Bjerkaas redd for innovasjonen

Krav om innsyn og lang behandlingstid kan stanse nye  tjenester, tror NRK-sjefen.

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

VG, Berner Gruppen og TV 2 uttrykte sist uke sterk bekymring for NRKs posisjon på nett, og kom med flere innspill om hvordan kringkastingens muligheter til lansering av nye tjenester bør begrenses.

NRK-sjef Hans-Tore Bjerkaas sier til Journalisten at Medietilsynets forslag er i overkant av hva NRK mener er nødvendig og forsvarlig. Dersom Medietilsynets forslag blir endelig vil prosessen være som følger:

• NRK søker om godkjenning av en tjeneste.

• Så bruker Medietilsynet inntil to uker på å vurdere om tjenesten trenger godkjenning. Med klarsignal går saken videre i en parallell prosess.

• Da har konkurrerende virksomheter tre uker på seg til å komme med sine synspunkter, mens Konkurransetilsynet er satt opp med åtte. Også Medietilsynet vil vurdere tjenesten parallelt. Tilsynet vil bruke ytterligere to uker på å gjøre en samlet vurdering.

I verste fall kan det ta tolv uker fra søknaden leveres til det kommer en rådgivende uttalelse til kulturdepartementet.

Les forslaget fra tilsynet her (plansje for behandlingstid på side 3).

Her kan du lese NRKs uttalelse.

Langt

– Det vil fra vår side være en lang nok behandlingstid. Enda lengre vil gjøre at vi kan miste muligheten til å lansere nye tjenester, sier Bjerkaas.

Han forklarer det med at terskelen for å satse på nye tjenester, kan bli for høy. Samtidig kommer nye ideer og nytt arbeid som gjør at prosjektene som kan ta inntil tre måneder å få godkjent, drukner.

Konkurrenter

Det er også uenighet om innsyn. TV 2 ønsker å få fullt innsyn i planlagt pengebruk på tjenestene, mens Berner Gruppen vil ha bedre tid til vurdere hva slags konsekvenser de enkelte NRK-tjenestene vil få. Dermed oppstår en tredje mulighet til at det ikke blir noe av tjenestene.

– Vi tror ikke NRKs bli ideer vil plukket opp. Men vi tror en slik prosess kan føre til at samarbeidspartnere vil tenke seg om to ganger før de lanserer nye tjenester sammen med NRK.

 Skolefjernsyn

I sin høringsuttalelse beklager TV 2 negativ at NRK skal lansere en skolesatsing som kan konkurrere direkte med dere kommersielle TV 2 Skole. Bjerkaas forstår ikke hvorfor hans kommersielle konkurrent reagerer.

– Vi må tilgjengeliggjøre arkivstoffet for skolene. Det er vi pålagt i den siste vedtektsendringen. Vi har ikke en gang rett å ta betalt for det. Så det er en uforståelig innvendig fra TV 2.

Samarbeid

Bjerkaas mener at hovedutfordringen ikke er NRKs særstilling, men konkurransen fra utenlandske innholdsprodusenter.

– Måten vi møter det samlet vil være avgjørende på lang sikt for å bevare norsk språk og kultur. Det vi klarer i dag vil være synlig om 40 år. Det å gå løs på hverandre er lite konstruktivt. Ville vært bedre å ha sett om vi fant områder der vi kan hjelpe hverandre.

Powered by Labrador CMS