Ina Lindahl Nyrud, advokat i Norsk Journalistlag, sa under torsdagens høring at åpenhetsloven må leve opp til navnet.

Vil ha mer åpenhet i åpenhetslov

– Vil kunne bli en portal for videreformidling av samfunnsviktig journalistikk.

Publisert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag er svært fornøyd med regjeringens forslag om en ny åpenhetslov. Lovforslaget, som nå er i komitébehandling, bør allikevel justeres på noen punkter, mener NJ. De vil ha enda mer åpenhet og under torsdagens stortingshøring presenterte NJ-advokat, Ina Lindahl Nyrud, tre punkter som NJ mener bør endres.

– Må være oppdatert

I lovforslaget står det, blant annet, at den nye åpenhetsloven skal «sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold».

Med andre ord ønsker man at selskaper aktivt blir nødt til å gjøre vurderinger av hvordan deres virksomhet påvirker menneskerettigheter, arbeidsforhold, klima og miljø. Norske selskaper vil med den nye loven bli pliktet til å offentliggjøre vurderingene på sine nettsider.

Det store aberet for NJ er hvordan lovforslaget legger opp til at selskaper skal håndtere eventuelle endringer i disse vurderingene. Slik det står nå skal selskapene offentligjøre vesentlige endringer.

– Når virksomhetene er pålagt jevnlige aktsomhetsvurderinger, må det også kunne kreves at den offentlige versjonen på selskapenes hjemmeside alltid reflekterer den ferskeste vurderingen. Vi foreslår derfor at virksomhetene pålegges å oppdatere redegjørelsen når de avdekker endringer, og at det ikke skal være opp til selskapene selv å avgjøre når en endring er så vesentlig at den bør offentliggjøres, sa Nyrud under stortingshøringen.

NJ ønsker altså at opplysningene som offentliggjøres blir mer oppdaterte enn hva regjeringen legger opp til.

Vil ha offentlig register

NJ ønsker også at man begynner å utrede mulighetene for at informasjonenn, som selskapene blir nødt til å offentligjøre, kan samles i et offentlig register. At journalister skal måtte gå inn på hvert enkelt selskaps nettsider vil kunne komplisere journalistenes arbeid, mener Nyrud. Et offentlig register vil også gi muligheter for kryssøk.

– Når det allerede i proposisjonen understrekes at et slikt register «vil være hensiktsmessig», mener vi dette arbeidet ikke kan utsettes til evalueringen av loven, sa hun under høringen.

Bør offentliggjøre produksjonssted

Det siste punktet NJ la frem under høringen var et ønske om at selskaper, som selger varer til forbrukere, skal være nødt til å offentliggjøre hvor varene er blitt produsert. Det er allerede flere butikkjeder som offentliggjør produksjonssted, og i NJ sine øyne burde selskapene bli pliktet til det.

– En slik regel vil gjøre det enklere å ettergå selskapenes arbeid, sa Nyrud under høringen.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS