Faksimile av IMDIs refererte pressemelding.

Feiltolket medieanalyse

LESERKOMMENTAR: IMDi vil ikke kontrollere hva mediene skriver.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ønsker å kommentere artikkelen «Vinklet egen årsrapport» som stod på trykk i Journalisten.no.

I artikkelen refererer journalisten til IMDis pressemelding, som sier: «Saker om innvandring og integrering er ofte problemfokuserte. En innholdsanalyse av åtte av de største papiravisene, viser at 70 prosent av oppslagene har et problemfokus, mens kun 11 prosent er nøytrale.», heter det i pressemeldingen.

Journalisten skriver videre at: ”Tallene er hentet fra en medieanalyse utført av Retriever på oppdrag for direktoratet. De har imidlertid inkludert leserinnlegg, som er langt mer problemfokuserte enn redaksjonelt stoff. Analysen viser at 37 % av nyhetsartiklene, 11 % av reportasjene og 53 % av lederne er problemorienterte. Resten fordeler seg relativt jevnt på kategoriene «nøytral» og «ressurs»”.

I analysen har Retriever skilt mellom to kategorier, de sakene som har innvandring og integrering som hovedtema, og de sakene der innvandring og integrering nevnes perifert. De nedbrytbare kategoriene viser til disse to kategoriene samlet, der problemfokuset er på 40 %. I sakene som har innvandring og integrering som hovedtema, har 71 % av oppslagene problemfokus. Det blir derfor feil når journalisten skriver at 37 % av nyhetsartiklene er problemfokuserte, på bakgrunn av de 70 % av oppslagene som vi refererer til pressemeldingen.

Med denne årsrapporten har ikke IMDi til hensikt å kontrollere hva mediene skriver, eller påvirke mediene til ikke å skrive negativt eller fokusere på problemer knyttet til innvandring og integrering. Med årsrapporten ønsket IMDi å se på omtale av innvandring og integrering i mediene, og IMDi har lagt til grunn at omtale også inkluderer leserinnlegg.

IMDis tittel på rapporten er spissformulert og tabloid, men tittelen står på bakgrunn av funn som kommer frem i rapporten. I og med funnene fra Retriever sin analyse og funnene i de andre artiklene, ønsket vi å trekke frem den store mengden av omtale (særlig av islam/muslimer), som i hovedsak er problemfokusert, som et av de viktigste funnene fra rapporten. I IMDi sin artikkel i rapporten stiller vi også spørsmål ved forholdet mellom holdninger i befolkningen, innvandreres opplevelse av diskriminering og mengden av problemfokuserte oppslag i media om enkelte innvandrergrupper (muslimer og somaliere). Det er de samme gruppene som omtales negativt i media som befolkningen er mest skeptisk til og som opplever mest diskriminering.

Det er mange utfordrende og viktige samfunnsoppgaver innenfor innvandring og integrering som får liten plass i media, som sysselsetting, levekår og norskopplæring. Vi tar derfor også opp spørsmålet om det er andre temaer innenfor innvandring og integrering som fortjener oppmerksomhet i media i større grad enn islam og muslimer.

Les også:

IMDis årsrapport, kapittelet «Problem eller ressurs» og

kapittlet «Får jeg ikke lov til å være norsk?»

Powered by Labrador CMS