NRK ble frifunnet for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Foto: Mahlum/Wikimedia Commons

NRK vil forlate Marienlyst

Styret har vedtatt en målsetning om flytting til nytt og mindre bygg innen fem til ti år.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Styret i NRK vedtok 10. februar at NRK skal flytte fra Marienlyst etter 80 år. I en sak som er publisert på nrk.no heter det at rikskringkasteren flytter inn i et nytt og mindre bygg innen fem til ti år, dersom NRK får solgt bygningsmassen på over 115.000 kvadratmeter på Marienlyst.

Forutsetningen er at NRK selv klarer å finansiere et nytt hovedkontor. Det er ikke bestemt hvor virksomhetene skal flytte. Rundt 2.000 personer jobber i dag på hovedkontoret til NRK.

Ifølge nrk.no er årsaken til flyttingen er at dagens bygningsmasse er for stor og lite praktisk. Bygget har en infrastruktur som støtter gammel teknologi, og dette bare vil forsterke seg i årene som kommer.

– Dersom NRK skal lykkes med vårt oppdrag for publikum i Norge, må vi ha ambisjon om å være den mest moderne og innovative allmennkringkasteren i verden. Da trenger vi et bygg der vi kan utvikle organisasjonen, ta i bruk ny teknologi og jobbe på tvers. Disse kravene kan dessverre ikke Marienlyst møte, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen til nrk.no. 

NRKs eiendom på Marienlyst i Oslo. Kilde: Statens kartverk

Halve størrelsen

Eriksen sier at man ikke trenger å være Einstein for å skjønne at dette bygget ikke passer en moderne mediebedrift. Ønsket er å få på plass et bygg som er halvparten så stort som dagens.

NRK MARIENLYST

• NRKs hovedkontor

• Rundt 2.000 mennesker jobber på Marienlyst, der det produseres nyheter, underholdning og faktaprogrammer for riksdekkende radio, fjernsyn og nye medier

• Eiendommen er på 85 mål og bygningsmassen er på 120.000 kvadratmeter

• Hovedbygget Kringkastingshuset, også kalt Radiohuset, ble tegnet av Nils Holter. Det ble påbegynt i 1938 og sto ferdig i 1950. Huset er sete for de fleste av NRKs nasjonale radiokanaler

• Fjernsynshuset, også kalt Nyhetshuset, huser blant annet Dagsrevyen, Dagsnytt, NRK Alltid Nyheter og redaksjonen for nrk.no/tekst-tv. Huset sto ferdig i 1969, og ble tegnet av Nils Holter og Jan Bauck.

• Store studio ble tidligere brukt til større fjernsynsshow, men er lite egnet for moderne multikameraproduksjon og benyttes i dag først og fremst til øvingslokale for Kringkastingsorkestret.

(Kilde: Wikipedia, NRK, NTB)

– Det er et stort bygg, og over en tredjedel av arealene våre er fellesarealer og transportsoner som gjør at vi bruker for lang tid fra det ene til det andre. I tillegg bruker vi store midler hvert år på å tilpasse bygget dagens behov. Disse rammebetingelsene gjør det vanskeligere for organisasjonen å utvikle seg.

For kort tid siden ble det også kjent at TV 2 skal flytte sitt Oslo-kontor fra Karl Johan, det skjer i begynnelsen av 2018. Da flytter TV 2 til det kommende Diagonale-bygget i Bjørvika i Oslo.

Ikke endelig flyttevedtak

Til egen tv-kanal sier kringkastingssjefen at styret ikke har gjort et endelig flyttevedtak, men vedtatt at det nå skal undersøkes om verdiene på Marienlyst kan realiseres og finansiere et nytt bygg et annet sted.

– Vi må ha et bygg som er fleksibelt og tilpasset ny teknologi.

– Hvor skal NRK flytte? spurte NRK-reporter Jon Gelius.

– Det vet jeg ikke ennå. Nå skal vi ta oss tid til å se på reguleringsplanen og hva som kan skje med denne eiendommen. Dette er en mulighet for NRK å utvikle seg videre. Vi skal fortsatt ha hovedkontor i Oslo. Det skal nok være ganske sentralt i Oslo.

Dagens Næringsliv skrev i 2014 at inngangspartiet og radioresepsjonen til Radiohuset, Kringkastingssjefens kontor og trappen ned til styrerommet i andre etasje og Store studio er foreslått fredet.

Kringkastingssjefen sier at en kjøper må finne seg i at deler av bygningsmassen må bli stående.

– Radiobygget kan ikke rives. NRK har stor forståelse for at bygningsmassen har stor fredningsverdi og jeg forstår at folk ønsker å se fasaden som det knyttes mange minner til.

Ansatte reserverte

Leder Richard Aune i NRKJ sier de ansatte er avventende til planene om flytting. Han mener hensynet til produksjonen må være det avgjørende for om NRK skal forbli på Marienlyst eller et annet sted.

– Vi tenker at det er mange gode grunner for flytting. Men det er viktig at det ikke blir tatt forhastede beslutninger. Vi må være helt sikre på at det er klokt å flytte med tanke på produksjonen og at det er økonomisk forsvarlig. Og det er vi ikke i dag, sier Aune til Journalisten.

Han minner om prosjektet DR-byen i Danmark der Danmarks Radios flytting skapte store overskridelser.

Vurdert også tidligere

NRK har også tidligere vurdert å flytte fra Marienlyst. I mai 2014 ble det kjent at NRK hadde startet prosessen med å finne seg et nytt kringkastingshus. Dagbladet skrev at NRKs styre ga tilslutning til at bygg- og eiendomsavdelingen i NRK kunnen begynne å vurdere hvor et nytt kringkastingshus kan etableres.

I 2001 bestemte NRK seg for å droppe planene om å flytte til Bjørvika eller Nydalen. Det ble den gang spekulert i om finansmannen Kjell Inge Røkke skulle overta NRKs hovedbase på Marienlyst. 

Lavere kostnader

Ifølge kringkastingssjefen vil NRK få langt lavere driftskostnader med et mindre bygg. I tillegg handler det om sikkerhet og beredskap.

– Jeg er opptatt av at NRK skal være åpent. Helt konkret: skulle vi sikret NRK forsvarlig med vår beredskapsrolle, måtte vi bygget murer rundt oss. Et nytt bygg der man tenker sikkerhet fra starten, vil bli sikrere samtidig som det oppleves som åpent mot publikum og verden. Vi skal ha et bygg som ligger sentralt og oppleves tilgjengelig både for publikum og ansatte, sier Eriksen.

Et nytt hovedkontor på Marienlyst er vurdert, men risikoen for NRK er ifølge nrk.no vurdert å være for stor.

Powered by Labrador CMS