Journalistens redaktør Helge Øgrim lover ny design og mer nyttestoff. Foto: Birgit Dannenberg

– Troverdig, men kjedelig design

Leserne av journalisten.no er i hovedsak fornøyde, men ser flere forbedringsområder. 

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I forrige uke ble Journalistens nettsted kåret til det beste i fagpressen for andre året på rad (se egen sak). Tidligere samme uke fikk redaksjonen resultatene av en spørreundersøkelse som er gjennomført av analysebyrået Userneeds blant nettstedets lesere. 1.647 personer har svart på undersøkelsen, noe som ifølge byrået gir gode og gyldige resultater.

Menn fra Østlandet

For første gang er det derfor mulig å si mer om hvem det er som leser nettstedet. Den typiske leseren er en mann på mellom 30 og 39 år som bor på Østlandet. Uten «journalist» som egen kategori på spørsmål om yrke svarer den største andelen at dette er «annet». Nesten en fjerdedel av leserne har dessuten enten lederansvar eller er selvstendig næringsdrivende. Én av ti er studenter.

Knapt syv av ti av besøkerne leser journalisten.no enten daglig eller ukentlig. Den største andelen av leserne, knapt 46 prosent, besøker nettstedet ukentlig. Drøyt én av ti gjester nettstedet månedlig, mens en enda større andel, 16 prosent, er innom journalisten.no for første gang.

– Troverdig, men rotete

Sammenlignet med skandinaviske nyhetsnettsteder viser resultatene at Journalisten på nett scorer høyt på troverdighet og teknisk hastighet. Målt mot andre mener leserne nettsiden også er relativt lett å finne frem på og at tekstene er skrevet på en måte som er enkelt å forstå. Mer enn ni av ti er enig eller svært enig i at språket er godt, og knapt ni av ti svarer det samme på troverdighet.

Men leserne mener det fins forbedringspotensial, særlig på design og presentasjon av innhold. Knapt én av tre svarer nemlig at sidene er rotete. Leserne foreslår blant annet at det bør være enklere å finne saker i arkivet og at artikler bør kategoriseres på en annen måte en dagens merking av emneord. 

– Ekstremt mye bra innhold, men selve siden fremstår litt uoversiktlig, skriver en leser.

Ny design

På spørsmål om hva leserne syns om nettsidens design er de kjøligere. Seks av ti mener journalisten.no er kjedelig og fire av ti mener at nettsiden er gammeldags.

Leserne ønsker mer bredde i sakene, mer bakgrunnsstoff, informasjon og statistikkbaser. Det etterspørres også mer interaktivitet og videoer, samt et friskere design. Leserne mener dessuten dagens kommentarfunksjon, levert av Disqus, ikke fungerer tilfredsstillende.

– Multimedialitet og interaktivitet er jo nymotens ord, heter det kort fra en.

– Rydd opp. Forenkle. La meg slippe skrolling for å finne saker. Tweets og kommentarer presenteres på en forstyrrende måte og bidrar til å «sende» viktige saker for langt ned på siden. Stillingsannonsene presenteres på en svært gammeldags og «firkantet» måte, skriver en annen.

Redaktør Helge Øgrim i Journalisten tror kritikken av designet først og fremst gjelder forsiden.

– Vi deler kritikken og vurderer å innføre ny design som kan utnytte mer av skjermbildet. Nå er designet stivt, sier Øgrim. 

Men samtidig kommer flere besøkende direkte til artikler fra sosiale medier. Derfor mener redaktøren nytt innhold må trekke folk tilbake til forsiden.

– En nettforside må også være en nytteforside. Den må inneholde journalistfaglige ressurser, språkressurser og kildelister. Vi har også tenkt sånn, men ikke maktet å sette av ressurser til å gjøre det ferdig.

Delte lesere

På spørsmål om innholdet er relevant, er leserne lunkne. Seks av ti mener relevansen er god, men en tredjedel sier samtidig at de er uenig i dette. De åpne svarene viser at også leserne er uenige seg i mellom. Noen etterspør mer dybdestoff på flere journalistiske felt, mens andre sier nettsiden er for lite oppdatert.

– Mer stoff som går i dybden. Det blir for mange kjappe nyhetssaker på mange forskjellige felt. Virker noen ganger litt tilfeldig hva man skriver om, heter det fra en leser.

– Hyppigere oppdateringer og noe bedre dekning av mediesaker, skriver en annen.

Øgrim mener responsen viser at også leserne spriker i flere retninger.

– Man må velge en kurs man tror på. Vi tror nyhetsdriv er helt essensielt for en daglig nettavis. Vi er gode på rask dekning rundt hendelsesnyheter, men savner flere egne hardtslående nyheter, sier redaktøren.

Endring neste år

Noen lesere mener også nettstedet fokuserer for mye på avisjournalistikk, og etterspør dekning av andre journalistiske områder. Øgrim deler kritikken, men sier det er lett å ty til avisjournalistikk fordi den er mer dokumenterbar.

På spørsmål om når leserne kan vente seg endringer på nettsiden sier redaktøren at det neppe blir mer enn mindre justeringer før neste år.

– Vi har mange prosjekter på gang nå, men som også kan løfte økonomien på nett. Så vi kan ikke ta noen større revisjon før neste år. 

Powered by Labrador CMS