Vi bruker 14 minutter mindre på avisen nå enn vi gjorde for 19 år siden.

Leser aviser 25 minutter om dagen

Kraftigst tilbake blant tenåringer og unge voksne.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at den norske befolkningen nå bruker 14 minutter mindre på avisen enn vi gjorde for 19 år siden.

Nå bruker vi 25 minutter på avislesing hver dag. Tallene fra mediebarometeret viser også at avisleserne er i tilbakegang. Mens 84 prosent av de spurte i 1991 leste aviser, er det samlede tallet for fjoråret 65 prosent.

Størst tilbakegang er det i aldersgruppen 16 til 24 år. I denne gruppen har avisleserne falt fra 84 prosent, til 46 prosent. Avislesere i denne aldersgruppen brukte 10 minutter på papiravisen i 2009.

Nett og sosiale medier

På nett er denne gruppen derimot ivrigst med 128 minutters bruk hver dag. Og her stiller gruppen også veldig sterkt, 89 prosent av de spurte er på nett. Totalt sett er tallet for alle aldersgrupper på 73 prosent, og vi surfer i snitt 73 minutter hver dag. Det er opp åtte minutter fra i fjor. Undersøkelsen fra SSB viser også at andelen med bredbånd gikk opp 10 prosent fra 2008 til 82 prosent i fjor.

Samtidig viser undersøkelsen at nordmenn bruker 14 minutter mer på sosiale medier på nett i 2009 enn de gjorde i 2007, nå er vi oppe i 39 minutter daglig på Facebook, Twitter og liknende nettsteder.

Tv og radio

Tv er et populært medium. 80 prosent (stabilt år mot år) ser på TV daglig og i snitt får vi med oss 148 minutter. Her er det den eldste aldersgruppen fra 67 til 79 år som bruker mest tid med fjernsynet, hele 201 minutter. I de to yngste aldersgruppene går seedingen tilbake med ni minutter.

For radiobransjen er tallene dramatiske. Mens vi til sammen i snitt lyttet 106 minutter på radio daglig i 1991, var tallet i fjor på 82 minutter. Nedgangen henger sammen med antallet lyttere: I 1991 oppga 71 prosent av de spurte at de lyttet til radio daglig, mens dette tallet er nede i 53 prosent nå. Det er folk i alderen 45 til 66 år som lytter mest på radio med 113 minutter daglig.

Kvinner og ukeblader

Ukepressen har sett nesten ti prosent av leserandelen sin forsvinne siden 1991. I fjor var andelen på 13 prosent. Det er først og fremst kvinner som dominerer dette lesermarkedet med 19 prosent, mot 6 prosent menn. Her er det igjen den eldste aldersgruppen som bruker tid på bladene, men ikke mer enn 11 minutter, noe som er forholdsvis stabilt i forhold til dataene fra tidligere år. Til sammen er lesingen for alle på fire minutter, noe som er en halvering siden målingen i 1991.

Ser vi på uken som helhet, så er det fjernsynet som dominerer alle dager, og gjerne alle kvelder. Radio hører vi helst på i hverdagene, mens vi er ivrige på å lese aviser de fleste dager – selv om enkelte ikke er så iherdige lesere på søndager.

Ikke NRK-tv til alle

Tilgangen til de forskjellige mediene er også forskjellig landet rundt. 98 prosent av de spurt får inn NRK1, 93 prosent får inn NRK2, mens NRK3 er tilgjengelig hos 89 prosent av de spurte.

Blant de kommersielle kanalene er TV 2 klart størst blant de spurte med 94 prosent dekning, TVNorge følger like bak med 91 prosent og TV3 87 prosent. Sistnevnte gikk sju prosent fram fra 2008 til 2009.

92 prosent har tilgang til pc hjemme, av disse er 91 prosent på nett og 82 prosent får nettet gjennom bredbånd.

Powered by Labrador CMS