Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening reagerer på at styrelederen i OA grep inn og instruerte avisens sjefredaktør.

Oppland Arbeiderblad

Norsk Redaktørforening om Amedia: – Her er det helt åpenbart behov for tiltak

– Bryter med de grunnleggende prinsippene i Redaktørplakaten og medieansvarsloven, sier Reidun Kjelling Nybø, generalsekretær i Norsk Redaktørforening.

Publisert Sist oppdatert

Mandag kunne Journalisten avsløre at det i en konfidensiell Amedia-rapport konkluderes med at styreleder i Oppland Arbeiderblad (OA), Kristina Fritsvold Nilsen, instruerte daværende OA-redaktør Erik Sønstelie til en lovstridig suspensjon av en nyansatt journalist.

I den interne rapporten pekes det på at instruksen fra styreleder om at journalisten skulle fritas fra arbeidsplikt og fratas IT-tilganger til redaksjonen, var et brudd arbeidsmiljøloven.

Journalisten har sett rapporten, som er datert 11. januar i år og merket «konfidensielt».

– Svært alvorlig

Generalsekretær i Norske Redaktørforening (NR), Reidun Kjelling Nybø, sier til Journalisten at opptredenen til styreleder i OA ikke bare var brudd på arbeidsmiljøloven: 

– Den bryter også med de grunnleggende prinsippene i Redaktørplakaten og medieansvarsloven. En styreleder kan ikke blande seg inn i det som er redaktørens oppgaver. Ifølge Redaktørplakaten har redaktøren «det fulle ansvaret for redaksjonens virksomhet og leder de redaksjonelle medarbeiderne.» 

Det innebærer også ansettelse og eventuell avsettelse av journalister. I denne saken gikk styrelederen langt utover det hun kan gjøre, og det er svært alvorlig, sier Nybø. 

– Manglende kunnskap

NRs erfaring er at bevisstheten rundt hva som er redaktørenes arbeids- og ansvarsområde, og hva som tilligger eierne, ikke alltid er like stor. Redaksjonell uavhengighet handler om mer enn at eiere eller andre ikke kan gripe inn i de publisistiske valgene, sier Nybø. 

– Vi har sett flere eksempler på manglende kunnskap om dette både i Amedia og i andre deler av mediebransjen. Her er det viktig at redaktøren er våken og sier tydelig fra når det skjer, noe vi vet skjedde i den aktuelle saken i OA.

Styreleder Kristina Fritsvold Nilsen skriver i en sms til Journalisten at det ikke er naturlig for henne å kommentere saken, utover å understreke at hun verken kjenner seg igjen i påstander framsatt fra en part i rapporten, eller beskrivelsen fra generalsekretær Nybø. 

– Det er nå en kjent sak at det tidligere har vært konflikter i Oppland Arbeiderblad. I rollen som styreleder kan jeg selvsagt ikke kommentere interne forhold av konfidensialitetshensyn, skriver Fritsvold Nilsen.

– Jeg vil likevel understreke at denne saken nå er ferdigbehandlet og avsluttet, både i Oppland Arbeiderblad og internt i Amedia, fortsetter hun. 

Journalisten har vært i kontakt med kommunikasjonssjef i Amedia, Hallgeir Westrum. Han sier Amedia ikke ønsker å kommentere saken ytterligere, men viser til HR-direktør Yvonne Cyrens kommentar i Journalistens første sak om den interne rapporten.

Ta på alvor

– Det er avgjørende at vi har eiere som setter inn nødvendige tiltak når denne typen brudd på prinsippene blir avdekket, sier Nybø, og hun understreker at det må være kompetanse og systemer som hindrer at slike hendelser skjer. 

Hun mener det er svært viktig at Amedia tar problemstillingen på alvor. 

– Det opplever jeg også at de gjør. Her er det helt åpenbart behov for tiltak, særlig gitt undersøkelsen som kom nå nylig, sier Nybø og viser konsernets første redaktørundersøkelse som ble presentert på et internt Amedia-seminar før påske. 

I undersøkelsen, som tidligere er omtalt av Journalisten, svarer 25 prosent av de ansvarlige redaktørene at de har opplevd at styret eller utgiver har opptrådt på en måte som er problematisk i forhold til deres uavhengighet. 19 prosent svarer at dette har skjedd flere ganger.

19 prosent mener også at prinsippene i Redaktørplakaten og medieansvarsloven er under press i sitt mediehus.

Powered by Labrador CMS