Lite ledighet blant pressefolk

Det er lite arbeidsledighet blant pressefolk. I fjor utbetalte Pressens Arbeidsledighetskasse støtte til bare 25 personer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Fjorårets utbetalinger er en økning fra 21 året før. Likevel bruker ikke ledighetskassen mer enn litt under halvparten av inntektene i løpet av året. Kassen har derfor opparbeidet seg en solid egenkapital, som nå er på 6,5 millioner kroner, framgår det av årsmeldingen for 2006.

– Det kan selvsagt tenkes at ledigheten er større og at mange ikke søker om støtte. En årsak kan være at ledighetskassen er for lite kjent, men jeg tror egentlig ikke at pressefolk som blir ledige går arbeidsledig særlig lenge. Mange pressefolk vil ha muligheter til å skaffe seg ny jobb, også utenfor pressen. Dessuten var fjoråret et godt år med tanke på ledige jobber, sier NJs generalsekretær Jahn-Arne Olsen, som er medlem i arbeidsledighetskassens styre.

Pressens Arbeidsledighetskasse er et fellesprosjekt for Norsk Journalistlag og Norsk Redaktørforening. Av de 27 som søkte om støtte i fjor, var 25 journalister og to redaktører. Kjønnsfordelingen var så lik som mulig, 13 kvinner og 14 menn. To søknader ble avslått.

NJ og NR eier også Pressens Gravferdskasse (PG) sammen. Ved bortgang ytes det pt. 6.943 kroner i støtte til medlemmer av NJ og NR. I fjor ble det gitt 43 gravferdsbidrag, 40 til journalister og tre redaktører.

I motsetning til PA, har Gravferdskassen større utgifter enn inntekter. NJ/NR-medlemmer betaler 20 kroner per år til PG, og det er for lite. Kassen gikk i 2006 med rundt 100.000 kroner i underskudd.

– Det er ingen umiddelbar krise, men vi må se litt nærmere på dette til høsten. Utbetalingene fra Gravferdskassen vil økte i årene framover blant annet fordi NJs medlemstall er økt kraftig, sier Jahn-Arne Olsen.

Powered by Labrador CMS