Jens Barland. Foto: Bjørn Åge Mossin

Tror lavmoms kan bli løsningen

Medieforsker Jens Barland mener like fullt et fortsatt momsfritak vil være beste løsning.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Barland tror mye tyder på at en lav momssats kan bli innført for medier som i dag har fritak.

– Ut fra det jeg har hørt av argumenter så langt i diskusjonen og i høringene tidligere i vinter, er min gjetning at det kan bli innført en lav momssats for mediene, sier Barland til Journalisten. Han har tidligere vært leder i blant annet Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Dagbladet og er nå tilknyttet Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.

Flere ønsker endring

Papiravisene nyter godt av et momsfritak som er beregnet til å gi disse bedriftene avgiftslette på cirka 1,6 milliarder kroner i året. Mediestøtteutvalget, som er satt ned av Kulturdepartementet for å se på den direkte og indirekte pressestøtten med friske øyne, har fått en rekke innspill fra andre mediegrupper som vil ha endringer i støtten.

Barland sier det kan veie tungt hvis Finansdepartementet vil opprettholde momsinntektene fra medier som i dag ikke har nullmoms.

– Et finansdepartement vil alltid søke å opprettholde eller øke inntektene. Hvis det blir tilfelle også for mediestøtten, er min gjetning at det blir innført en lavmoms. Det er mange gode argumenter for å inkludere flere av de virksomhetene og medietypene som nå er i randsonen men rett utenfor området som nyter godt av nullmoms.

Finansdepartementet har i disse dager et høringsnotat ute hvor det foreslås å innføre en momssats på åtte prosent for deler av virksomhetene innen kultur og idrett.

– Sett opp mot formålet for støtten er det mange argumenter for at det skal være flere enn trykte aviser som bør kunne nyte godt av den. Ut fra den rollen mediene skal spille i demokratiet, er det også mye som taler for at flere enn bare papiravisene oppfyller en slik samfunnsfunksjon, sier Barland.

Vil beholde fritaket

Mediestøtteutvalgets åpne møte i begynnelsen av februar fremholdt de fleste av dem som nå nyter godt av momsfritaket at det viktigste for dem er at fritaket fortsetter. Det er med andre ord lite som tyder på at en eventuell lavmoms vil bli godt mottatt. Foruten papiravisene nyter også fagpressen godt av momsfritaket, forutsatt at løssalgsdelen av opplaget ikke overstiger 20 prosent.

I Danmark går det nå en diskusjon om innføring av en lavmomssats for mediene. I Sverige er det allerede innført en mediemoms på åtte prosent.

– Så lenge satsen settes lavt er det vanskelig å argumentere for at momsen

vesentlig svekker medienes rolle i samfunnet, gitt at enda flere medier blir inkludert i en ordning med lav moms. Høyere pris for noen kan selvsagt gå ut over opplag og utbredelse, men for samfunnet kan det kompenseres ved at flere medier kan selges til lavere pris, sier Barland.

Powered by Labrador CMS