Rajan Chelliah er i Arbeidsretten, der NJ fører saken hans mot NRK/Spekter. Foto: Kristine Lindebø

Chelliah tapte mot NRK

Må fratre sin stilling innen én måned.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Etter å ha ventet i flere måneder, har Rajan Chelliah fått svar fra Oslo tingrett. Og det var ikke svaret han håpte på. NRK frifinnes. Chelliah må betale 250.000 kroner for å dekke NRKs saksomkostninger, og må fratre sin stilling innen én måned.

Samme svar fikk Simona Halle, som også hadde saksøkt NRK.

– Jeg er skuffet og overrasket, sier Chelliah til Journalisten.

– Det er en lang dom, og jeg vil nå bruke de neste dagene til å lese den grundig.

Domsavsigelsen ble første omtalt av Dagens Næringsliv.

– Ugyldige oppsigelser

Både Chelliah og Halle jobbet i NRK Østlandssendingen. Chelliah som journalist - og kjent fra programmet Migrapolis som ble produsert av Østlandssendingen fram til 2015 - og Halle som grafiker.

Begge mistet de jobben i forbindelse med en større nedbemanningsprosess i Østlandssendingen. En prosess som startet i 2017 og ble avsluttet året etter.

Norsk Journalistlag (NJ) har hele tiden ment at oppsigelsene av de to er ugyldige. Før behandlingen i Oslo tingrett, var saken innom Arbeidsretten. Her skulle man avgjøre om det var riktig av NRK å begrense gruppen av aktuelle medarbeidere i fare for å bli sagt opp til Østlandssendingen, og ikke også inkludere Marienlyst. NJ mente at hovedkontoret til NRK også måtte tas med i betraktningen. Norsk Journalistlag tapte i Arbeidsretten.

Dommen i Arbeidsretten kunne ikke ankes. De to valgte da, med støtte fra NJ, å få saken prøvd i det ordinære rettssystemet. Neste stopp ble da tingretten, som nå har kommet med sin dom.

Ikke forutsetninger

NRK har begrunnet oppsigelsene med manglende kompetanse.

Tingretten skriver i sin dom:

«Retten har ikke forutsetninger eller grunnlag for å overprøve kompetansekravene for ny organisasjon. Det synes imidlertid klart at kompetansekravene er utformet på bakgrunn av utviklingene i medievirkeligheten og hva mediebestiller i NRK ønsket. Det er ingen holdepunkter for at kriteriene er blitt valgt med bakgrunn i et ønske om å ramme enkelte arbeidstakere.»

Videre står det:

«Etter rettens syn foreligger det saklig grunn til å fravike ansiennitet i et tilfelle hvor en arbeidstaker ikke innehar den nødvendige kompetansen som kreves i en bedrift etter en omorganisering.»

Dommen er imidlertid ikke enstemmig på alle områder. Den ene meddommeren mener at NRK allerede i 2015 burde ha sett at Chelliah hadde behov for å løfte sin kompetanse på områder som ville gjort at han fortsatt var relevant for videre arbeid i NRK:

«På dette tidspunktet hadde det vært en nedgang i bruk av lineær TV gjennom flere år og Migrapolis ble også tatt av lufta på dette tidspunktet. Når man ser dette i sammenheng med det som blir skissert om NRKs fremtidige drift i standardiseringsrapportene som ble utarbeidet i samme tidsrom, så burde NRK ha forstått at Chelliah og andre med tilsvarende kompetansebakgrunn, på et tidspunkt i fremtiden ville bli overflødige i NRK med mindre videreutdanning ble iverksatt.»

Vurderer anke

NJ-advokat Knut Skaslien, som har ført saken for Chelliah og Halle, sier i en kort kommentar at de vil gå grundig igjennom dommen og vurdere grunnlaget for å anke.

Leder i Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ), Rolf Johansen, sier at de nå jobber for å ivareta Chelliah og Halle i en periode som er tung og vanskelig for dem.

– Vi er veldig skuffet over dette utfallet, og vil nå finlese dommen bokstav for bokstav, og deretter vurdere og se på ankemuligheter, sier Johansen.

På spørsmål om han har noen kommentarer til at den ene meddommeren ikke var enig med flertallet, sier NRKJ-lederen at de foreløpig tar det til etterretning.

NRK-ledelsen er derimot fornøyd med dommen fra Oslo tingrett.

– Det har vært en lang og krevende prosess for de som er berørt av saken. Men vi er fornøyd med at tingretten gir oss medhold i at oppsigelsene er gyldige, sier Jannicke Engan, regionredaktør i NRK Øst, til Journalisten.

Powered by Labrador CMS