Høyre-politiker Kristin Ørmen Johnsen mener oppnevningen av partikollega Julie Brodtkorb som leder for Kringkastingsrådet ikke er til hinder for en diskusjon om å legge ned rådet. Foto: Glenn Slydal Johansen

Høyre og Kristelig Folkeparti åpner for å legge ned Kringkastingsrådet

– Jeg er absolutt åpen for en alternativ løsning, sier saksordfører Kristin Ørmen Johnsen fra Høyre.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Dermed kan det gå mot slutten for Kringkastingsrådet, som er like gammelt som NRK selv (85 år i år).

Det er klart etter en lynhøring på et kvarter i stortingets familie- og kulturkomité torsdag til et representantforslag fra SV-politikerne Freddy André Øvstegård og Nicholas Wilkinson om å legge ned rådet.

Brodtkorb hindrer ikke K-rådsvurdering

Saksordfører Kristin Ørmer Johnsen fra Høyre svarer tydelig på spørsmål fra Journalisten om hun er åpen for å legge ned rådet:

– Ja, jeg er absolutt åpen for alternative løsninger. Jeg mener vi må se på hvordan dette er organisert og at Kringkastingsrådet tilhører en annen tid.

Samtidig er hun tydelig på at det må en alternativ løsning på plass slik at publikummet og eierne har en kanal for å melde tilbake til NRK, og at slike meldinger får en behandling.

– Folk som er med å betale for NRK må ha mulighet til å komme frem med klager og meninger.

I fjor ble statsminister Erna Solbergs tidligere statssekretær Julie Brodtkorb (H) oppnevnt som leder for Kringkastingsrådet. Det har satt fart i debatten om rådet som et politisk oppnevnt organ.

Høyre-kollega Johnsen mener den oppnevningen ikke skal være til hinder for endringer av ordningen med Kringkastingsrådet.

– Det må man heve seg over. Hun ble oppnevnt på bakgrunn av hennes kompetanse. Det hindrer oss ikke i å se på ordningen.

NRK-plakaten

KrF-politiker Geir Jørgen Bekkevold understreker også at han gjør vurderinger med åpne øyne. I likhet med flere andre politikere i komitéen understreker han at en alternativ modell på plass.

– Klageadgangen til publikum må være der. Hvordan vi gjør det må vi komme tilbake til. Vi politikere må sikre at det er armlengdes avstand til NRK, sier Bekkevold til Journalisten. Han understreker samtidig at han ikke har tatt diskusjonen i eget parti.

– Men det er grunn til å diskutere rådet og rådets funksjon.

Forslagsstiller Freddy André Øvstegård fra SV syns det var gode råd og prinsipielle argumenter som kom fram fra høringsinstansene Norsk Redaktørforening og Norsk Journalistlag.

– Vi må gi NRK et oppdrag om at de skal ha publikumskontakt.

– NRK har allerede Publikumsservice?

– Ja, der har de et system på plass. Men det må være et rom for debatt.

Bergens Tidende hadde i flere år et eget leserombud.

– Det kan være en god modell. Vi mener det skal være fastsatt i NRK-plakaten, så får NRK finne systemet. Det viktige er å sikre NRKs legitimitet.

Under høringen spurte blant annet Høyres Tage Pettersen, Senterpartiets Åslaug Sem-Jakobsen og Arbeiderpartiets Trond Giske høringsinstansene Norsk Journalistlag (NJ) og Norsk Redaktørforening (NR) om hvordan de ser for seg en alternativ løsning.

– Det bør heller oppnevnes en publikumskontakt som tar brede diskusjoner i regi av NRK selv, sa NJs medieadvokat Ina Lindahl Nyrud.

Generalsekretær Arne Jensen fra Norsk Redaktørforening argumenterte under sitt innlegg prinsipielt for nedlegging av Kringkastingsrådet.

– I et hvilket som helst annet mediehus i Norge enn NRK ville man sagt at det er uholdbart at et råd oppnevnt av politikere og de tidligere politikere sitter skal vurdere den redaksjonelle virksomheten, sa Jensen.

– Så sier man at man skal ta lisensbetalerne på alvor. Men jeg tror man kaster blår i øynene på folk hvis man sier rådet har en viktig funksjon samtidig som det ikke har noen myndighet.

Positive signaler

Både Jensen og Nyrud pekte på at Kringkastingsrådet har diskutert NRKs redaksjonelle innhold ned på detaljnivå, og at de har behandlet saker som også er klaget inn til medienes selvdømmeordning Pressens Faglige Utvalg (PFU).

Hun trakk også fram oppnevningen av Brodtkorp som rådets leder.

– Oppnevningen av Julie Brodtkorp var en av statsministerens mest betrodde medarbeidere er problematisk. Rådet blir et samrøre av politikk, journalistikk og synsing.

NJs advokat sier til Journalisten etter høringen at hun opplevde det som kom fram som positivt. Hun er ikke overrasket over at det er bevegelse blant politikerne.

– Alle faglige begrunnelser tilsier dette. Kringkastingsrådet bryter mot alle pressefaglige prinsipper, sier Nyrud.

Komitéen avgir sin innstilling 22. mai med påfølgende debatt 1. juni.

Powered by Labrador CMS