NRK Radiohuset på Marienlyst i Oslo. Foto: Mahlum/Wikimedia Commons

FrPs lisensløftebrudd

KOMMENTAR: I mange år har FrP snakket om å fjerne NRK-lisensen. Men med FrP i regjering er den høyere enn noen gang.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Kommentaren er først publisert i Dagbladet i kortere versjon.

FrPs Ib Thomsen lanserer i Dagbladet 1. februar forslag som vil svekke tilbudet til innbyggerne, skade NRK og ødelegge for NRKs konkurrenter.

I stedet for dagens lisens vil han ha en abonnementsmodell, der bare de som bruker NRKs tilbud, skal betale. Han vil åpne for reklame på NRK nett, og han vil knytte NRK tettere til statsbudsjettet.

Alle vil bli vinnere, mener Thomsen: Både NRK, det øvrige Medie-Norge og vi som forbrukere. Han tar dessverre feil. Vi blir alle tapere dersom FrPs løsninger får oppslutning: Både NRK, det øvrige Medie-Norge og vi som forbrukere. La meg ta det punkt for punkt.

NRK vil miste store deler av inntektene sine dersom det skal bli frivillig å betale for innholdet deres. Thomsen tenker seg at noe av inntektstapet kan bli kompensert over statsbudsjettet, men det er ingen hemmelighet at Frp mener NRK bør klare seg med langt lavere inntekter enn de har i dag. Dermed vil det bli færre ansatte, kutt i produksjonen og mindre kvalitet. Det truer også NRKs uavhengighet dersom deler av innholdet skal finansieres direkte over statsbudsjettet.

Det vil gå ut over deg og meg – forbrukerne. Særlig de av oss som ikke blir sett på som «lønnsomme» seere, som barn, eldre og folk i distriktene, vil miste tilbud som vi setter pris på i dag. NRK vil måtte la seertall styre prioriteringene i større grad, og konsekvensen vil bli et mer lettbent, tabloid tilbud, og større andel utenlandske produksjoner. Vi vil dessuten bli eksponert for reklame enda et sted, noe de færreste av oss ønsker seg.

Og det gjør neppe det øvrige Medie-Norge heller. Med en allerede svært presset økonomi vil ikke NRKs konkurrenter juble om enda en aktør melder seg på i den tøffe kampen om annonsekronene. Mange lokalaviser melder om tøff konkurranse med NRKs nettsider. Dersom NRK i tillegg skal begynne med reklame på sine nettsider vil det rive bort mye av inntektsgrunnlaget for lokalavisene. Det vil heller ikke være gunstig for konkurrentene om NRK i kampen om seerne blir nødt til å ligne mer på de kommersielle.

Men mest av alt vil samfunnet som helhet tape, dersom Frp får det som de vil. NRK er en sentral kilde til forståelse og felles opplevelser og en uunnværlig brikke i demokratiet vårt. Gjennom denne rollen ivaretar NRK en funksjon for alle – også for dem som sjelden eller aldri bruker NRKs tilbud direkte.

Løsningen på hvordan vi kan tilpasse oss en mediehverdag som stadig endrer seg, er derfor ikke å angripe NRK, men å sørge for at fellesskapet finansierer NRK og at de kommersielle aktørene samtidig får bedre rammevilkår. Arbeiderpartiet ønsker samarbeid med de øvrige partiene for å sikre dette. Forutsetningene vi stiller er at fremtidig finansiering av NRK må være rettferdig og fremtidsrettet. Det er i fellesskapets interesse å bevare NRK som en sterk allmennkringkaster, for NRK er historien om Norge.

At Frp bryter løftet sitt om å fjerne NRK-lisensen, må være pinlig for dem selv. Men for fellesskapet er løftebruddet langt bedre enn Fremskrittspartiets alternativer.

Powered by Labrador CMS