Etikkredaktør Per Arne Kalbakk, kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen og distriktsdirektør Marius Lillelien i NRK sto skolerette da de kunngjorde at «Ingen elsker Bamsegutt» skulle tas ned for godt.

NRK svarer om «Bamsegutt»: Innrømmer presseetiske brudd

Har sendt tilsvar på PFU-klage.

Publisert Sist oppdatert

NRK har levert sitt tilsvar til PFU-klagen fra presseforbundets generalsekretær Elin Floberghagen, om dokumentarserien «Ingen elsker Bamsegutt».

Rikskringkasteren erkjenner presseetiske brudd på Vær varsom-plakatens punkt 3.2 om opplysningskontroll og 4.8 om hensyn i omtale av barn.

Når det gjelder punkt 2.2 om dobbeltroller, er NRK ikke enige i at framstillingen og redaksjonelle valg i serien innebærer et brudd på god presseskikk, skriver de i tilsvaret.

– Brudd på 3.2 å utelate

Erkjennelsen på punkt 3.2 handler om utelatelsen av informasjon om en sedelighetsdom mot seriens hovedperson.

«Hadde vi fortalt om dommen i serien ville vi også gitt publikum et nyansert og mer sannferdig bilde enn det som ble spredd i offentligheten, og dermed ville belastningen på hovedpersonen, hans familie og alle fornærmede i saken fra 1991, blitt mindre. Det beklager vi. Slik historien ble framstilt, var det et brudd på VVP 3.2 å utelate denne informasjonen», står det i tilsvaret signert distriktsdirektør Marius Lillelien.

Om eksponeringen av hovedpersonens sønn i serien, skriver NRK:

«Vi ser nå at eksponeringen av sønnen med navn og bilde i dokumentaren ikke i tilstrekkelig grad tok hensyn til hvilke konsekvenser medieomtalen kan få for barnet. Identifiseringen og summen av informasjon om familiens bakgrunn og familiens utfordrende livssituasjon, i tillegg til at vi ble kjent med overgrepsdommen før publisering, medfører at det foreligger et brudd på VVP 4.8.»

Forsvarer programlederdrevnde dokumentarer

Om VVP-punkt 2.2, og det Floberghagen ser som «partshjelp» når journalist Tore Strømøy hjelper familien i serien med søknadsprosesser, mener NRK at søknadsprosessen er en del av fortellingen i serien som viser hvor krevende det kan være å fylle ut offentlige skjemaer.

«Vi kan ikke se at hjelpen til å fylle ut skjemaet bryter med presseetikken, og godkjenningsprosessen blir heller ikke påvirket av hvem som fyller ut skjemaet», skriver NRK.

Det påpekes også at «programlederdrevnde dokumentarer» er en velkjent sjanger i Norge, og at  Strømøy gjennom mange år har blitt kjent gjennom å gå inn og hjelpe «vanlige folk»:

«Vi føler oss trygge på at seerne både forstår og forventer dette.»

Powered by Labrador CMS