Kvinner i regjeringshæren, DR Congo. Foto: Abel Kavanagh, FN/Flicr, Creative Commons, kroppet

Kvinner blir oversett

Kvinner er så godt som usynlige i nyhetsdekningen av krig og konflikter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det viser en ny rapport som er gjennomført i 15 land ulike steder i verden. Rapporten viser at kvinner bare utgjør 13 prosent av intervjuobjektene i nyhetsformidlingen.

Forskningen er gjennomført av World Association for Christian Communication (WACC), et globalt nettverk som fremmer kommunikasjon, rettigheter for sosial rettferdighet og bærekraftig utvikling. WACC har undersøkt 876 historier som er relevante for fred og sikkerhet, publisert i 83 store aviser i 15 krigs- og konfliktland, over en periode på tre dager i april 2015.

Disse landene er Bosnia & Herzegovina, Kypros, Den demokratiske republikken Kongo, Guatemala, Guinea, Liberia, Mali, Nepal, Palestina, Papua New Guinea, Filippinene, Sierra Leone, Sør-Sudan, Togo, Uganda.

Er ikke kvinner verdt å høre på?

Medieovervåkingsmetoden identifiserer seks typer roller der folk kan dukke opp i nyhetene: som gjenstand for historien, talsmann for en gruppe, ekspert eller kommentator, personlig opplevelse, øyenvitne, eller person som angir «folkemeningen».

Rapporten viser altså at kvinner utgjør 13 prosent av kildene som blir brukt. Til sammenligning utgjør kvinner minst 50 prosent av landenes befolkning.

Den største forskjellen mellom kvinner og menn som kilder finner man når de er øyenvitner. I disse tilfellene utgjør kvinner bare 6 prosent. 

Sarah Macharia ved WACC står for studien og rapporten. Hun skriver i rapporten at et naturlig spørsmål å stille når man ser det lave antallet kvinner som øyenvitner, er: Er ikke kvinners forklaringer av hva de har sett verdt å sitere?

Den minste forskjellen mellom andel kvinner og menn er i gruppa personlig opplevelse. Der utgjør kvinner 24 prosent av intervjuobjektene. 

Se hele tabellen: 

 

Subject of

story

Spokes-

person

Expert or

commentator

Personal

experience

Eye

witness

Popular

opinion

N

%Women

12

12

15

24

6

18

294

%Men

87

88

85

76

94

82

1490

%Trans/

other

1

 

 

 

 

 

1

Sarah Macharia skriver at de store gapene mellom menn og kvinner som kilder viser kvinners manglende rett til å bli hørt og å mene noe offentlig. Hun skriver: 

Underrepresentation, misrepresentation, inadequate media coverage and gender stereotyping confirm blurriness in or inexistence of a gender lens in understanding and/or applying journalistic professional ethics.

Rapporten viser at også at sannsynligheten for at kvinner intervjues er større dersom journalisten også er kvinne. I 23 prosent av tilfellene hvor journalisten er kvinne er intervjuobjektene også kvinner. I motsatt fall, i saker der et er en mann som er journalist, er kvinner kilder i 16 prosent av sakene. 

Krig er mennenes verden

Elisabeth Eide er professor ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Eide har jobbet mye med utenriksnyheter og norske mediers dekning av krig og konflikter. Blant annet har hun vært i Afghanistan hvor hun både har rapportert selv og observert nyhetsdekningen derfra flere ganger. 

Eide synes det er både overraskende og mindre overraskende resultater i rapporten. 

– Krig og konflikter er mennenes verden. Det er mest menn som kriger og bærer våpen. Derfor er det ikke overraskende at menn er overrepresentert i nyhetsformidlingen fra krigs- og konfliktland. 

Selv om det ikke er som eksperter eller kommentatorer kvinner kommer dårligst ut, forteller Eide at det er et universelt fenomen at kvinner er langt sjeldnere brukt som eksperter enn det menn er. 

Krig og konflikter henger sammen med sikkerhet, og derfor er det overraskende at ikke kvinner i større grad er kilder, mener Eide. Dilemmaet er om du rapporterer fra ildlinjen eller om vanlige folks overlevelse. 

– Sikkerhet er vitalt for kvinner. I for eksempel Afghanistan hvor jeg har vært flere ganger, forteller kvinnene at sikkerhet er det de trenger for å overleve, jobbe, ta vare på barn, gå på skole og så videre. Og at ikke kvinner i større grad får snakke om dette, er overraskende. 

Hele rapporten presenteres på Høgskolen i Oslo og Akershus på onsdag.

Powered by Labrador CMS