Å ha alle våpengrene representert i utvalget betyr bredde for statsråden, ikke nødvendigvis hva disse jobber med. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen, Høyre

Forsvarsministeren mener at utvalget som står bak skjebnen til Forsvarets forum er bredt nedsatt

Men sju av ni jobber i Forsvarets kommunikasjonsapparat.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Forsvarets forums fremtid fremstår faretruende.

Et utvalg har besluttet at fagbladet i sin nåværende form bør avvikles. I begynnelsen av mai skrev Klassekampen om rapporten som var sendt forsvarsstaben fra et utvalg som har sett på Forsvarets kommunikasjonsapparat. 

Utvalget er satt sammen av ni medlemmer. Sju av disse arbeider, eller har arbeidet, med Forsvarets kommunikasjonsapparat. Sammensettingen skrev vi om i midten av mai, og at det ble ledet av fungerende sjef i Forsvarets mediesenter, oberst Eystein Kvarving.

Ansvarlig redaktør Tor Eigil Stordahl i Forsvarets forum synes sammensettingen så snodig ut, og sa til Journalisten at journalistikk og kommunikasjonsarbeid tross alt var to så forskjellige virksomheter at de burde holdes adskilt. 

Ansvarlig redaktør Tor Eigil Stordahl i
Forsvarets forum. Foto: Martin Huseby Jensen

Omtrent samtidig sendte stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete (Sp) inn et spørsmål til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide hvor Senterpartiet-politikeren blant annet spør om det er statsråden eller Forsvarssjefen som bestemmer om bladet skal avvikles. Og om statsråden står ved sitt løfte om å sikre åpenhet i Forsvaret.

Les hele spørsmål med svar fra statsråden her. 

Forsvarsministeren viser i sitt svar til at selv om bladet ble opprettet av departementet, ble det overført til Forsvaret i 2004. Statsråden viser videre til at Forsvarsstaben har sendt brev til departementet som inneholder anbefalingene og den planlagte oppfølgingen. Søreide skriver at departementet vil håndtere saken på vanlig måte og vurdere ulike sider av den, og at de sikter inn mot en avklaring før sommeren.

Forsvarsministeren viser i sitt svar til at det er en bredt sammensatt gruppe i Forsvaret som har utgreid kommunikasjonsvirksomheten i Forsvaret for å lage en mer robust, effektiv og koordinert kommunikasjonsorganisasjon.

Hvordan holde hevd i argumentasjonen om et bredt sammensatt utvalg? Jo, svarer statsråden, utvalget utstyrets utmerket utad med medlemmer fra de forskjellige våpengrener, Forsvarets forum, FST Plan og FD KE, skriver Søreide i en epost og fortsetter: 

– Leder av arbeidsgruppen har rapportert til en styringsgruppe bestående av nestkommanderende i Forsvarsstaben/Planavdelingen (FST/Plan) (styringsgruppens leder), sjef FMS, nestkommanderende i Kommunikasjonsenheten i Forsvarsdepartementet (FD KE), stabssjef Heimevernet (HV) (på vegne av forsvarsgrenene og HV) og sjef Forsvarets fellestjenester (FFT) (på vegne av resterende driftsenheter). Det er denne brede sammensetningen jeg har lagt til grunn i mitt svar til Stortinget, skriver forsvarsministeren i e-posten til Journalisten i tilfelle det skulle være tvil om Forsvaret var byråkratisk. 

Eriksen Søreide satser på å få avklart fremtiden til bladet i løpet av juni.

Powered by Labrador CMS