Det kan ende med at NJ-leder Thomas Spence og MBL-direktør Randi S. Øgrey flytter sammen. Foto: MBL og Birgit Dannenberg

NJ og MBL kan bli samboere i Journalistikkens Hus

Tanken om samlokalisering av medieorganisasjoner brått aktuell igjen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Norsk Journalistlag (NJ), Norsk Redaktørforening (NR), Norsk Presseforbund (NP), Landslaget for lokalaviser (LLA), Fagpressen og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) vurderer å flytte sammen.

Det blåses altså støv av en gammel tanke om å samle de store medieorganisasjonene i et felles hus. Redaktørene og Presseforbundet holder til i samme lokaler i Rådhusgata 17 i Oslo sentrum i dag, MBL og LLA i Kongens gate 14, mens NJ og Fagpressen er lokalisert i henholdsvis Torgata 5 og Akersgata 43.

Planene har tidligere kommet langt, men likevel havnet i skuffen. Nå er de hentet fram igjen, samtidig som NJ er i ferd med å inngå en ny leiekontrakt for seg selv og Journalisten. I dag er de to virksomhetene lokalisert i forskjellige etasjer i Torggata 5, men det er vurdert å samle NJ og Journalisten i én etasje samme sted.

Fordi det vil medføre en ny kontrakt med utleier Olav Thon, ble NJs landsstyre onsdag gjort kjent med revitaliseringen av prosjektet Journalistikkens Hus og at de andre presseorganisasjonene nå har besluttet å jobbe for en samlokalisering i nær framtid.

Bred enighet

Det var på et møte i forrige uke at alle de fem presseorganisasjonene og MBL avklarte at det er et bredt ønske å utvikle et felles Journalistikkens Hus som alle kan flytte inn i. Hensikten er både å synliggjøre bransjen mer og å spare penger.

NJ er invitert til å være med og de andre vil gjerne ha fagforeningen med i bofellesskapet.

I et saksdokument som ble lagt fram for NJs landsstyremedlemmer heter det blant annet:

“Presseorganisasjonene mener det styrker bransjen og journalistikken om vi står sammen, men de er også tydelig på at de vil gå videre med prosjektet uten NJ.”

Spredd i sentrum: NJ holder til i Torggata, NR og NP i Rådhusgata, Fagpressen i Grensen, LLA og MBL i Kongens gate. Ett alternativ kan være å samle dem alle i Oslo Media House, som holder til i Skippergata. Illustrasjon: Google Maps

NJ-dokumentet sier ikke noe om hvor det er aktuelt å etablere Journalistikkens Hus. Dersom vi tar utgangspunkt bare Oslo er aktuell som vertskapsby, kan Oslo Media House i Skippergata være et alternativ. Her er en rekke mindre medierelaterte bedrifter og frilansere samlet i felles lokaler. En slik løsning har vært diskutert i pressemiljøet, og Oslo Media House har utvidelsesplaner som kan gjøre det aktuelt å lokke til seg presseorganisasjonene.

Geir Terje Ruud, nettveteran fra VG og senere digitalredaktør i danske Ekstra Bladet til slutten av 2012, er primus motor i Skippergata 26. Han har syslet med planer om å invitere medieorganisasjoner inn når bygget er revet og erstattet med et nytt om et par år.

Journalisten kjenner til at Ruud har hatt uformelle samtaler med sentrale folk i presseorganisasjonene. Med den hektiske byggevirksomheten i Oslo sentrum vil trolig også andre lokaler bli vurdert.  

Hva er Journalistikkens Hus?

Journalistikkens Hus har vært oppe til diskusjon over en tid. Å samlokalisere presseorganisasjonene var opprinnelig en idé fra NJ og ble adoptert av de andre organisasjonene. Sist gang saken var til orientering i NJs styrende organer var i mars 2014.

Da leiekontrakten til NP og NR i Rådhusgata var i ferd med å løpe ut i april 2015 tok NPs generalsekretær intitiativ til møter om et bofelleskap. Men prosjektet Journalistikkens Hus stoppet opp og NP og NR videreførte leien av sine lokaler midlertidig, i påvente av en avklaring.

“De er imidlertid tent på ideen om Journalistikkens Hus og ønsker å få realisert ideen og flytte inn sammen med de andre organisasjonene. Det samme gjelder for Fagpressen. Derfor har Journalistikkens Hus på nytt blitt aktualisert. Samtlige av presseorganisasjonene har leiekontrakter som går ut/kan avsluttes i løpet av de neste tre årene,” heter det i NJ-dokumentet.

Ønsker å spare penger

For organisasjonene som har vært med på diskusjonene om Journalistikkens Hus har det vært en forutsetning at et slikt bofelleskap må gi økonomisk innsparing, med andre ord gi billigere leieutgifter for organisasjonene. I tillegg har organisasjonene vært opptatt av synergieffekter når det gjelder driften av organisasjonene, dersom man kan dele på tjenester eller utgifter.

“Det er ikke tenkt at noen av organisasjonene skal bidra med mer penger enn de andre for å finansiere Journalistikkens Hus, men organisasjoner som ønsker å leie størst lokale må selvsagt regne med å betale mest. Utover økonomisk innsparing har en viktig driver for Journalistikkens Hus vært at pressens organisasjoner har felles interesser i svært mange saker og at det vil være til fordel for faget at organisasjonene samarbeider tettere og ideen er at et bofelleskap vil gjøre slikt samarbeid enklere”, går det fram av sakspapirene til NJs landsstyre.

Jobber videre

NR, LLA, NP og Fagpressen styrebehandlet spørsmålet om samlokalisering i forbindelse med møtene i 2014, og de har godkjennelse for å jobbe videre med prosjektet. MBL har ikke hatt saken oppe i sitt hovedstyre, men har hatt den til behandling i arbeidsutvalget.

Det har gitt klarsignal til at MBL skal være med på prosjektet. MBL ser for seg at de vil legge fram en sak om samlokalisering for sitt hovedstyre straks det foreligger mer konkret informasjon om økonomi og tidsplan.

NJ har ikke hatt saken til diskusjon eller vedtak i arbeidsutvalg eller landsstyre, men det har vært gitt orienteringer om prosjektet til arbeidsutvalget i 2011, 2012, 2013 og 2014.

Haster med avklaring

På NJs landsstyremøte 4. februar i år ble det orientert om muligheten for at NJ kunne flytte til 5. etasje i Torggata. Endelig avtale om en flytting er ikke sluttført, men det er realistisk å se for seg at en tilbakemelding fra gårdeier vil komme en av de nærmeste dagene.

“I og med at NJ når står ovenfor muligheten til å tegne en ny leiekontrakt for flere år fremover, bør landsstyret gjøres kjent med revitaliseringen av prosjektet Journalistikkens Hus og at de andre presseorganisasjonene har avgjort at de vil jobbe for å få dette til også uten NJ.”

Landsstyret må derfor ta stilling til om det er viktig at NJ skal ha muligheten til å være med på Journalistikkens Hus når det blir realisert. I så fall må det tas høyde for dette i kontraktsforhandlingene med gårdeier i Torggata. Saken må uansett opp til behandling i landsstyret straks det foreligger mer konkret informasjon, slik at landsstyret da kan ta stilling til om en samlokalisering er ønskelig fra NJs side.

Powered by Labrador CMS