Bjerkaas ser lyst på framtida

NRK er i hovedsak fornøyd med stortingsmeldingen om kringkasting i en digital framtid. – Vi har bare noen få merknader, sier K-sjef Hans Tore Bjerkaas.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Det kom fram da kringkastingssjefen innledet om det som berører NRK i Stortingsmelding 30 på dagens møte i Kringkastingsrådet.

– Meldingen er positiv for allmennkringkastingen og NRKs rolle i det framtidige mediebildet. Vi har bare innvendinger mot noen enkeltheter, og er fornøyd med det oppdraget vi får, sier Bjerkaas.

Lyst

Han påpekte at NRK ser på oppdraget de er gitt som et konkurransefortrinn og en mulighet til å tydeliggjøre sin rolle som norsk kvalitetsprodusent .

– Vi ser lyst på den digitale framtida selv om den vil preges av økt konkurranse.

Meldingen er nå ute på en brei og omfattende høring der nærmest hele Norge uttaler seg om hva de vil at NRK skal være i framtida.

– Vi ser med spent forventning fram til det som kommer fram under høringen. Spesielt det som handler om allmennkringkastingsplakaten, sier Bjerkaas.

Bekymret

Samtidig innrømmet han at nettopp plakaten er et av områdene der NRK har innvendinger.

– Vår bekymring er først og fremst statusen for plakaten i forhold til de lover og regler vi ellers er pålagt å følge. Kommer plakaten som et tillegg til eller i stedet for gjeldende bestemmelser? Vi vil be om en avklaring rundt dette, sier Bjerkaas.

Arkivene

NRK er også enig i departementets intensjon om at kringkastingens arkiver skal tilgjengeliggjøres. Men at de ikke får penger til dette, skaper vanskeligheter for NRK.

– Å digitalisere arkivene er et stort og omfattende prosjekt som koster ca. 200–250 millioner kroner. Vi har bedt om spesiell finansiering av dette, men dette ønsket har departementet satt en stopper for i meldingen, sier Bjerkaas.

De store kostnadene som følger av å tilgjengeliggjøre arkivene på nettet knytter seg blant annet til rettighetsproblemer.

– Vi ønsker en langsom tilnærming og håper vi ikke får pålegg som vanskeliggjør forhandlingene med rettighetshavere, sier Bjerkaas.

Klarert

Dette dreier seg først og fremst om rettighetshavere på det kunstneriske området. Journalistisk materiale er det inngått avtaler om.

– Dette klarerte vi for våre medlemmer for noen år siden. Vi har avtale om en årlig sum som kompensasjon, sier NRKJ-leder Pål Hansen.

Powered by Labrador CMS