Glede over økt pressestøtte overskygges av IJ-svekkelse Foto: Birgit Dannenberg

Fornøyd med økt pressestøtte

Forslaget til statsbudsjett gir mer penger til aviser og medieforskning. Institutt for journalistikk (IJ) får redusert støtte.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Produksjonsstøtten til aviser øker med 23,8 millioner kroner neste år. Den kommer nå oppe i 331 millioner kroner, og skal fra nyttår også være plattformnøytral. Det var blant forslagene som lå i den avtroppende regjeringens siste statsbudsjett, som ble lagt fram mandag. 

– Dette er positivt. Det er en ordning som virker etter sin hensikt med å opprettholde et mangfoldig medielandskap, sier leder Thomas Spence i Norsk Journalistlag.

I statsbudsjettet de to siste årene er støtten økt med 19 og seks millioner kroner. 

Alvorlig svekkelse

Fredag ble det kjent at det opprettes en ny støtteordning for kvalitetsjournalistikk. Kutt på en million kroner til Institutt for journalistikk (IJ) ligger inne i årets statsbudsjett. Den samlede potten for midler til forskning og etterutdanning er imidlertid økt da avsatte midler til et nytt medieforskningssenter har økt fra 3,4 til 8 millioner.

– Det er svært uheldig at IJ svekkes. Millioner til enkeltprosjekter og forskning kan ikke erstatte vårt viktigste verktøy for kompetanseheving. Det er en alvorlig svekkelse for bransjen som helhet.

NJ-lederen synes det er bra at regjeringen er opptatt av gravejournalistikken. Men han mener det er svært synd at dette gjøres å bekostning av den institusjonen som allerede har kompetanse på videreutdanning og utvikling. Spesielt er han bekymret for lokalaviser og andre små redaksjoner som han tror vil få liten nytte av nyordningene.  

Forvente flere kutt

I statsbudsjettet for 2013 ble tilskuddet til IJ redusert med 2,5 millioner kroner, til seks millioner kroner. Årets budsjett gir IJ et tilskudd på fem millioner. Det er lite håp om endring. Regjeringen mener IJs etterutdanningstilbud ikke bør finansieres over statsbudsjettet. «Tilskuddet bør derfor trappes ytterligere ned framover,» heter det i budsjett-teksten.

I en pressemelding svarer IJ på forslaget om nedtrappet støtte med en bønn til påtroppende kulturminister:

- Styret for Institutt for Journalistikk ber den nye kulturministeren sikre at støtten til IJ opprettholdes og støtte et tiltak som sikrer økt kompetanse i redaksjonene og dermed også kvalitetsjournalistikk. Dette vil bidra til å oppfylle målene i regjeringserklæringen om å legge til rette for god nyhetsproduksjon og en bredt anlagt offentlig samtale i framtidas digitale mediesamfunn.   

NRK-lisens

Kringkastingsavigiften foreslås økt med 60 kroner. Inkludert merverdiavgift vil lisensen for 2014 bli 2745 kroner. Det er 30 kroner mindre enn hva NRK hadde ønsket seg. 

Det gis også mer i tilskudd til samiske aviser, distribusjonskostnader til aviser i Finnmark og minoritetsspråklige publikasjoner. 

Samlet sett er det en økning på 5,5% til medieformål i det fremlagte statsbudsjettet. 

Powered by Labrador CMS