Faktasjekk:

Foto: NRK

NRK stilte Frp til veggs med tvilsomme tall

Deler av NRKs kritikk mot Frps asylpolitikk bygget på direkte feilaktige tall, skriver Doremus. Han har sjekket nærmere.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Mandagens Dagsnytt atten kunne bringe en «avsløring» som var så spennende at den til og med ble ‘teaset’ på Twitter i forkant av sendingen.

(NRK kontaktet Journalisten.no kort etter publisering med sterke innvendinger mot måten denne kritikken ble publisert på. Den ble fjernet mens vi undersøkte nærmere. Mer om dette nederst i saken.)

 

Avsløringen var altså at «Fremskrittspartiet setter nye asylrekorder. Ikke på åtte år har så mange fått opphold og asyl i Norge som i Frps første regjeringsår.» Programlederen underbygde dette med fakta og tall (mine uthevinger):

«4.908 personer fikk altså permanent opphold i fjor – 49 % av alle som kom til landet. Begge deler er rekord.» Også senere i sendingen ble statssekretær Jøran Kallmyr konfrontert med at Frps standpunkt om at «Gårsdagens innvandringspolitikk ikke er bærekraftig» harmonerte dårlig med det faktum at «Dere setter altså nye rekorder i antallet som får bli her i landet».

Samme opplysning kunne vi lese på NRK.no:

(Kommentaren er også publisert på Doremus’ blogg “Langust og korsnebb” i en lengre versjon.)

 

Nedgang, ikke økning

Men samtidig, i en annen avdeling av NRKs nyhetsredaksjon (nærmere bestemt Dagsrevyen), kunne vi se et søylediagram som ga et ganske annet bilde, og som tvert imot viste at det totale antallet vedtak hadde gått ned så mye at selv om innvilgelsesprosenten hadde økt med 3 prosentpoeng, endte man likevel opp med å gi færre personer opphold i 2014 enn 2013. (De blå søylene viser det totale antallet behandlede asylsøknader pr. år, de røde delene viser antall innvilgelser.)

UDIs egen statistikk bekrefter også dette, med de nevnte 4.908 personer som fikk opphold i 2014, mot totalt 5.818 personer i samme gruppe i 2013.

(Det er for øvrig verdt å påpeke – særlig fordi NRK til dels impliserer noe annet – at innvilgelsesprosenten selvfølgelig beregnes basert på det totale antall vedtak i løpet av året, ikke antall søknader som leveres inn det året. I 2014 ble det fattet betydelig færre vedtak enn antall søknader som ble fremmet i løpet av året (10.056 vedtak. mot 11.480 søknader).

Antall søknader gikk ned med 4% sammenlignet med 2013, men antall vedtak (som er det som NRKs søylediagram viser) falt med hele 20%. (Ifølge UDI skyldes denne nedgangen primært at direktoratet har hatt et stramt budsjett og dermed ikke har rukket å behandle alle årets søknader, slik at det har bygget seg opp et etterslep.)

Det kan virke som om man ikke var helt bevisst på denne forskjellen i Dagsrevyen, for der blir det sagt at «Det var en liten nedgang i antall asylsøkere i fjor sammenlignet med året før, men flere får altså permanent opphold i Norge.» En «liten» nedgang kan ikke referere til annet enn nedgangen i antall innleverte søknader, men det er altså tallet på vedtak som er relevant for å beregne og kontekstualisere innvilgelsesprosenten – og som vises på skjermen 15 sekunder etter uttalelsen om «en liten nedgang».)

Etterhvert gjorde visst denne forståelsen (av at antall innvilgelser aldeles ikke hadde gått opp) seg gjeldende også i andre deler av NRK, for kl. 20:23 samme kveld ble nettartikkelen stille og ubemerket korrigert (uten at leseren gis noe snev av indikasjon på at originalversjonen hadde vært kategorisk uriktig):

(“Antall er endret til “andel”.)

(Forøvrig: De som måtte være mistroiske til at skjermdumpen av artikkelens originalversjon er genuin (hvilket jo er en prisverdig skeptisk holdning) kan se på dette knippet av nettsteder (deriblant Googles arkiverte versjon av NRKs egen emneside om asylpolitikk) som rakk å ‘skrape’ artikkelen før den ble endret.)

Kategorisk uriktig

Halvparten av NRKs ‘avsløring’ fremstår altså som en total feilfremstilling av tallene (og det er vanskelig for undertegnede å finne noen bestemt grunn som skulle gi naturlig opphav til en slik misforståelse).

VI sitter da igjen med at innvilgelsesprosenten for asylvedtak har gått opp til 49% i 2014, mot 46% de to foregående årene. Det kan vel diskuteres om en økning på 3 – tre – prosentpoeng (eller 2,6 prosentpoeng, for å være hakket mer nøyaktig) kvalifiserer til å si at Frp «knuser de rødgrønne i sjenerøsitet», slik saken ble introdusert av Dagsnytt attens programleder. Det er også verdt å nevne (som påpekt underveis i programmet av NOAS’ generalsekretær, og også av Andre Lorentsen på Twitter) at denne prosenten er beregnet ut fra det totale antall vedtak – inklusive de som blir fattet på bakgrunn av søknader som blir umiddelbart avvist, f.eks. fordi søkeren må søke i et annet land iht. Dublin-avtalen.

Dersom man bare regner ut fra de søknadene som har blitt realitetsbehandlet av norske myndigheter, så er innvilgelsesprosenten (ifølge Lorentsen, jeg har ikke kontrollert dette selv) på 67,5% i 2014 mot 65% året før.

Andeler og prosenter

Som både statssekretær Kallmyr og kommentariatet på Dagsnytt atten påpekte, er det ikke logisk gyldig å automatisk konkludere med at en økt innvilgelsesprosent betyr at regler og kriterier ikke er blitt strammet inn. Det er ingenting teoretisk i veien for at man innfører strengere kriterier, men at sammensetningen av søkergruppen samtidig endrer seg, slik at resultatet blir en høyere innvilgelsesprosent (eller t.o.m. høyere absolutte tall).

Som påpekt i sendingen, er det også et ønsket resultat av politikken at det skal komme færre søkere som ikke kvalifiserer til opphold. Elementær prosentregning tilsier selvfølgelig at dette vil ha som konsekvens at de søkerne som kvalifiserer til opphold (dersom de forblir like mange som før, eller i hvert fall minker mindre enn den andre gruppen) vil utgjøre en større andel av totalgruppen. (Hvis det ikke kom en eneste asylsøker uten rett til opphold, ville innvilgelsesprosenten bli 100% – uansett om antallet innvilgelser forble stabilt.)

Jeg presiserer at jeg har ikke den tilstrekkelige innsikt i tallene til å si hvorvidt denne forklaringen stemmer eller ikke – eller i hvilken grad regjeringens politikk har påvirket utviklingen i tallene . På dette punktet om innvilgelsesprosent har jeg bare tatt for meg det rent statistiske aspektet (helt uten å gjøre noen normativ vurdering av politikken), og påpekt den alvorlige logiske bristen som ligger til grunn når man bruker disse tallene – uten noen kontekstualisering av dem – til automatisk å konkludere at dette viser at regjeringens politikk ikke har hatt den lovede effekt.

––––––—

Nakkim svarer

NRKs magsin- og debattredaktør Kyrre Nakkim ringte i ettermiddag Journalisten og presenterte sine innvendinger mot Doremus’ faktasjekk. Han mente også, slik en av reporterne ga uttrykk for i en tidligere telefonsamtale, at den inneholdt sterke beskyldninger. Både derfor, og fordi bloggeren er anonym, burde NRK ha fått komme til orde.

Nakkim sier videre:

“Det er morsomt at han bruker tall fra NRK til å kritisere NRK. Jeg reagerer også på ordbruken noen steder. Men bloggeren er ikke helt uten poenger:

Vi hadde hele veien fokus på andel innvilgelser. Men vi var for kategoriske i vår intro og presiserte ikke [der, red. anm.] at det handlet om andelen.

Doremus skyter spurv med kanoner. Vårt hovedformål var å etterprøve hvordan Frps retorikk om at asylpolitikken var ute av kontroll under den forrige regjeringen, samsvarer med praksis når de selv sitter i regjering.”

–––––––

Redaksjonen i Journalisten bemerker:

Doremus kontaktet selv NRKs reportere på epost tirsdag kveld og tilbød dem å forklare sin framstilling av tallene, eventuelt å benytte en mulighet til imøtegåelse.

Dette var også Journalisten kjent med.

Den korte eposten var signert

Doremus Schafer 

Spaltist Journalisten.no/Manifest tidsskrift.

NRKs reporter har foklart at han ikke så noen grunn til å svare på den henvendelsen ettersom den var anonym. Han mener redaksjonen burde kontaktet ham.

Mens vi avventet NRKs presisering av innsigelsene mot publiseringen, la vi ut denne meldingen til leserne:

 

“NRK har kontaktet Journalisten.no og opplyst at de har sterke innvendinger mot Doremus’ saksframstilling. Vi avventer NRKs innspill.

Kommentaren er en kritikk av hvordan NRK brukte tall for økning i innvilgede asylsøknader under Frp. 

NRK har innvendt at vi burde forelagt dem kritikken før kommentaren ble presentert, særlig når den er skrevet under pseudonym.

Det er mye som taler for denne innvendingen. Vi har valgt å avpublisere kommentaren mens NRK vurderer et svar.

Helge Øgrim, redaktør i Journalisten.no.”

 

 

 

Powered by Labrador CMS