Giske vil ikke endre regler for momsfritak

EFTAs overvåkingsorgan ESA mener at momsfritaket for norske aviser innebærer ulovlig statsstøtte. Kulturministeren ser ingen grunn til å foreta endringer av den grunn.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Vi har ikke lyst til å endre reglene for momsfritak av norske aviser. Vi vil derfor gå i dialog med ESA og forklare bakgrunnen for den norske politikken på dette feltet, sier kulturminister Trond Giske i en kommentar til ESAs foreløpige konklusjon om at momsfritak er å anse som forskjellsbehandling av konkurrenter.

Tidligere i sommer uttalte kulturministeren at det ikke er aktuelt å sette i gang noen bred utredning av pressestøtteordningene nå. Uttalelsen kom i forbindelse med at pressestøtten er oppe til debatt i Sverige og Danmark, blant annet som følge av at EU har innvendinger mot ordningene. Giske bekrefter at han følger utviklingen i nabolandene nøye, men at verken EUs innvendinger eller ESAs foreløpige konklusjon får noen umiddelbar konsekvens.

Finansdepartementets bord

– Vi avventer situasjonen, og vil ikke foreta oss noe mer på nåværende tidspunkt. Men siden dette handler om momsfritak, er det Finansdepartementet som i første omgang må svare ESA.

Journalisten har kontaktet Finansdepartementet for en uttalelse, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Forlenget frist

ESA ga norske myndigheter svarfrist til 18. august med å komme med innvendinger, men avdelingsdirektør Tor Lande i Finansdepartementet forteller at man har bedt om en måneds utsettelse på fristen.

– Dette er en omfattende sak, men vi arbeider nå med et svar. Så vil det i neste omgang bli opp til ESA om de vil gå videre med dette, sier Lande.

Momsfritak siden 1970

Han presiserer at ESA ikke har fattet noen endelig avgjørelse, men at dette er en prosedyre som er startet etter at det er kommet klager til ESA på de norske reglene om momsfritak for aviser og seriøse tidsskrifter.

– Problemstillingen er ikke ny. Norge har hatt denne ordningen med momsfritak siden 1970, og ordningen har vært oppe til debatt flere ganger, sier Lande.

Finansdepartementet har også tidligere påpekt overfor ESA at Norge ikke er alene om å ha lavere satser på aviser enn ukeblader.

– Det er en rekke land med tilsvarende satser som Norge, sier Lande.

Powered by Labrador CMS