Det er vanligvis ikke tillatt med overføring fra norske rettsforhandlinger, men Høyesterett påpeker at det i denne saken foreligger særlige grunner til å gå vekk fra forbudet.

Høyesterett sier ja til strømming av ankesak om innsyn

Journalisten strømmer behandlingen av VGs anke.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Høyesterett tillater at mediene kan overføre ankebehandlingen der VG krever innsyn i dokumenter om politiets og Forsvarets håndtering av tjenestevåpen.

Høyesterett slapp i høst inn VGs anke til behandling etter at både Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett avviste avisens klage på Riksadvokatens beslutning om å nekte innsyn i dokumenter fra etterforskningen av måten politiet og Forsvaret håndterte tjenestevåpen.

I forkant av ankebehandlingen 9. og 10. februar har VGs partshjelpere Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag sammen med fagbladet Journalisten bedt om at det åpnes for direkte overføring av ankeforhandlingene som ska foregå digitalt.

Det er vanligvis ikke tillatt med overføring fra norske rettsforhandlinger, men Høyesterett påpeker at det i denne saken foreligger særlige grunner til å gå vekk fra forbudet.

– Det legges i denne sammenhengen til grunn at ankesaken har betydelig offentlig interesse. Det er ikke grunn til å tro at opptakene vil få uheldig virkning for behandlingen av saken og ingen andre hensyn taler avgjørende imot, skriver Høyesterett som legger til at heller ingen av partene har hatt innvendinger mot at det gjøres opptak.

Avisa skrev blant annet at tidligere politimester og assisterende sjef for Spesialenheten for politisaker, Johan Martin Welhaven, var under etterforskning for brudd på straffelovens bestemmelser om underslag og grov uforstand i tjenesten. Saken mot Welhaven ble henlagt av Spesialenheten for politisaker.

Med unntak av påtalevedtaket avslo Riksadvokaten avisas innsynsbegjæring i flere sentrale dokumenter, noe som har vanskeliggjort VGs arbeid med å granske henleggelsen av en sak mot en av politiets egne ledende tjenestemenn.

Powered by Labrador CMS