Besøksadresse: Brugata 19, 0186 Oslo
Postadresse: Postboks 9001 Grønland, 0133 Oslo
E-post: journalisten@journalisten.no

Tips, debattinnlegg og generelle henvendelser kan sendes til eposten over.

Ansvarlig redaktør
Roger Aarli-Grøndalen
E-post: roger@journalisten.no
Mobil/Signal: 920 28 078

Nyhetssjef
Nils Martin Silvola
E-post: nils@journalisten.no
Mobil/Signal: 415 18 813

Journalist
Marte Vike Arnesen
E-post: marte@journalisten.no
Mobil/Signal: 481 56 314

Journalist
Mats With Greger
E-post: mats@journalisten.no
Mobil/Signal: 995 57 165

Styret i Journalisten:
Vibeke Lærum (leder), Tor-Erling Thømt Ruud, Morten Hansen, Marita Valvik, Birgitte Thorshaug Kristiansen og Marte Vike Arnesen (ansattrepresentant).
Vara: Mina Helene Knudsen, Masha Dundic og Håkon Iversen.

Powered by Labrador CMS