Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund fikk gjennomslag for fem endringer i Vær varsom-plakaten på dagens styremøte.

Vedtar fem endringer i Vær varsom-plakaten

Diskusjonen fortsetter etter nyttår.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

På sitt styremøte i dag har Norsk Presseforbund (NP) vedtatt å endre fem punkter i Vær varsom-plakat (VVP), skriver Medier24. Styret fulgte i stor grad de endringene som NP-sekretariatet gikk inn for i sin innstilling.

Endringene omfatter punktene 3.1, 3.3, 3.6, 3.7 og 3.8.

Sekretariatet foreslo også å endre punkt 3.9, som handler om at journalister skal «opptre hensynsfullt i den journalistiske arbeidsprosessen». Men ifølge Medier24 ønsker styret i presseforbundet at dette punktet skal diskuteres videre på neste møte.

– Diskusjonen i kjølvannet av Kildeutvalgets arbeid har bidratt til økt bevissthet i redaksjonene og en økt interesse for presseetikk også utenfor mediebransjen. Prosessen fram til dagens behandling i NP-styret viser at alle organisasjonene er enige i Kildeutvalgets intensjoner, sier Hanna Relling Berg til Norsk Redaktørforenings nettside.

Relling Berg er en av redatørforeningens representanter i NP-styret.

– Nå handler det bare om å finne de rette formuleringene når det gjelder punkt 3.9. Dette har vært en god prosess som både vil styrke journalistikken og også folks tiltro til journalistikken.

Kildeutvalget foreslo i likhet med NP-sekretariatet å endre de samme seks punktene i VPP.

Dette vedtok NP-styret i dag:

Punkt 3.1: Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det er i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson. Kilder bør som hovedregel ikke få fremsette negative personkarakteristikker anonymt.

Punkt 3.3: Det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Redaksjonen selv avgjør hva som endelig publiseres.

Punkt 3.6: Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet har ingen rett til å få utlevert upublisert materiale.

Punkt 3.7: Kilder skal gjengis korrekt. Pressen har plikt til å gjengi meningsinnholdet i det som brukes av intervjuobjektets uttalelser. Ingen kilder har krav på å bli gjengitt i sin helhet.

Punkt 3.8: Hvis det er avtalt sitatsjekk, skal denne primært bidra til å sikre at kilden er gjengitt korrekt og til korrigering av faktiske feil. Ingen uten redaksjonell myndighet kan gripe inn i redigering og presentasjon av redaksjonelt materiale.

RETTELSE: I en tidligere versjon ble noe av informasjonen stokket om. Dette skal være rettet og sjekket mot nettsiden til Norsk Presseforbund nå.

Powered by Labrador CMS