Per Edgar Kokkvold. Foto: Birgit Dannenberg

Kokkvold klager på Google-ads

Liker ikke Klikk.nos plassering og utseende til tekstannonser fra Google.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«Slik får du matt parkett til å skinne» forteller forbrukernettstedet Klikk.no på tittelplass. I artikkelen intervjues fagsjef hos Gulvspesialisten. Bare noen linjer over har samme firma en tekstannonse fra Google. Midt mellom byline og brødtekst.

I klagen til PFU skriver generalsekretær Per Edgar Kokkvold i Norsk Presseforbund at denne artikkelen, og en annen med lignende kobling, inneholder annonser i en redaksjonell tekst som etter hans oppfatning bidrar til å svekke skillet mellom kommersielt og redaksjonelt innhold.

Lever av troverdighet

Generalsekretæren viser til at annonsens bredde og utforming gjør at leserne ikke umiddelbart oppfatter at dette er kommersielt innhold plassert der av en tredjepart.

Kokkvold håper at han ved å klage inn dette konkrete tilfellet vil gi PFU en mulighet til å drøfte prinsipielle spørsmål om kontekstuelle annonser.

– På lang sikt er troverdigheten vår det vi lever av, selv om det på kort sikt kan oppleves som lønnsomt å ha slike annonser. Men dette er skadelig for pressen og dermed kan det også få langsiktige konsekvenser for økonomien, sier Kokkvold til Journalisten.

Uavhengighet avgjørende

Redaktør Jan Thoresen i Klikk.no skriver i sine tilsvar at det her ikke er noen kobling mellom marked og redaksjon i tradisjonell forstand. Han skriver at nettstedets journalister ikke er klar over hvilke annonser som vil bli plassert ved deres artikler.

– Det er det viktige prinsippet å håndheve her. For et forbrukernettsted som klikk.no er uavhengigheten avgjørende, skriver redaktøren i sitt tilsvar.

Han viser til at annonsen er tydelig merket med versaler og derfor burde være tydelig for leserne at den ikke har noe med redaksjonen å gjøre. Videre forteller Thoresen at det er vanlig at nettavisene velger å plassere annonser i lesebanen, og at klikk.no derfor ikke er alene om slik plassering.

Kunne vært bedre merket

Kokkvold sier at plasseringen av annonsen kanskje hadde det vært greit om den for eksempel hadde hatt en bakgrunnsfarge og dermed skilte seg sterkere fra resten av uttrykket.

Generalsekretæren mener det er helt avgjørende at leserne oppfatter at det er et skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold og viser til prinsipputtalelsen om redaksjonelle bilag.

– Leserne skal uten videre oppfatte hva som er redaksjonelt innhold. En tydelig merking kan være det som gjør at man går fri, sier Kokkvold.

Redaktør Thoresen i Klikk.no sier at det er fullt mulig å få til en merking på denne måten. Han forteller at det var nettopp dette de trodde Kokkvold var interessert i å diskutere.

Ikke diskusjon om merking

– Men etter hvert skjønte vi det gjaldt et angrep på kontekstuelle annonser på nettet. Tekst i annonser har den fordelen at den ligner på annen tekst. Det er helt greit, og så vi må finne en måte å løse merkingen på som alle kan leve med, jeg opplever ikke at Kokkvold bidrar til det.

I sitt tilsvar skriver Kokkvold at Klikk.no burde benytte seg av teknologiske muligheter som ligger i kontekstuelle annonser for å hindre tematisk relevans mellom redaksjonell omtale og annonser.

Thoresen på sin side spør seg hvordan det skal kunne la seg gjøre. Han viser til at Klikk.no til en hver tid har rundt 100.000 aktive artikler. Disse har i snitt tre kilder. Redaktøren undres over hvordan han skal sikre seg mot tilfeller hvor kilde og annonsør er den samme.

– Det har vært en fin regel på trykk for å unngå dette, men på nett er det ikke mulig, selv ikke på verdens største og tydeligst merkede annonse. Skal vi slutte å skrive om Ikea den uken de annonserer hos oss. Eller om vi vet at Toyota har en annonse som popper opp hos oss, skal vi la være å teste bilene deres?

Ønsker diskusjonen

Thoresen sier at det ikke går an å ha prinsippet om å forby annonser fra kilder på samme side. Selv om det hadde vært bekvemt.

– Skal Aftenposten si nei til en annonse fra Statoil den dagen de innfører et nytt drivstoff fordi de samme dag også har redaksjonell omtale. Nei, de skal ikke det.

– Det er absolutt behov for en diskusjon om dette, men jeg opplever ikke at dette er den diskusjonen. Det finnes alle mulig typer annonsepraksis i bransjen, så det kunne vært greit med regler.

Powered by Labrador CMS