Sjur Kvamme. Foto: Kathrine Geard

– Tvinges ikke over

Journalistene i Nettavisen tilbys 5.000 kroner og gratis rådgivning for å gå over på billigere tjenestepensjon.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Den framforhandlede tariffavtalen mellom Mediehuset Nettavisen og Norsk Journalistlag innebærer at alle medlemmene av redaksjonsklubben får et lønnstillegg på 5.000 kroner fra neste årsskifte. Dagens ytelsesbaserte pensjonsordning lukkes, ved at nyansatte fra nå av får innskuddsbasert tjenestepensjon.

Også dagens ansatte tilbys overgang til den nye pensjonsordningen, mot et ekstra lønnstillegg på 5.000 kroner fra det tidspunkt de eventuelt går over. I tillegg tilbys de gratis, uavhengig økonomirådgivning.

Slipper egenandel

– Det ville vært helt uaktuelt for oss å akseptere en tvungen overgang til innskuddsbasert pensjonsordning, slik man kunne få inntrykk av i saken Journalisten.no publiserte onsdag. De som ønsker det kan beholde ytelsespensjon, sier lederen av redaksjonsklubben i Mediehuset Nettavisen, Sjur Kvamme.

Den gamle ytelsesavtalen inkluderer en egenandel. De som ønsker å gå over til innskuddsbasert ordning slipper ifølge den nye avtalen å betale egenandel, noe som ifølge klubbens beregninger tilsvarer gjennomsnittlig 8.000 kroner i året.

Kvamme viser til at redaksjonsklubben i vinter sa blankt nei til å lukke den ytelsesbaserte pensjonsordningen. Klubben var uenig i at ledelsen kunne bruke styringsretten sin til endre avtalen ensidig.

– Har vist godvilje

– Vi hadde ikke behøvd å forhandle avtalen nå, men har vist godvilje i en vanskelig situasjon. Vi har forhandlet fram en avtale det går an å leve med, og som gir oss noe ekstra. Både i form av et generelt lønnstillegg og et ekstra tillegg for de som eventuelt velger å gå over til en innskuddsavtale. Vi synes det er en fornuftig avtale i lys av den økonomiske situasjonen til Nettavisen, sier Kvamme.

Han mener det er viktig med tanke på framtidige ansatte, at den nye ordningen er den beste på markedet.

Forhandlingsresultatet i Nettavisen er ute til uravstemning, med svarfrist ved midnatt mandag.

Avviser TV 2-tvang

Også redaksjonsklubben i TV 2 gjennomfører i disse dager uravstemning om sitt tariffoppgjør. Klubb 2 har akseptert et nulloppgjør, men avviser ledelsens ønske om å overføre alle ansatte til innskuddsbasert tjenestepensjon.

TV 2 utarbeidet i fjor sommer et omfattende kostnadsprogram, som skulle spare bedriften for 150 millioner kroner. Klubb 2 hadde en representant i styringsgruppen som ledet arbeidet med kostnadsprogrammet. Det endelige programmet innebar en lukning av TV 2s ordning med ytelsesbasert tjenestepensjon, med virkning fra 1. september i fjor.

Aksepterte lukning

Som en konsekvens av beslutningen, går alle nyansatte i TV 2 inn i et innskuddsbasert pensjonssystem. De øvrige om lag 800 ansatte er blitt stående i den gamle ordningen.

– Klubb 2 aksepterte innstillingen fra styringsgruppa om å lukke den gamle pensjonsordningen. Det må ses i lys av den vanskelige økonomiske situasjonen TV 2 befant seg i. Endringen ble sett som et minste onde. Vi følte ikke at en annen og bedre løsning var mulig på det tidspunktet, samtidig som vi fikk den beste innskuddsbaserte pensjonsordningen på markedet, sier Klubb 2-leder Baard Zakariassen.

De ansatte frykter at TV 2-ledelsen skal følge opp tidligere signaler om å flytte samtlige medarbeidere over på innskuddsbasert tjenestepensjon. Klubb 2 har varslet sterke reaksjoner og rettssak dersom ledelsen endrer pensjonssystem.

Powered by Labrador CMS