Doremus:

Politiøvelse utenfor Stortinget i 2012. Foto: Torgny Alstad, Flicker/Creative Commons.

Hva skjuler seg i VGs tall?

Unødig polariserte og unyanserte spørsmål i undersøkelse om bevæpning av politiet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

«1 av 3 nordmenn: Myndighetene snikinnfører bevæpning i Norge»,

kunne VG melde for to uker siden. Artikkelen bygger på en meningsmåling gjennomført av InFact for avisa der folk er blitt stilt dette spørsmålet:

Perioden for midlertidig bevæpning av politiet er nok en gang utvidet. Mener du dette er nødvendig eller er det snikinnføring av bevæpnet politi i Norge?

32,5% har svart at det er en snikinnføring av bevæpnet politi. Først et godt stykke ned i artikkelen blir leseren informert om at adskillig flere - 52,6% - svarer at den forlengede bevæpningen er nødvendig.

Men verken VG eller InFact ser ut til å ha tatt hensyn til at folk der blir stilt overfor to veldig kategoriske svaralternativer, uten noen mulighet til å velge svar som ligger mellom disse to ytterpunktene (annet enn ved å svare “vet ikke”).

Doremus’ drøfting av VGs spørresundersøkelse ble først publisert på bloggen hans.

Én åpenbar mulig mellomposisjon er at man mener bevæpningen ikke er nødvendig - men samtidig tror på at beslutningstagerne forlenger den ut fra en oppriktig overbevisning om at den behøves, og ikke utfra vikarierende motiver. En annen mulighet er at man mener bevæpningen er “nødvendig” i den forstand at den faktisk vil gi vern mot en reell trussel, men at man ut fra en helhetsvurdering likevel mener at det ikke bør gjennomføres.

Nyanser borte

Det finnes utvilsomt også andre standpunkt som ikke passer inn i VGs dikotomiske alternativer- og det er også fullt mulig å stille seg bak begge svaralternativene på en gang, og mene at myndighetene bruker en i utgangspunktet nødvendig bevæpning som brekkstang for en snikinnføring.

Slike spørreundersøkelser vil selvsagt alltid innebære en forenkling av spørsmålstillingen og folks synspunkter - men det går likevel fint an å gi litt større rom for nyanser i svarene enn hva VG har gjort her. Som et minimum kunne man delt opp de to svært ulike svaralternativene i to spørsmål, og spurt “Er den forlengende bevæpningen nødvendig? (Ja/Nei)” og deretter “Er dette en snikinnføring av bevæpnet politi? (Ja/Nei)”.

Slik målingen er utformet, ender vi opp med tall som har svært begrenset bruksverdi. Vi aner ikke hvor mange av den tredjedelen som svarer ja på spørsmålet om snikinnføring som egentlig ikke mener dette, men likevel ender opp med å måtte velge dette svaret som den eneste måten å uttrykke sin motstand mot bevæpning. Heller ikke hvor mange av dem som svarer at det er nødvendig som egentlig ikke mener dette, men som ikke vil være med på at det dreier seg om snikinnføring.

Det bidrar neppe til en spesielt opplyst og nyansert debatt å presse alle respondentene inn i to (nokså) polariserte svaralternativer, og så legge til grunn at hele befolkningen deler seg mellom disse to ytterpunktene.

Generell = ?

VG har for øvrig også spurt respondentene om “Hva er din holdning til en generell bevæpning av norsk politi?”, og fått svaret 48,9% positive mot 36,2% negative. Men uten noen presisering av hva som siktes til med “generell bevæpning”, er det klin umulig å vite hvor mange som svarte ut fra sin holdning til permanent bevæpning (som muligens er den formelt korrekte tolkningen), kontra hvor mange som svarte på hva de mente om midlertidig bevæpning av alle politifolk i Norge.

Det siste er tross alt en helt naturlig og tilforlatelig tolkning av begrepet av begrepet “generell bevæpning” - især når spørsmålet blir stilt i en kontekst sammen med andre spørsmål som eksplisitt handler om den midlertidige bevæpningen.

 På dette punktet har riktignok VGs journalist gjort en god jobb med å la Hadia Tajik (som VG merkelig nok omtaler som nestleder av justiskomiteen, til tross for at hun vitterlig er komiteleder) komme til orde med tilsvarende innvendinger mot spørsmålsstillingen, og med en påpekning av at NRKs tilsvarende undersøkelse i desember i fjor (der man eksplisitt spurte folk om de var for/mot “en generell, varig bevæpning”) viste et flertall av motstandere.

Men det endrer fortsatt ikke på at VG/InFact har gjort en helt unødig slurvete jobb med å ikke formulere spørsmålet sitt på en slik måte at alle skjønner at de nå blir spurt om holdningen til en permanent bevæpning.

Mindretall i fokus

Så kan man jo også diskutere om det er rimelig å vinkle artikkelen opp mot den tredjedelen som svarer at de tror på “snikinnføring”, når en betydelig større andel gir ‘motsatt’ svar. Dette blir til syvende og sist en subjektiv vurdering: Det er klart at det fins visse standpunkter som er så radikale eller oppsiktsvekkende at det er rimelig å fremheve at “hele 32% (eller 20%, eller 10%) mener X”, selv om de utgjør et mindretall.

Så får man selv finne ut om motstand mot midlertidig bevæpning/anklager om snikinnføring faller inn i den kategorien - eller om det her er snakk om to likeverdige politiske syn, der flertallsmeningen bør gis forrang i overskriften. Personlig vil jeg mene at man i det minste burde ha fått med flertallssynet i ingressen eller første avsnitt, og ikke 14 avsnitt ut i artikkelen.

(Derfor bruker Doremus pseudonym)

Powered by Labrador CMS