185. Dersom fallet fortsetter på samme måte ut året, vil NJ miste 445 medlemmer i år mot 353 færre i fjor.

At utviklingen er svakere enn budsjettert forklarer Journalistlaget med at de tidligere år har tenkt «worst case» når de har budsjettert medlemsutviklingen. Men for inneværende år valgte NJ å forsøke å budsjettere mer realistisk.

NJs leder Hege Iren Frantzen sier at den tidligere praksisen er forlatt fordi oppgaver som det ved slutten av året viste seg at det likevel var penger til, ble prioritert bort.

– Det er uheldig. Målet vårt er alltid å forsøke å budsjettere så korrekt som vi klarer og i år har vi nok truffet bedre på hvor mange færre journalister det blir og hvor mange som altså melder seg ut av NJ, sier Frantzen i en e-post.

Hun sier at NJ beregner helårseffekten i medlemsutviklingen, og ikke fra kvartal til kvartal.

Sekretariatsleder Torbjørn Brenna sier at fallet skjer raskere enn de hadde forventet, men at det ikke er dramatisk ennå.

– Vi ser utviklingen. Jeg er bekymret, men ikke alarmert. Vi må vente på halvårsregnskapet for å få mer kjøtt på benet. Hvis trenden står seg da, eller forsterkes må vi møte det med tiltak, sier Brenna.

Økte kostnader

Nettopp det fallende antallet medlemmer har gjort at landsstyret i NJ allerede i flere år har hatt sterkt fokus på økonomien. I høst fortsetter dette arbeidet ved å konkretisere hvor kutt må tas.

Men det er ikke bare på inntektssiden at det svikter i regnskapet. NJ påfører seg selv også flere kostnader:

• Kostnader knyttet til IT i form av konsulentbistand fra leverandøren Skykontoret er høyere enn NJ ventet

• Da budsjettet ble lagt visste NJ ikke at oppjustering av husleien ville være på 120.000 kroner

• Pendlerutgifter på 210.000 kroner for nestleder fra Bergen er lagt inn i budsjettet

• NJ har funnet rom for kostnader på 700.000 kroner til ny nettside

Frantzen sier at oppgradering av IT-systemet er prioritert de siste årene. Både medlems- og sakssystemet oppgraderes.

– Det er kostbart å fornye slikt som dette, men det har vært helt nødvendig. Dette er en utgift som vi følger nøye slik at de ikke blir for høye.

Når det gjelder pendlerutgiftene er de kommet til etter at budsjettet ble lagt nettopp fordi nestleder Dag Idar Tryggestad fra Bergens Tidende ble valgt i mars.

Nettsidekostnaden har NJ funnet rom til etter at landsstyret i desember vedtok at de skal settes igang dersom det oppstår en økonomisk mulighet i løpet av året.

– Siden nyttår har NJ gjort noen omdisponeringer hvor vi blant annet belaster vederlagsfondet med en 60 prosent medierettsstilling fra januar i år, og blant annet har dette gitt oss muligheter til å begynne arbeidet med å oppgradere nettsidene til NJ.

– Hva gjør dere for å holde underskuddet innenfor de 4 millionene som landsstyret har vedtatt?

– Vi jobber hele tiden for at NJ skal ha en god økonomi, og dette var høyt på dagsorden i landsmøtet og i føringene til dette landsstyret.

NJ-lederen sier det er vanskelig å fordele fagorganisasjones kostnader mellom kvartalene, særlig de to første i et landsmøteår.

– En prognose basert på regnskapstall for første halvår vil være usikker. I praksis betyr det at halvårsregnskapet som legges frem for landsstyret i september vil gi bedre prognose for NJs resultat for 2017.

Bekymret for medlemsfall

Landsstyremedlem Håkon Okkenhaug har engasjert seg sterkt for økonomien til NJ. Han sier at han ikke bekymrer seg over overskridelsene, som han mener det fins rimelige forklaringer på.

– Det som bekymrer meg er at medlemsfallet allerede er større enn vi hadde ventet, sier Okkenhaug til Journalisten.no

Når det gjelder kostnadene som går med til IT, er han ikke overrasket.

– Sånne prosjekter blir alltid 50 prosent dyrere enn forventet. Men vi må skru til kranene der også.

Nyvalgt varamedlem Dennis Ravndal til landsstyret deltok da regnskapet var oppe til behandling i landsstyret.

– Jeg ble mer beroliget etter det som kom fram i landsstyret, sier Ravndal.

Powered by Labrador CMS