Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas vil mot slutten av neste år ha fattet beslutning om flytting av lokalkontorene til NRK. Foto: Birgit Dannenberg
Kringkastingssjef Hans-Tore Bjerkaas vil mot slutten av neste år ha fattet beslutning om flytting av lokalkontorene til NRK. Foto: Birgit Dannenberg

Skal gjennomgå NRKs distriktstilstedeværelse

Kan flytte på lokalkontorer.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I løpet av kort tid setter NRK i gang med en full gjennomgang av alle distrikts- og lokalkontorer. Lisenskringkasteren skal vurdere om redaksjonelle medarbeidere er lokalisert på de riktige stedene opp mot samfunnsutviklingen.

– Innholdsbasert prosjekt

Distriktsdirektør Grethe Gynnild-Johnsen i NRK sier at bakgrunnen for utredningen er at det ikke er sikkert at dagens lokalkontorstruktur, som i hovedsak ble etablert på 1970- og 1980-tallet, er den riktige for fremtiden.

– Det er lenge siden lokaliseringen i NRK er gått gjennom. Derfor skal vi nå se på om NRK er på de riktige stedene ut fra hvor vi henter det viktigste innholdet, sier Gynnild-Johnsen.

Med 12 distriktskontorer og tilstedeværelse på rundt 50 steder rundt om i landet sitter NRK på en stor eiendomsmasse. Den bokførte verdien av NRKs eiendommer, inkludert Marienlyst, var i årsrapporten for 2010 på drøyt 800 millioner kroner.

Programdirektøren avviser at gjennomgangen er satt i gang for å realisere noe av disse verdiene.

– Dette er et innholdsbasert prosjekt og er overhodet ikke økonomisk fundert. Vi skal tenke hvor vi ville lokalisert oss hvis vi hadde begynt på nytt i dag.

Utreder seg selv

Det er den enkelte av de tolv distriktsredaktørene som skal utrede sitt distrikt. Oppdraget deres er å se om de ulike kontorene er lokalisert på de «riktige» stedene i fylket eller om det bør gjøres endringer i kontorstrukturen.

Som eksempel trekker distriktsredaktøren fram situasjonen i Lofoten og Vesterålen, hvor NRK har en mann på hvert sted.

– Nordland må vurdere om vi har riktig bemanning i Lofoten og Vesterålen dersom det blir oljeutbygging der.

Kan bli omfordelt

Hovedkontorene er imidlertid stort sett fredet. Selv om Gynnild-Johnsen ikke avviser at noen av dem kan flyttes internt i fylkene er det ikke snakk om å slå noen distrikter sammen. Mer samarbeid på tvers av grensene kan det også bli.

– Rammen for hele prosjektet er den samme som i dag, men det kan være at vi flytter om på ressursene i fylkene. Det kan også bli mer samarbeid over fylkesgrensene eller omdisponeringer internt i fylkene.

De første resultatene av utredningen kommer tidligst i februar, og deretter i de følgende månedene. Distriktsdirektørene har fått en frist på 12 måneder på å levere en innstilling, men enkelte distrikter er allerede kommet et stykke på vei i prosessen.

Klubben følger prosessen

Leder Hege Iren Frantzen i NRKJ sier det ikke er hennes jobb å mene noe om NRK bør eller bør ikke gjennomføre et prosjekt av denne typen. Hun legger til at NRKJ følger prosessen og avventer analysene fra ledelsen.

– Dersom det foreslås endringer som vil bety noe for arbeidshverdagen til våre medlemmer uttaler vi oss om det til NRK. Vi har en god dialog og vet av erfaring at vi får mulighet til å komme med innspill underveis.

Powered by Labrador CMS