Amedia:

Are Stokstad presenterte de ferskeste regnskapstallene til Amedia torsdag. Foto: Birgit Dannenberg

Kuttene gir god effekt

Men konsernet mistet 160 millioner kroner i tredje kvartal og endte med underskudd på 235 millioner kroner etter betydelige omstillings- og avskrivningskostnader.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det ble klart da Amedia la fram sitt regnskap for tredje kvartal, det vil si perioden 1. juli til 30. september. Amedias brutto driftsresultat i kvartalet viser at kostnadstiltakene konsernet har gjennomført kompenserer for store deler av et tiltagende fall i annonseinntektene, heter det i en pressemelding fra selskapet.

[factbox:1-right]

– Det er flere lyspunkter i resultatet vårt, og vi har lansert flere nysatsinger i kvartalet. Den tradisjonelle forretningsmodellen er likevel under kraftig press. Omsetningen i Amedia falt med 160 millioner i kvartalet. Samtidig er kostnadene redusert med 146 millioner. Betydelige omstillingskostnader og nedskrivninger gir Amedia et negativt resultat før skatt, sier konsernsjef Are Stokstad i en kommentar.

Saken fortsetter under grafikken.

Sett markøren på søylene for å se detaljerte tall. I boksene øverst i den interaktive grafikken kan du velge mellom kvartalsvise driftinntekter og brutto driftsresultat (EBITDA) for de største mediekonsernene det siste året. Ved hjelp av rullegardinmenyen over konsernnavnene kan du isolere tallene for ett eller flere av konsernene.

Krevende marked

Han betegner annonsemarkedet som svært krevende. Amedia er fornøyd med hvor effektivt organisasjonen har iverksatt omstillingstiltak og tatt grep om kostnadsutviklingen.

– I den løpende driften har vi nesten klart å kompensere hele inntektsbortfallet med lavere utgifter. De strukturelle endringene vi ser i markedet viser at vi kontinuerlig må tilpasse oss en situasjon med lavere papirinntekter. Vi er fortsatt avhengige av høyt tempo i omstillingsarbeidet, kombinert med offensive digitale satsinger, sier Stokstad.

Amedia omsatte for 1.093 millioner kroner i tredje kvartal. Med ordinære driftskostnader på 950 millioner, endte brutto driftsresultat på 144 millioner.

Forsterket fall

Også Amedias aviser opplever at fallet i annonseomsetningen er forsterket etter sommeren. Nedgangen er på linje med andre norske mediekonsern. Totalt er annonseinntektene redusert med 86 millioner i tredje kvartal sammenliknet med tilsvarende periode i fjor.

Amedia nedskriver 243 millioner i kvartalet, hovedsakelig knyttet til trykkerivirksomheten i Russland og Norge. Konsernets kvartalsresultat er i tillegg belastet med 66 millioner i engangseffekter knyttet til omstilling. Hittil i år er det kostnadsført 176 millioner til slike tiltak. Etter engangseffekter, av- og nedskrivninger har Amedia et negativt resultat før skatt på 235 millioner.

Amedias lokale medievirksomhet leverer et brutto driftsresultat i kvartalet på 79 millioner, som er på samme nivå som et godt kvartalsresultat i 2013.

Opplaget ned 5,3 prosent

Opplagsinntektene er stabile. Økte enhetsinntekter kompenserer for en nedgang i opplaget på 5,3 prosent i kvartalet, som er et noe høyere fall enn tidligere. Det er imidlertid sterk vekst i antall digitale abonnement og kunderelasjoner. Mediehusenes samlede annonseinntekter gikk tilbake med 14,2 prosent. Papirannonseringen falt med 18,1 prosent, mens de digitale annonseinntektene vokste med 10 prosent.

Digitale abonnement økte med 44 prosent i tredje kvartal, sammenliknet med i fjor, og trafikkveksten betegnes som god. Den daglige mobiltrafikken vokser med 89 prosent, og den daglige desktop-trafikken øker med 3 prosent i et marked som faller.

– Vi styrker våre relasjoner til lokale mediebrukere gjennom vår digitale innloggingsløsning, aID, som nå har om lag 150.000 betalende brukere. Godt, relevant innhold både på papir og digitalt er avgjørende for oss. Derfor er innholdsutvikling vår viktigste strategiske oppgave, sier Stokstad.

 

Powered by Labrador CMS