Kritiserer NJ for dobbeltmoral

Fagforeningen ønsker ikke infofolk, men i TV-selskapet er 7 av 11 medlemmer.

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Man kan lett bli fristet til å kalle det dobbeltmoral, sier kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy i TV 2.

Han leder en kommunikasjonsavdeling der de fleste av de 11 medarbeiderne er medlem av Norsk Journalistlag.

Journalisten omtalte nylig den interne diskusjonen i NJ om hvorvidt informasjons-/kommunikasjonsmedarbeidere bør kunne være medlemmer. Svaret fra nesten samtlige av de sentrale tillitsvalgte var nei. Vi måtte ned på 1. varaplass i landsstyret for å finne en enslig stemme som svarte ja. Baard Zakariassen (TV 2) er i utgangspunktet positiv til å slippe kommunikasjons- og informasjonsmedarbeidere inn i NJ.

Landsmøtet i 1997 vedtok at informasjonsmedarbeidere og informasjonsrådgivere ikke kan være medlemmer. Nå viser det seg at NJ likevel har en rekke informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere i egne rekker, blant annet i NRK, TV 2 og SBS Discovery (TVNorge). Det dreier seg om medlemmer som ikke jobber med journalistikk. De lager omtaler av og promoterer programmer, driver PR, svarer på henvendelser fra mediene og utfører andre typiske informasjonsoppgaver.

I strid med vedtektene

[factbox:1-right]

Dette er ikke i tråd med hovedregelen om medlemskap i NJs vedtekter. Der slås det fast at det er et absolutt krav at medlemmer av NJ har journalistikk som hovedyrke. De skal “arbeide på grunnlag av retten til fri informasjon og hensynet til faglig integritet i samsvar med Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten”. I paragraf 4 heter det: “Pressetalsmenn/kvinner, informasjonsmedarbeidere, presse- og informasjonsrådgivere kan ikke være medlem.”

Mediekrisa og et fall på tett oppunder 10 prosent i antall yrkesaktive medlemmer (se faktaboksen til høyre) aktualiserer spørsmålet om Norsk Journalistlag bør utvide sitt rekrutteringsgrunnlag. Nye medlemsgrupper kan bidra til å trygge NJs økonomi og sikre god service og arbeidsrettslig bistand i krevende tider. Det vil i tilfelle kreve en ny debatt om NJs medlemskriterier.

NJ utleverer ikke sine medlemslister, av personvernhensyn. Kilder bekrefter imidlertid overfor Journalisten at en rekke NJ-organiserte medarbeidere i NRK, TV 2 og SBS Discovery jobber med helt andre oppgaver enn journalistikk.

[factbox:2-left]

7 av 11

Flertallet av kommunikasjonsrådgiverne i TV 2 er organisert i NJ. Det bekrefter kommunikasjonssjef Rune Indrøy overfor Journalisten.

– Det gjelder 7 av 11 årsverk. Flertallet av de 7 har vært NJ-medlemmer i mange år. Med ett unntak har de meldt seg inn i NJ etter at de ble ansatt i TV 2.

De aktuelle medarbeiderne er pressekontakter og kommunikasjonsrådgivere, skriver pressemeldinger, driver PR for tv-programmer og jobber med underholdningskonsepter. De bedriver med andre ord ikke journalistikk.

– Hva synes du om at de fremste tillitsvalgte i NJ så tydelig gir uttrykk for at de ikke vil ha informasjons- og kommunikasjonsmedarbeidere som medlemmer?

[quote:1-right]

– Jeg har undret meg over hvor enkelt det har vært for kommunikasjonsrådgivere å oppnå medlemskap i NJ, særlig sett i lys av debatten rundt dette i NJ. NJ-ledelsen sier noe i offentligheten og gjør noe helt annet i praksis.

Indrøy oppfatter dette som dobbeltmoral fra NJs side. Han sier følgende om risikoen for at ansatte i TV 2s kommunikasjonsavdeling nå kan bli kastet ut av NJ:

– Det er organisasjonsfrihet i Norge. Vi forholder oss profesjonelt til alle ansatte, uavhengig av hvor de er ansatt. De vil uansett få samme behandling som i dag hos oss.

En rekke NJ-medlemmer

Journalisten har ikke oversikt over antallet NJ-organiserte informasjonsmedarbeidere i NRK og SBS. Men vi har fått bekreftet av kilder at det er snakk om en rekke NJ-medlemmer som overhode ikke utfører journalistisk arbeid. Etter det Journalisten forstår gikk enkelte medarbeidere over til denne typen arbeid da TVNorge-nyhetene ble nedlagt for noen år siden, mens andre NJ-medlemmer i SBS har kommet til senere.

Også NRKs kommunikasjonsavdeling har NJ-organiserte medarbeidere. Etter det Journalisten får opplyst har de fleste av dem journalistbakgrunn. De skal både ha kommet utenfra og som resultat av intern flytting og utveksling av medarbeidere over redaksjons- og avdelingsgrensene.

NJ-leder Thomas Spence slår fast at det er NJ selv som bestemmer hvem som skal være medlem av organisasjonen. Foto: Birgit Dannenberg

Kjenner ikke til

NJ-leder Thomas Spence sier til Journalisten at han ikke kjenner til hvorfor de omtalte informasjonsmedarbeidene i de tre mediebedriftene er tatt opp som medlemmer av NJ.

– Det må jeg sjekke. Jeg har hørt at det tidligere, før min tid i NJ-ledelsen, er blitt vurdert medlemskap for enkelte informasjonsmedarbeidere, og at konklusjonen har vært at deres arbeid er forenelig med medlemskap i NJ.

– Så du har ikke selv vært med på å vurdere medlemskap for informasjons- og kommunikasjonsmedarbediere?

- Nei, det har ikke vært noen slike saker i min tid.

[quote:2-left]

– Hva kommer du nå til å gjøre med saken?

– Det er ikke nok at Rune Indrøy sier at hans medarbeidere ikke utfører journalistisk arbeid. Det er ikke han som bestemmer hvem som skal være medlem av NJ. Det er det NJ selv som gjør. Samtidig forplikter de som melder seg inn hos oss seg til å følge NJs vedtekter. Det er en tillitssak. Vi driver ikke etterretning for å finne ut hva den enkelte gjør. Dette er en liten sak i forhold til de utfordringer NJ og mediebransjen står i.

Har NJ vedtatt at det skal være unntak i vedtektene for informasjonsmedarbeidere som jobber for mediebedrifter?

– Nei, det har jeg ikke hørt om.

– Er det da snakk om at NJ har et sovende regelverk?

– Det har jeg ikke grunnlag for å si.

– Vet du om NJ har medlemmer som jobber med informasjon og kommunikasjon i andre private selskaper og konserner?

– Det har jeg ikke oversikt over, sier Spence.

 

 

Powered by Labrador CMS