Kirurg-saken:

Avisa Nordland vant fram med anke.

Avisa Nordland frikjent

Vant fram med anke i kirurgsaken.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det kommer fram av en dom fra Hålogaland lagmannsrett. Avisa tapte i tingretten, men vant altså fram med en anke til neste rettsinstans.

Kunda er også dømt å betale saksomkostningene til Avisa Nordland (AN), som beløper seg til 1,4 millioner kroner. 

Ytringsfrihet

Frifinnelsen kommer i den såkalte «kirurgsaken» der Rastislav Kunda gikk til sak mot Avisa Nordland (AN) for å ha skrevet ærekrenkende om ham. Det var i 2009 at avisa skrev at Kunda som overlege opererte en kvinne for kreft, uten at hun hadde sykdommen.

Ansvarlig redaktør Jan Eirik Hanssen erkjente senere på lederplass at avisa burde «fokusert mer på de medisinske årsakene til at det kan være riktig å fjerne friske organer i tvilstilfeller. Dette kom ikke godt nok frem i vår dekning.»

Hovedkonklusjonen i dommen er at reportasjene i Avisa Nordland er vernet av ytringsfriheten etter den europeiske menneskerettskonvensjonens artikkel 10. Dommen legger blant annet vekt på at enkelte injurierende uttalelser ikke må leses isolert, men ses i sammenheng med resten av artikkelen.

– Det har sentral betydning at avisa raskt rettet lesernes oppmerksomhet mot sykehusets brudd på bestemmelsene om at denne typen operasjoner ikke skulle utføres ved sykehuset, heter det i dommen.

Taus

Det legges også vekt på at Kunda handlet som en offentlig tjenestemann, og ikke som privatperson. Kunda ble varslet om at AN ville skrive om saken, men valgte ikke å benytte tilsvarsretten. Dommerne mener taushetsplikten ikke gjaldt i dette tilfellet.

– Kunda hadde selv brakt saken inn for Helsetilsynet. At han derved skulle være avskåret fra å kommentere saken, fremstår for lagmannsretten som en åpenbar feilslutning fra Kundas side.

Korrekt

Lagmannsretten legger også vekt på at det som stod i avisen faktisk var riktig.

– Avisomtalene i de aktuelle dagene inneholdt korrekte faktiske konstateringer, blant annet at Olsen (pasienten, journ.anm.) ikke hadde kreft og ikke fikk noen kreftdiagnose, at friske organer ble fjernet, at det oppsto alvorlige komplikasjoner og at operasjonen ble utført av Kunda.

Samtidig skriver retten at disse faktaene sammen med avisas vurderinger og karakteristikker kan gi leserne et inntrykk av Kunda som er ærekrenkende. 

– Når avisa samtidig også omtalte og identifiserte ham som kirurgen som utførte operasjonen, etterlater oppslagene et klart inntrykk av at Kunda ikke har forstått hva han har holdt på med. 

Men retten mener det ikke er grunnlag for slike utvidede fortolkninger, og fastslår at avisa hadde belegg nok til å skrive om Olsens historie.

Fornøyd redaktør

Ansvarlig redaktør Jan Eirik Hanssen i Avisa Nordland mener dommen er svært tydelig. Han er glad og lettet både på vegne av AN og norske medier. 

– Dommen endrer ikke prinsipper – men understreker viktigheten av pressens nødvendige arbeidsrom -også i utfordrende helsesakesaker som denne. Jeg er godt fornøyd med etikken i denne saken er frikjent på alle punkter av PFU – og at lagmannsretten nå har slått fast at vi er godt innenfor jussens rammer, sier Hanssen.

Uenig

Advokat Synne Bjørvik Staalen i Legeforeningen har ført saken for Kunda. Hennes klient er skuffet over at lagmannsretten snudde dommen fra tingretten.

– Vi er uenig i dommens premisser på vesentlige punkter, som hvilke premisser lagmannsretten har lagt til grunn, sier Staalen uten å ville utdype ytterligere.

– Vil dere anke dommen til Høyesterett?

– Det må vi vurdere. Kunda har ikke bestemt seg ennå.

 

Powered by Labrador CMS