Nettavisens redaksjonsklubb skal velge nytt styre. Foto: Amedia

Nettavisens klubbstyre i full oppløsning: Mistillit mellom styre og klubbleder

Varsler nyvalg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fire år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det går mot nyvalg av styre for redaksjonsklubben i Nettavisen, får Journalisten bekreftet.

Arbeidet i klubbstyret har vært preget av konflikt og uenighet. Akkurat nå er det ikke engang enighet i styret om hvorvidt de faktisk er et styre:

Mens klubbleder sier at styret fremdeles sitter inntil videre, sier et styremedlem at hele styret for lengst har meldt at de trekker seg på grunn av mistillit til lederen.

Journalisten har en tid vært kjent med at det har vært konflikt innad i styret. Når vi tar kontakt, bekrefter klubbleder Kjetil Mæland at det går mot ekstraordinært årsmøte og nytt valg, men opplyser at han selv anser styret som fungerende inntil videre.

– Styrets medlemmer har gitt uttrykk for at de ikke har så stor tillit til meg. De mener blant annet at jeg ikke har informert godt nok eller tidlig nok om pågående prosesser. Samtidig har jeg hatt liten tillit til styret mitt, blant annet fordi jeg har opplevd at interne diskusjoner i Nettavisen har lekket ut til medier, sier Mæland.

– Ikke aktivt styre

Journalist og nå avgått styremedlem Farid Ighoubah bekrefter mistilliten når Journalisten tar kontakt.

Han skriver samtidig at det nå ikke er noen aktivitet i styret:

– Per nå har ikke Nettavisens NJ-medlemmer noe aktivt styre som ivaretar deres interesser. I et felles informasjonsmøte i midten av september opplyste tre av styremedlemmene at vi stiller våre plasser til disposisjon på grunn av mistillit til klubbleder, skriver Ighoubah i en e-post.

Journalist Oda Aarseth og vaktsjef Trine Stalsberg utgjør resten av styret. Stalsberg viser til klubbleder for spørsmål om klubben og styret. Aarseth har ikke besvart spørsmål om saken.

– Mangelfull informasjon

Ighoubah understreker at han uttaler seg på egne vegne når han beskriver bakgrunnen for mistilliten. Han mener det bygger på flere forhold:

– Blant annet handler det om mangelfull informasjon til alle øvrige styremedlemmer i viktige saker, både i sittende og forrige styre, både i tilfeller som gjelder klubben som helhet, men også i saker der enkeltmedlemmer er blitt rammet, melder Ighoubah.

Av konkrete eksempler viser han til saken rundt tidligere Frp-rådgiver Espen Teigen, som ble ansatt som journalist i Nettavisen i november i fjor.

Dagsavisen skrev at Mæland fortalte om opprørte kollegaer, om folk som vurderte å slutte, og at klubblederen mente situasjonen var pinlig for sjefredaktør Gunnar Stavrum.

– Her kom det frem at klubbleder visste om prosessen, men informerte ingen andre. Da står det ikke til troende når vi som klubb i ettertid formidler et budskap om at ansettelsen opprører mange klubbmedlemmer, skriver Ighoubah.

– Faller på sin egen urimelighet

Han beskriver videre at styret først fikk informasjon om avisledelsens planlagte nedleggelse av fotoavdelingen «ved en tilfeldighet» tre dager før avisas ene fotograf skulle i drøftelsesmøte med ledelsen. Da var Mæland selv på ferie.

– Det satte oss i en vanskelig posisjon når vi ikke hadde noe informasjon. Det viste seg også at klubben ikke hadde kommet med noen protokollførte innsigelser mot nedleggelsen, skriver Ighoubah - og fortsetter:

– Ved henvendelse til NJ sentralt for akutt bistand i saken ble vi fortalt at klubben strengt tatt hadde gitt et stilltiende samtykke til prosessen. Som styremedlemmer er vår kjerneoppgave er å ivareta de ansattes interesser. Det er ikke blitt gjort.

Til Mælands uttalelse om medielekkasjer, kommenterer Ighoubah:

– Disse påstandene faller på sin egen urimelighet, spesielt når det ikke kommer noen konkrete eksempler. Alle i styret har trukket seg på grunn av mistillit til ham. Jeg tror det sier sitt.

– Slik informasjon kunne jeg ikke gi

Mæland svarer om kritikken fra styremedlemmet:

– Nettavisen har et klubbstyre og en klubbleder, men det er som Farid sier, ikke tillit mellom klubbleder og klubbstyre. Vi vil velge nytt klubbstyre senere.

– Jeg ønsker ikke å gå i detalj om de konkrete sakene, da det blir feil i personalsaker. Vi har mistet en veldig god fotograf og kollega fordi ledelsen ikke lenger ønsket å satse på kvalitet i fotojournalistikken. Jeg ser at Farid ønsket informasjon om nedleggelse av foto før den ene fotografen nedleggelsen gjaldt ble informert. Slik informasjon kunne jeg ikke gi, uten å bryte mine forpliktelser som klubbleder, skriver han og legger til:

– Jeg har selvfølgelig forsøkt å unngå å miste en nær kollega gjennom 15 år. Klubben har ingen vetorett i slike saker, og kan ikke stoppe en prosess som ledelsen ønsker. Det har Farid også blitt informert om fra NJ sentralt.

Om situasjonen rundt Teigen-ansettelsen svarer Mæland:

– Som klubbleder var jeg kritisk til både nedleggelsen av fotoavdelingen og ansettelsen av Espen Teigen, men ledelsen valgte å overse dette. Når Teigen her blir nevnt, vil jeg legge til at han i dag er en god kollega.

Klubblederen mener uenigheten mellom ham og Ighoubah handler mest om hvilken framgangsmåte som gir best effekt i dialog med ledelsen.

– Så registrerer jeg at Farid mener påstander om lekkasjer er helt urimelige, i en sak om intern uenighet i Nettavisen som er lekket til Journalisten, skriver Mæland.

– Trist

Klubblederen beskriver at situasjonen nå oppleves som tung.

– Det er trist at man ikke klarer å se seg selv som en enhet, og at det blir konflikter. Dette arbeidet er noe vi gjør på siden av jobben, for de andre medlemmene. Når det blir en belastning, slik som det har vært her, er det bare slitsomt og trist.

– Har du lyst til å fortsette som klubbleder?

– Det har jeg tenkt å snakke med valgkomitéen om før jeg kommenterer til Journalisten.

Powered by Labrador CMS