TV 2 angriper NRKs sponsorplakater

Igjen.

Publisert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Før helgen gikk høringsrunden om NRKs tjenester ut. Kulturdepartementet har bedt flere instanser om å komme med uttalelser om tjenestene. Fra Medietilsynet er det kommet kritiske bemerkninger om flere av kringkastingens tjenester, deriblant nettjenesten UT.no som drives sammen med turistforeningen.

Medietilsynet er langt fra eneste instans som har latt høre fra seg. Også Edda Media, Mediebedriftenes Landsforening, Modern Times Group og TV 2 har skrevet ned sine meninger om NRK og sendt disse til kulturminister Anniken Huitfeldt.

Overbetalt

I sin høringsuttalelse skriver TV 2s kommunikasjonsdirektør Rune Indrøy at «det er lett å forstå at noen stiller spørsmål om NRK er overfinansiert».

– TV 2 mener det spørsmålet i alle fall ikke må avfeies. Ambisjonsnivået i NRKs satsing på nett tyder ikke på at NRK har trange økonomiske rammer, i alle fall, skriver Indrøy.

Han viser videre til at lisenskringkastingen ikke er blitt berørt av lavkonjunkturen på samme måte som den øvrige mediebransjen, og derfor står sterkere posisjonert enn for eksempel TV 2 som har vært gjennom flere kuttrunder siden våren 2008.

Konkurransen

Nettopp dette mener kommunikasjonsdirektøren aktualiserer en gjennomgang av, og debatt om, NRKs inntekter utover lisensen. Indrøy viser til at NRK holder på retten til å selge sponsorplakater til sport- og kulturprogram.

– Det er i dagens konkurransesituasjon helt uforståelig at NRK gis adgang til dette. Disse sponsorinntektene kommer jo fra det samme reklamebudsjettet som den selvfinansierende delen av mediebransjen skal leve av.

I en tid da konvergens mellom medieplattformene blir større mener Indrøy det vil være konkurransevridende i favør av NRK å hente inntekter fra det kommersielle markedet, samtidig som de på iPad kan tilby mer innhold enn andre gratis.

– Men hvis forutsetningen er at vi skal konkurrere med en statsfinansiert aktør som gir bort innhold vi andre er nødt til å ta oss betalt for, er det lett å spå hva som vil skje, skriver Indrøy.

Flere

Indrøy og TV 2 er ikke den eneste instansen som ytrer seg kritisk. Også TV3- og P4-eier Modern Times Group stiller seg kritisk til at NRK skal kunne selge sponsorplakater. Høringsuttalelsen er ført i pennen til tidligere direktør for NRK Futurum Tor Fuglevik, som skulle bygge og utvikle NRK på nye plattformer.

Indrøy og Fuglevik hevder at NRKs vedtekter i prinsippet tillater salg av reklame både på TV og på nett, selv om NRK har valgt å kutte sistnevnte.

– (…) hvordan man skal sikre vedtektenes intensjon om at NRKs allmennkringkastingstilbud skal være ikke-kommersielt når man samtidig tillater sponsorater som for de fleste seerne ikke skiller seg vesentlig fra ordinær reklame, skriver Fuglevik på vegne av MTG-sjef Hein Espen Hattestad.

Her er områdene der NRK tilbyr selskaper å kjøpe sponsorater. Disse sponsoratene har TV 2 tidligere i år anslått til å koste seg til mellom 50 og 60 millioner kroner i året.

Gammelt nytt

Kommunikasjonsdirektør Sigurd Sandvin i NRK sier at disse synspunktene er fremført tidligere og derfor ikke er særlig oppsiktsvekkende. Han legger til at tema som sponsorplakater ligger utenfor høringen om NRKs tjenester.

Sandvin registrerer samtidig at TV 2 er for lisenskringkasting, noe han opplever som positivt, men han opplever først og fremst uttalelsene som et forsøk på å avgrense NRK.

– Det å begrense oss sterkt, er som å ta fra oss noe av fremtiden. Vi trenger å få vokse og utvikle oss.

Sandvin sier at problemstillingen om at NRK kan gi bort gratis innhold der andre forsøker å skape forretningsmodeller, er en problemstilling som har vært der lenge.

– Men vi skal ha et tilbud som skal bidra til mangfold. Det er først derfor vi er der.

– Kunne dere ikke bare sagt fra dere reklameinntektene, og heller fokusert på å produsere innhold fra lisensinntektene? Så ville dere kanskje sluppet dette?

– Jeg tror ikke verden er så enkel. Vi går inn på områder hvor de helst vil være alene og tjene penger, da glemmer man bort noe av hensikten med en allmennkringkaster, nettopp det å skape mangfold i mediene.

Sandvin forteller at uansett utgjør ikke reklameinntektene noen stor andel av NRKs totale inntekter.

– 96.5 prosent av våre inntekter kommer fra lisensen.

Powered by Labrador CMS