Landsmøte:

Line Finnøy stiller ikke til gjenvalg som leder av APF. Valgkomiteen jobber fortsatt med å finne hennes etterfølger. Foto: APF

LO-forbund for medieansatte nekter å gi seg

Viser til at de har innflytelse, selv uten streikerett og til tross for at medlemstallet synker år for år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Arbeiderbevegelsens Presseforbund (APF) avholder sine landsmøter hvert tredje år. Mandag og tirsdag samles troppene på nytt, denne gang på Gardermoen.

Norsk Presseforbunds Kjersti Løken Stavrum, medieforsker Jens Barland, professor Frank Aarebrot, Norsk Journalislags Thomas Spence og Amedias konsernsjef Are Stokstad er blant gjestene og innlederne på landsmøtet. De skal blant annet diskutere aktuelle utfordringer for journalistikken i den til dels dramatiske overgangsfasen mediebransjen befinner seg i.

ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND

• Stiftet 9. mars i 1909 og er dermed det eldste forbundet for journalister og redaktører i norsk presse.
• Forbundet er fullverdig medlem i Landsorganisasjonen i Norge.
• Hovedvekten av de 760 medlemmene er journalister, redaktører og direktører/disponenter i Amedia. Også noen grupper utenfor Amedia har adgang til medlemskap.
• Norsk Journalistlag har siden 1970-tallet hatt tariffarbeidet også for APF-medlemmene.

Nedskjæringer

Landsmøteperioden 2012-2015 har vært sterkt preget av store omstillinger og nedskjæringer i mediebransjen generelt og dagspressen generelt. Dette har hatt negative konsekvenser for APFs medlemstall.

Tiden med tvunget medlemskap i APF for ansatte journalister i A-pressen er for lengst historie. Forbundet har valgt å holde liv i seg selv, selv om medlemstallet har falt sammenhengende siden finanskrisens herjinger fra 2008. I årene etter har betydelige nedbemanninger i bransjen gjort alvorlig innhogg i medlemsmassen.

Fallende medlemstall

APF hadde noe over 900 medlemmer ved årtusenskiftet. Ved utgangen av 2014 var antallet nede i 760. De aller fleste er ansatt i landets nest største mediekonsern, Amedia.

Det er Norsk Journalistlag som forvalter tariffrettighetene til de fagorganiserte journalistene i konsernet. APF har derfor ingen formell rolle overfor Amedia. Men som tidligere har APF hatt løpende kontakt med de konserntillitsvalgte de siste årene, først og fremst knyttet til omstillingene i konsernet.

Forbundet er tilknyttet LOfavør-ordningen. Kollektiv hjemforsikring er obligatorisk for alle medlemmene og premien utgjør en vesentlig del av kontingenten de betaler til forbundet.

Gir ikke opp

APF har tidligere vurdert om det forstatt er behov for et eget medieforbund i LO, uten tariff-, forhandlings- og streikerettigheter på vegne av medlemmene. Svaret har vært et klart ja. Ledelsen i forbundet mener det fortsatt har en verdi å være representert i LOs styrende organer, påvirke organisasjonens mediepolitikk og ha Norges største arbeidstakerorganisasjon i ryggen i kampen for gode rammevilkår for bransjen. Ikke minst når det gjelder pressestøtten og momsfritaket for avisene.

APF har så absolutt sin berettigelse

LO er som kjent en betydelig medieaktør, blant annet gjennom sine mange fagblader og med en samlet eierandel på 44,6 prosent i Amedia.

Men på hvilken måte har egentlig APF fortsatt livets rett i 2015?

– APF har så absolutt sin berettigelse. Medlemmene våre er opptatt av å ha en tilknytning til LO. Vi har vært aktive i mediedebatten og engasjerte i mediepolitikken. Jeg opplever at APF blir lyttet til. Forbundet er en av flere aktører som står på for mediemangfoldet og for en best mulig utvikling i den krevende situasjonen for ikke minst lokalavisene, svarer avtroppende forbundsleder Line Finnøy.

Forbundet har avgitt flere høringsuttalelser i medierelaterte spørsmål. Blant annet en uttalelse til LO i forbindelse med felles høringssvar om forslaget til endringer i medieeierskapsloven i 2012.

Lederskifte

Helge Rønning Birkelund søkte og ble innvilget permisjon fra vervet som leder kort tid etter siste landsmøte, som følge av habilitet knyttet til en vikarstilling i Avisenes Nyhetsbyrå. Permisjonen ble senere forlenget ett år, og høsten 2014 ble Birkelund fritatt fra ledervervet ut perioden.

Nestleder Finnøy fungerte og overtok senere vervet som forbundsleder, herunder som møtende representant i LO-sekretariatet, LOs representantskap og LO-kongressen.

Salget av hennes egen arbeidsgiver Stjørdalens Blad og to andre Amedia-aviser til Adresseavisen/Polaris Media i januar skapte en helt ny situasjon for Finnøy. Hun valgte i samråd med APFs forbundsstyre å bli sittende som leder fram til landsmøtet.

Jeg anser meg ikke som den mest optimale lederen

– APF er åpent også for medlemmer utenfor Amedia, men hvis vi ser fram mot landsmøtet til våren føler jeg det er mest naturlig at APF velger en annen leder, sa hun til Journalisten i januar.

Nå bekrefter Finnøy at hun ikke stiller til gjenvalg.

– Jeg anser meg ikke som den mest optimale lederen for forbundet, i og med at de fleste av medlemmene jobber i Amedia og en stor del i LO Media, sier hun til Journalisten.

Jobber med kabalen

Valgkomiteen hadde ikke kabalen klar da Journalisten sjekket på fredag.

– Komiteen jobber fortsatt og vår innstilling vil bli lagt fram i forkant av valgene tirsdag, var den knappe kommentaren fra komitéleder Kjell Werner, som til daglig er ansvarlig redaktør i Avisenes Nyhetsbyrå.

Etter det Journalisten forstår var det i forkant av landsmøtet ingen klar kandidat til ledervervet.

Etter å ha gått noen prinsipielle runder med seg selv takket Finnøy ja til å sitte i Arbeiderpartiets demokrati- og medieutvalg, som ble nedsatt i fjor høst for å bidra til å sikre medienes framtid. Utvalget ledes av Aps mediepolitiske talsmann Arild Grande og skal gjennomgå både medierelatert lovverk og den direkte og indirekte mediestøtten.

Svak økonomi

APF har ifølge årsberetningen for perioden 2012-15 en anstrengt økonomi. Forbundsstyret har begrenset sin møtevirksomhet og det holdes telefonmøter så langt det er mulig. Møtevirksomheten i landsstyret er også begrenset.

Kjell Werner legger valgkabal. Foto: Terje Pedersen, ANB

Forbundsstyret har høsten 2014 og vinteren 2015 jobbet for å få gjennomført et eget prosjekt med arbeidstittelen «Demokrati uten lokalmedier». Hensikten er å belyse lokalmedienes betydning for lokaldemokratiet. Dette blir et av debattemaene på landsmøtet mandag og tirsdag.

Vedtektsendringer

Forbundsstyret foreslår en opprydding i APFs vedtekter. Blant annet i paragraf 1, som foreslås endret til: “Arbeiderbevegelsens Presseforbund er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt ansatte og ledere i norske mediebedrifter.”

Dette innebærer ikke noen løsrivelse

Det innebærer en modernisering av den utdaterte bindingen til  “A‐pressen, ANB og aviser og tidsskrifter som har tilknytning til Arbeiderbevegelsen i Norge.”

– Dette innebærer ikke noen løsrivelse fra forbundets tradisjonelle tilknytning til LO og arbeiderbevegelsen. Endringene har sammenheng med et ønske om å være et åpent forbund, uten unødvendige skranker og begrensninger. APF skal fungere som et interessefelleskap, sier Finnøy. 

Powered by Labrador CMS