Frilansfotograf Ingerid Jordal mener hun har møtt motgang i Nav-systemet da hun skulle søke om foreldrepenger. Foto: Privat

Ble frilanser, ble gravid – risikerer halvering av foreldrepengene

Føler seg mistrodd av Nav.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Da fotograf Ingerid Jordal ble frilanser i fjor ble årsinntekta hennes mer enn halvert det første året, til rundt 200.000 kroner. Så ble hun gravid.

Da fikk hun vite fra Nav at hun ikke får foreldrepenger ut ifra de tre siste årenes inntekt, som er det vanlige, men sannsynligvis beregnet ut ifra inntektene fra det éne oppstartsåret til hennes nye bedrift.

Siden det ble hun møtt med et «sånn er det bare» og et veldig byråkrati, ifølge Jordal.

– Først tenkte at det ikke kunne stemme. Jeg ble litt paff og tenkte at de ikke kan legge til grunn kun det året i mitt liv med lavest inntekt, sier Jordal til Journalisten.

– Arbeidskrevende og slitsomt

Søknaden er ikke ferdig behandlet ennå, men Nav har presisert overfor Jordal at dette er reglene de forholder seg til. Fotografen mener det er systemet som er problemet, ikke enkeltpersonene hun snakker med, og mener Nav hadde vært tjent med et bedre regelverk og å endre praksis for hvordan de behandler slike saker.

– Jeg er ikke den mest utsatte her i verden, men nå trenger jeg faktisk litt hjelp. Jeg føler meg mistrodd når jeg gang på gang må bevise ting på nytt, selv om jeg har gjort alt de har bedt om.

Frilansfotografen søkte først med nødvendig dokumentasjon, med likning for de siste tre årene. Deretter fikk hun høre at søknaden var mangelfull, og ble i tillegg bedt om å sende inn dokumentasjon over inntektene for 2018. Senere har hun også blitt bedt om å sende inn regnskap for 2017, selv om hun allerede har sendt likninga for dette året, samt alle fakturaer hun har sendt til nå i år.

Jeg føler meg mistrodd når jeg gang på gang må bevise ting på nytt, selv om jeg har gjort alt de har bedt om.

Ingerid Jordal

– Jeg har ikke i utgangspunktet noe imot at de vil ha dokumentasjon, men jeg får inntrykk av at de ser etter måter å gjøre dette mest mulig arbeidskrevende og slitsomt for meg, med mål om å gi meg så lite midler som overhodet mulig.

Ikke samme saksbehandler

Foreløpig i saksbehandlingstiden har ikke Jordal vært i kontakt med samme saksbehandler mer enn én gang, og mener Navs kommunikasjon med brukerne ikke er god nok.

– Det er som at de prøver å unngå å kommunisere. Hele karusellen starta med at jeg ba om et møte for å unngå at det skulle bli så mye styr. Svaret var at «nei, vi møter aldri folk personlig i saker om foreldrepenger».

Hun har heller ikke fått snakke med én saksbehandler, men tilfeldige folk i Nav som måtte ha tid, forteller hun, og syns systemet ikke er godt egna til å hjelpe folk. Hun mener det virker tilfeldig hva saksbehandlerne sier ut ifra hvem hun snakker med, og at mange ikke har kunnskap om hva det vil si å være frilanser.

– Det virker som en bingo for alle frilansere som blir gravide, hvem du møter, hva de leser og hva de kan om saken din. Jeg opplever veldig liten velvilje.

Nav svarer dette om kritikken Jordal kommer med i en e-post til Journalisten:

«NAV er opptatt av at saksbehandlingen skjer på en god og effektiv måte. Behandlingen av en søknad om foreldrepenger forutsetter ikke et personlig møte med søkeren. Dette ville vært svært tidkrevende og lite effektivt», og opplyser samtidig om at de jobber med et stort moderniseringsarbeid i NAV på foreldrepengeområdet, der saksbehandlingen skal automatiseres.

Se resten av tilsvaret deres nederst i saken.

22 ukers behandlingstid

Etaten opplyser at de tar utgangspunkt i all pensjonsgivende inntekt, uavhengig av om det er lønn eller inntekt fra næringsvirksomhet. I Navs regelverk står det:

«Hvis du opplyser og dokumenterer at arbeidssituasjonen eller virksomheten din er varig endret slik at inntekten din også er endret, kan NAV legge inntekten du har når stønadsperioden starter, til grunn ved fastsettelsen av grunnlaget for beregningen av foreldrepengene.»

Dette gjelder en endring på mer enn 25 prosent. Jordal har riktignok hatt en endring i inntekt, men slik hun ser det er den ikke varig, fordi det er en unntakstilstand på grunn av nylig oppstartet bedrift.

Hun har fått mye støtte og hjelp fra andre medlemmer i lokallaget NJ Frilans, via et forum de har på Facebook. I tråden har også andre delt sine erfaringer i det samme spørsmålet, og flere mener Nav er inkonsekvent i behandlinga av foreldrepenger-søknader.

Også Laila Borge møtte motgang i Nav-systemet da hun skulle ut i foreldrepermisjon for et halt år siden. Hun er frilansjournalist på deltid, i tillegg til en halv stilling i Landslaget for lokalaviser (LLA).

– Jeg har en klage inne nå, men vet jo ikke hvordan den ender, sier Borge, som nesten er ferdig med sin halvårige permisjonen når behandlingstida på 22 uker er over.

Det får en ganske stor økonomisk konsekvens for oss. Det er et spenningsmoment å være gravid og ikke vite hva man får i foreldrepenger. Det gjør det veldig vanskelig å planlegge

Laila Borge

– Inkonsekvent

I motsetning til Ingerid Jordal, ville Laila Borge helst at Nav skulle beregne foreldrepengene på bakgrunn av lønna hennes siste år før permisjonen. Dette fordi hun både var student og i oppstartsfasen for frilansvirksomheten de tre årene før. I hennes tilfelle ville derimot Nav at alle tre årene skulle telle.

– Det får en ganske stor økonomisk konsekvens for oss. Det er et spenningsmoment å være gravid og ikke vite hva man får i foreldrepenger. Det gjør det veldig vanskelig å planlegge, sier Borge.

Hun har fått god hjelp fra dem hun har snakket med i Nav, men det største spørsmålet, nemlig hvor mye hun får i foreldrepenger, har de ikke kunnet svare på. Borge syns dessuten syns saksbehandlingstiden er for lang, og er enig med Jordal i at det er i systemet feilen ligger.

– Det virker litt inkonsekvent når andre får motsatt beskjed, sier hun om Jordals situasjon.

Jordal har vært i kontakt med advokat i NJ i saken. Hun vet hun ikke er den eneste frilanseren som har opplevd utfordringer med Nav-systemet i forbindelse med foreldrepermisjon, og skulle ønske NJ hadde jobbet mer aktivt for å hindre at frilansere kommer i slike situasjoner.

– Hvis regelverket er så firkanta som det er, kan jo ikke advokatene gjøre noe med det nå, men jeg skulle ønske NJ jobba mer for dette, sier Jordal.

Risikabelt

Advokat August Ringvold i NJ skjønner at det kan oppleves som urimelig at beregninga i enkelte tilfeller ikke gjøres ut ifra de tre siste årene, men viser til at det er åpning for det i regelverket.

Ringvold påpeker at det er særlig risikabelt om man går fra et arbeidsforhold med fast inntekt, over til selvstendig næringsvirksomhet. Dette fordi det ofte vil ta tid før man begynner å tjene penger på næringsvirksomheten.

– Da kan man havne i en skvis ved at NAV legger til grunn at det har skjedd en varig endring av arbeidssituasjonen.

Når lønnen er betydelig lavere enn da man var ansatt, kan det altså gi grunnlag for en lavere stønad enn om de tre siste årene var lagt til grunn.

– Det er ingen tvil om at regelverket er komplisert som gjør det krevende å forholde seg til NAV og de dokumentasjonskrav som ofte stilles. Dessverre finnes ingen snarveier, og mitt beste råd er at man svarer så godt som mulig på det NAV etterspør.

Mener regelverket ikke er utydelig

Nav har ikke ønsket å snakke med Journalisten på telefon, men ut over å presisere regelverket, og at Jordals sak ikke er ferdig behandlet, skriver de dette i en e-post fra kommunikasjonsrådgiver Magnus Wright Jacobsen:

«I saker der det går frem at det har skjedd en varig endring, må inntekten dokumenteres eller sannsynliggjøres. Dette må gjøres for at vi skal kunne vurdere om det er avvik som gjør om hovedregelen skal benyttes eller ikke.

Vi vil presisere at det ikke er tatt beslutning i denne konkrete saken. Det er vår foreløpige vurdering at det har skjedd en varig endring av brukers arbeidssituasjon eller virksomhet.

NAV har fått noe inntektsdokumentasjon, men trenger ytterligere informasjon for å kunne vurdere opptjening og fastsette korrekt foreldrepengegrunnlag. Etterspurt dokumentasjon er ikke mottatt per i dag. Det er dermed for tidlig å uttale seg om hvilken periode som vil bli lagt til grunn ved beregningen.

Det er uheldig dersom enkelte frilansere har en oppfatning om at NAV forvalter regelverket på en vilkårlig måte. Saksbehandlingen av foreldrepengesaker er spesialisert slik at utvalgte enheter behandler sakene. Dette øker kvaliteten på saksbehandlingen og bidrar til en mer ensartet forståelse og praksis av regelverket. Etter vår oppfatning er ikke regelverket utydelig».

Powered by Labrador CMS