Høyesterett har gitt NRK medhold i ankesaken mot Riksadvokaten. Foto: Glenn Slydal Johansen

NRK vant i Høyesterett – får se video fra legevakt

Andre seier på kort tid for norske medier. Spesialenheten for politisaker må levere ut videoen fra legevakta i Oslo der en mann døde under en pågripelse.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over åtte år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det har Høyesterett avgjort. Det var NRK som brakte saken inn for retten.
 
Statskanalen har flere ganger fått avslag på å få innsyn i videoen som viser hvordan 35-årige Erik Are Stedt, som led av paranoid schizofreni, den 29. november 2012 forsøkte å komme seg unna politiet.
 
En ambulansesjåfør kommer til og bistår politiet med å holde mannen nede. Etter 58 sekunder dør mannen av kvelning.

Spesialenheten for politisaker og Riksadvokaten henla saken fordi de mener at det ikke skjedde noe straffbart da Stedt ble kvalt. Familien er sterkt uenig.

Lang prosess

NRK ba om innsyn i overvåkingsvideoen for å bringe på det rene hva som skjedde på legevakten. Men både Spesialenheten og Riksadvokaten avslo.

I november i fjor ble det kjent at NRK stevnet Riksadvokaten inn for domstolen for å få en rettslig vurdering av avslagene. Oslo tingrett kom til samme konklusjon som Spesialenheten og Riksadvokaten da den avsa dom i saken 25. mars. I april valgte NRK å anke til Borgarting lagmannsrett, men anken førte ikke fram.

NRK har fått støtte fra Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening med å anke avslagene fra Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett om innsyn i videoen.

Les også: Medie­organisasjoner inn i legevakt­saken

Høyesterett har med denne kjennelsen avklart hva mediene har krav på av informasjon fra politiet for å kunne utøve oppgaven som offentlig vakthund. Dette er den andre viktige seieren for mediebransjen på kort tid. Norsk Redaktørforening gikk også inn som partshjelper for Ulrik Imtiaz Rolfsen i saken om PSTs beslag i Rolfsens filmopptak. Det endte med full seier i Høyesterett 20. november.

Stor offentlig interesse

I redegjørelsen fra Høyesterett i NRK-saken heter det blant annet:
 
NRK fikk medhold i at opptakene i anonymisert form kunne kreves utlevert fra Spesialenheten i medhold av ytringsfrihetsbestemmelsene i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 10 og FN–konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 19. Høyesteretts flertall la vekt på at saken hadde stor offentlig interesse og at hensynet til de involvertes personvern ikke var avgjørende så lenge Spesialenheten ble pålagt å anonymisere opptakene før de utleveres til NRK.”

Et mindretall på to dommere mente at menneskerettskonvensjonene ikke kunne forstås slik at de ga NRK noen rett til å få opptakene.

Advokat Anne-Hilde Storm har ført saken for NRK, med støtte fra NR og NPs advokat Jon Wessel-Aas. Den offentlige påtalemyndigheten har vært representert ved førststatsadvokat Anne Grøstad.
 
– Vi er glade og tilfredse over å ha vunnet fram. Dette er en viktig, prinsipiell avgjørelse for pressens rett til innsyn, sier Wessel-Aas til Aftenposten.
 
– Dette er en konklusjon som kommer til å skape presedens. Den har stor prinsipiell verdi, og det er derfor vi i Norsk Presseforbund gikk inn som partshjelper for NRK sammen med Norsk Redaktørforening, sier Kjersti Løken Stavrum, generalsekretær i Norsk Presseforbund.

Interessert i medienyheter? Følg Journalisten.no på Facebook og få nyhetene i strømmen din:

 
Powered by Labrador CMS