NJ Vs Bodø Nu. Jon Wessel-Aas, Mads Backer-owe Vibeke Lærum. Foto: Marte Vike Arnesen 2023.
Advokat Jon Wessel-Aas representerte Bodø Nu i retten.

Mener dom betyr uheldige endringer for sitatpraksis

Bør ankes av prinsipielle grunner, mener Bodø Nus advokat.

Publisert Sist oppdatert

– Dommens resultat er overraskende. Dersom den skulle legges til grunn som gjeldende rett, vil norsk presse generelt måtte endre en lang og fast praksis om gjengivelser av faktainformasjon i og sitater fra andre mediers saker, skriver Jon Wessel-Aas i en sms til Journalisten om dommen som falt onsdag. 

Wessel-Aas representerte Bodø Nu i saken der journaliststudentene Marie Staberg og Embla Viktoria Rostad Lillegaard trakk mediehuset for retten etter at de mente Bodø Nu brukte for mye av innholdet fra en podkast de hadde laget, til en sitatsak.

Nå har studentene vunnet fram i tingretten, og Bodø Nu dømmes til å betale 5000 kroner i vederlag til begge studentene, samt betale dem 123.ooo kroner for saksomkostninger.

Ikke avgjort om anke

– Vi noterer oss også at retten har vært i tvil. Av prinsipielle grunner mener jeg at dommen bør ankes, men den er nettopp mottatt og spørsmålet må selvsagt først diskuteres nærmere med Bodø Nu, skriver Wessel-Aas.

Ansvarlig redaktør Simen Pedersen i Bodø Nu skriver i en sms til Journalisten onsdag formiddag at de ikke har avgjort om de vil anke:

– Vi tar dommen til etterretning, men vi er uenig i utfallet Oslo tingrett har kommet til. Vi har ikke tatt stilling til om vi skal anke saken, det må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt.

NJ: – David mot Goliat

NJ-advokat Mads Backer-Owe, som representerte studentene i retten, understreker at Norsk Journalistlag anerkjenner norske mediers sitatrett.

– Men vi er fornøyd med at det trekkes en nedre grense for hvilke frukter man kan høste av andres arbeid, sier Backer-Owe til Journalisten.

Han forteller at en av studentene kontaktet journalistlaget da hun reagerte på omfanget av sitater Bodø Nu brukte fra deres podkastprosjekt.

– Hvorfor syntes NJ at dette var en sak å gå inn i?

– Vi hadde et litt David mot Goliat-perspektiv her, dette er en større Amedia-avis som hadde tatt seg til rette overfor noen studenter helt i starten av karrierene sine. Vi mente det rett og slett ikke var riktig at man kan ta stoff i så stor utstrekning som de hadde gjort.

NJ-leder Dag Idar Tryggestad legger til:

– Det krever mot når to studenter på vei inn i arbeidslivet velger å ta ut stevning mot et medieselskap. Men her var det helt nødvendig, og nå har de vunnet frem. Denne saken endrer ikke hverdagen eller praksisen for mediehus flest, men viser at det ikke er anledning til å forsyne seg av andres arbeid uten å betale for det.

– For store likhetstrekk

I dommen slår tingretten fast at «et grunnleggende prinsipp er at opphavsretten ikke beskytter ideene bak verket, bare selve uttrykket eller formen det er gitt. Det som har vern er selve fremstillingens disposisjon, struktur og sammenstillingen av podcasten, mens ren gjengivelse av fakta ikke har opphavsrettslig vern.»

Retten påpeker at Bodø Nu ikke bare siterer fra uttalelsene til intervjuobjektet i podkasten, som er en mann som er dømt for brannstiftelse, men også fra fortellerstemmens utvalgte gjengivelser av hva han har fortalt under intervjuet. Journaliststudentene bruker «Mads» som fiktivt navn på mannen, et grep Bodø Nu viderefører i sitatsaken.

Retten har vært i tvil om resultatet og om BodøNu-siteringen er innenfor eller utenfor vanlig praksis for sitat i presse og kringkasting, men likevel landet på at  artikkelen har for store likhetstrekk med podkasten:

«[...] hele artikkelen, med unntak av innledningen, bygger på å gjengi stoff fra fortellerstemmen og svarene som 'Mads' har gitt i podcasten. I artikkelen er sitater blandet sammen med referat fra fortellerstemmen, og det er lagt inn sitater som angivelig skal være «Mads» uttalelser. Selv om teksten i artikkelen er noe omskrevet, og rekkefølgen er endret, sammenliknet med podcastens oppbygging, er teksten lett gjenkjennelig. Ord og uttrykk i podcasten går også igjen i artikkelen slik at man gjenkjenner formuleringer», oppsummeres det i dommen.

Til opplysning: Journalisten eies og utgis av Norsk Journalistlag.

Powered by Labrador CMS