Redaksjonell utvikler i LO Media, Ane Bamle Tjellaug, har ledet arbeidet med å utarbeide nye KI-retningslinjer for LO Media.

Kunstig intelligens

LO Media maner til solidaritet med illustratører i nye KI-retningslinjer

Ber redaksjonene om å tenke gjennom en ekstra gang om de vil erstatte en menneskeskapt illustrasjon med en laget av KI.

Publisert

Arbeiderbevegelsens mediehus, LO Media, satt i høst ned et arbeidsutvalg som fikk i oppgave å utarbeide retningslinjer for hvordan de fremover skal forholde seg til hva kunstig intelligens-verktøyene (KI) har å tilby. 

LO Media er den største fagbladprodusenten i foreningen Fagpressen, og har et månedlig opplag på over 500.000 for alle sine titler.

Flere av punktene i retningslinjene ligner på hva de andre store mediehusene har satt ned, med fokus på blant annet vern av fotografiets troverdighet, kildekontroll  og merking. Men på ett punkt skiller de seg ut. 

Solidaritet med illustratører

Under et punkt som gjelder bruk av KI-genererte bilder, har LO Media lagt inn en setning som maner til solidaritet med illustratørene: 

«Tenk gjennom en ekstra gang om du vil erstatte en menneskeskapt illustrasjon med en laget av KI, både av kvalitetshensyn, men også i solidaritet med folk som jobber som illustratører», står det i punktet som til nå bare er å finne i de interne retningslinjene.

– Vi skriver om fagbevegelsen og om arbeidsfolk, og det er mange som er redde for at kunstig intelligens skal ta fra dem jobbene. Det er ikke vi som skal stå først i køen for å erstatte et menneske med kunstig intelligens, sier redaksjonell utvikler i LO Media, Ane Bamle Tjellaug. 

Tjellaug har ledet arbeidet med å utarbeide retningslinjene for mediehuset. Fokuset på solidaritet bunner i bakgrunnen LO Media har i arbeiderbevegelsen, mener hun. 

– Dette er en viktig bevissthet, og en del av vår identitet, vi må være veldig bevisste på hvilke valg vi tar, sier hun. 

Viktig perspektiv

Tjellaug mener solidaritet et viktig perspektiv å ha med seg inn i debatten om KIs inntog i mediene. 

– Det er spesielt for oss som opererer i det landskapet vi gjør, men også for andre. Det er viktig å tenke over hvilke valg vi tar, men det betyr ikke at vi hver gang kommer til å lande på at man skal bruke en illustratør, sier hun. 

Retningslinjene, som gjelder for alle publikasjonene i LO Media, er ikke skrevet i stein, forteller Tjellaug. 

– Dette må vi nok revidere igjen om ikke så lenge, for det endrer seg jo hele tiden. Vi har ikke satt noe holdbarhetsdato på det, men vi kommer nok til å gjennomgå det igjen om ikke så veldig lenge.

Powered by Labrador CMS