Richard Aune i samtale med nestleder Laila Bakken og leder Atle Bjurstrøm i den nystiftede og nest største NJ-klubben NRK Nyheter. Foto: Glenn Slydal Johansen

Richard Aune gir seg som NRKJ-leder mens han mener dialogen med NRK-ledelsen er på sitt beste

Men mener det har vært nødvendig de gangene han har brukt roperten.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Kanskje to dager til å rydde lederkontoret på fagforeningsbrakken ved NRKs hovedkontor. Så er han ute.

Det sier Richard Aune til folk han møter på en rundtur på Marienlyst med Journalisten på slep. I november går han av etter tre år som leder for rundt 1.800 medlemmer i fagorganisasjonen Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ).

I fjernsynshuset tar han en lenger pause for et medlem som stopper ham med et lønnsspørsmål. I kantina, i trappa og i gangene hilser han på kjente.

Foruten kringkastingssjefen er det egentlig bare NRKJ-lederen som får bli kjent med en like stor bredde av NRK, sier Aune på farten.

Richard Aune

Født 24. august 1972.

Leder for rundt 1.700 NJ-medlemmer i NRKJ siden 2015.

Medlem av NRKJ-styret siden 2006. Var nestleder i periodene 2008 til 2010 og 2013 til 2015.

Aktuell: Går av som NRKJ-leder på årsmøtet i november.

Jobber til daglig som programleder og reporter i NRK Østafjells.

Dramatikk

Foruten tre år som leder har han åtte år som tillitsvalgt på heltid bak seg. Årene er preget av flere dramatiske episoder:

  • Senest i mai ledet han NRK-journalistene i en streik som varte i åtte dager.
  • Før årsmøtet for to år siden gikk han ut i Journalisten og tok et oppgjør med det han mente var en brutalisering av arbeidslivet i NRK. Utspillet skal etter hva Journalisten kjenner til ha ført til kraftige reaksjoner fra kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.
  • Våren samme år meldte han arbeidsgiveren til Arbeidstilsynet for det NRKJ mener er misbruk av uavhengige stillinger i strid med arbeidsmiljøloven.
  • Aune har møtt som partsrepresentant for NRKJ i arbeidsrettssaker både om nedbemanning i Østlandssendingen og bruk av turnusarbeid og ubekvem arbeidstid. NRKJ tapte begge kampene.
  • Etter hva Journalisten forstår skal NRK-ledelsen også ha reagert på Aunes misnøye over at arbeidsgiveren ikke ville bidra til å distribuere NJ og Norsk Redaktørforenings undersøkelse om seksuell trakassering i fjor høst.

Lokalvalg

At han i høst meldte at han ønsker å gi seg, har mange sammenfallende grunner, sier Aune til Journalisten: Dialogen med arbeidsgiveren beskriver han som bedre enn på lenge, mange oppgaver er sluttført og med et kommende mellomoppgjør er det lettere å overta for etterfølgeren.

For Aune venter en vaktsjefstilling ved distriktskontoret i Telemark.

– Jeg savner rødlampa og har lyst til å være tettere på journalistikken. Jeg ser frem til å jobbe med lokalvalget neste år.

Han er fra Sandefjord, men er bosatt i Porsgrunn. I hjembyen har han en fortid på starten av 1990-tallet som folkevalgt for Sosialistisk Venstreparti (SV) i kommunestyret og fylkestinget i én periode.

– Jeg har vært gjennom noen valg som journalist etter det. Det er nesten 30 år siden jeg var medlem av SV.

Richard Aune med tommelen opp utenfor inngangen til Sentrum scene der det første streikemøtet ble avholdt. Her sammen med NJ-leder og kjæreste Hege Iren Frantzen og NJs nestleder Dag Idar Tryggestad. Arkivfoto: Glenn Slydal Johansen

Streik

Nesten 20 år som tillitsvalgt, 13 av dem i NRKJ-styret og altså de åtte siste som heltidstillitsvalgt ble «kronet» med alle arbeidskonflikters mor - streiken - i våres. Når Aune blir spurt om hva som er den største seieren gjennom alle årene, trekker han frem kravet om medlemmenes rett på oppdatert kompetanse som ble oppnådd gjennom streiken.

– Jeg kan ikke få sagt hvor viktig enigheten med NRK om at alle skal få utviklet kompetansen sin var. Fornuftig lønn er viktig, men kompetanse er kanskje enda viktigere for jobbtryggheten til folk.

I forkant av årets mislykkede mekling hos riksmekleren, reiste Aune Norge rundt på NRK-kontorene. Kort tid tidligere fikk landsstyremedlem og påtroppende NRKJ-leder Rolf Johansen gjennomslag i Norsk Journalistlag for å øke streikebidraget med en hundrelapp over prisjusteringen. Det kunne nesten se ut som om NRKJ forberedte og forankret en kommende streik.

– Det handlet ikke om det. Når vi var i bruddfasen måtte vi informere om vurderingene. Da kunne vi fått tilbakemelding om at streik ikke var ønsket. I stedet fikk vi massiv støtte for kravene vi stilte i oppgjøret, sier Aune om norgesturneen.

Han peker også på den store mobiliseringen under streiken. På kontoret har han plassert en pandabjørn ved siden av PC-skjermen. Den ble umiddelbart et symbol for streiken da NRK sendte et naturprogram om pandabjørner i stedet for Dagsrevyen.

Under streiken var det mange ulike utspill, og når Journalisten spør om det ikke ligger paradokser i journalister som streiker og hvordan de kommuniserer under streik, svarer Aune:

– Hvis noen kommer opp med et bedre kampvåpen enn streik, er jeg den første til å ta i bruk det virkemiddelet. Men vi er ikke journalister i en streikesituasjon. Da er vi arbeidstakere i lønnskamp. Men jeg er enig i at vi må opptre på en måte som gjør at vi kan vende tilbake til journalistikken når streiken er over. Det opplever jeg at vi gjorde.

Vi er ikke journalister i en streikesituasjon. Da er vi arbeidstakere i lønnskamp.

Aune mener nettopp dette viser viktigheten av at Norsk Journalistlag (NJ) er en selvstendig og uavhengig fagorganisasjon. Slik unngår NJ-medlemmene å komme i noe lojalitetsforhold når andre fagorganiserte er i arbeidskonflikt.

En kule varmt

Selv om streiken står igjen som det mest konfliktfylte, har det som tidligere nevnt ikke manglet på andre konflikter under Aunes tid. Da avgangen ble kjent skrev Medier24s redaktør Erik Waatland at Aune har brukt for mye ropert, og oppfordrer etterfølgeren til å jobbe mer internt og bygge mer bro.

– Jeg opplever ikke at jeg har brukt roperten ofte. Jeg har brukt den når jeg måtte - som siste utvei. Men som oftest jobber vi i det stille. Det å ha tillitsverv er en ganske utakknemlig jobb. Det er en jobb hvor ingen skal merke det når du lykkes, og du kan kanskje ikke snakke om det engang.

Da han gikk ut mot brutalisering av arbeidslivet i NRK i forkant et årsmøte i NRKJ, skal kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen etter hva Journalisten forstår ha konfrontert Aune med utspillet. Men Aune vil ikke snakke noe om dårlig personkjemi mellom de to.

Som fireåring skrev Richard Aune brev til kringkastingssjefen med krav om mer Colargol på fjernsyn - uten å bli hørt. Her i samtale med nyvalgt klubbleder Stian Presthus i NRK Super. I bakgrunnen sitter Flode og Fantorangen. Foto: Glenn Slydal Johansen

– Det kan gå en kule varmt. Men vi er profesjonelle, sier Aune om forholdet til kringkastingssjefen.

Det gjorde det også da Aune i fjor reagerte på at NRK ikke ville hjelpe til med å spre en undersøkelse om seksuell trakassering. I dag er Aune mer opptatt av å fremheve at dialogen og samarbeidet med arbeidsgiveren er bedre enn på lenge.

– #metoo er også på riktig spor nå, selv om vi skulle ønske NRK var litt raskere på avtrekkeren.

– Vi har vært uenig om noen ting, men det er ikke det store bildet. Vi har en god tone. Jeg har alltid hatt en åpen dør hos kringkastingssjefen, og han har også tatt opp saker med meg. Jeg er imponert over hans evne til å sette ord på NRKs rolle og posisjon og jobben han gjør opp mot politikerne. Thor Gjermund Eriksen er en kringkastingssjef som har løst jobben på en god måte.

Nedbemanning

Sammen med de andre fagforeningslederne i NRK møter han kringkastingssjefen til lønsj en gang i måneden.

– Der refereres det ikke. Det er bra at vi kan snakke åpent om viktige ting.

Overfor Journalisten peker kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen mer på tiden med store og hurtige omstillinger i mediebransjen som en forklaring på at det noen ganger har vært harde fronter mellom de to.

– Det kjenner jeg meg igjen i, sier Aune og tar av seg brillene.

– Vi er ikke mot omstilling, men mangel på involvering. Vi får dårligere resultater og kommer senere i mål uten involvering. Men vi erkjenner at prosesser må gå fortere. Det gjør det nå, sier Aune.

Vi er ikke mot omstilling, men mangel på involvering. Vi får dårligere resultater og kommer senere i mål uten involvering.

Engasjementet hans for involvering sier han stammer fra en av de første sakene han hadde som tillitsvalgt. I 2000 fikk han som «sylfersk» klubbleder beskjed om at nesten en tredel av staben ved distriktskontoret i Telemark måtte gå.

– Det har helt klart preget meg. Det kom som lyn fra klar himmel.

Siden har NRK vært gjennom flere nedbemanningsrunder. De kan man ikke være uenig i, sier Aune, og peker på den eksterne finansieringen: Det er vanskelig å gjøre noe med Stortingets vedtak om nivået på NRK-lisensen.

– Det må vi bare forholde oss til. Men oppsigelser er arbeidslivets mest brutale virkemiddel og noe en arbeidsgiver bare skal bruke når alle andre muligheter er forsøkt brukt, og jeg mener at det i NRK åpenbart fins løsninger gjennom frivillighet.

Leder Richard Aune i Norsk Journalistlag i NRK (NRKJ) tok på seg streikeskjorta da bruddet var et faktum i mai og han forlot Riksmeklerens kontor i mai. Arkivfoto: Kristine Lindebø

Forbannet

Fagforeningslederen innrømmer at han har temperament og at han kan bli rett forbannet, særlig over behandling av enkeltmedlemmer.

– Men det er viktig å ha et kontrollert sinne. Å bli forbannet er ofte ikke formålstjenlig. Men det har rent over for meg og.

Mediebransjen er en versting når det gjelder utskifting av vikarer som er mer eller mindre systematisk.

På spørsmål om hva som er hans største nederlag i tiden som tillitsvalgt, trekker han fram en sak som gjør ham forbannet: Bruken av vikarer. Han viser særlig til treårsregelen, som sier at en vikar har rett til fast ansettelse dersom vedkommende har vært midlertidig i samme stilling i tre år. En omgåelse av dette er at vikariatet avsluttes før de tre årene er gått.

– Stortinget har vedtatt en lov for å beskytte vikarer mot å dekke et fast behov. Så blir den samme loven isteden brukt mot vikarene ved at de systematisk kastes ut etter en viss tid. Det opprører meg.

– Mediebransjen er en versting når det gjelder utskifting av vikarer som er mer eller mindre systematisk. Det er utrolig trist for dem det gjelder.

– Men NRK har en nedgang i bruken av vikarer de siste årene?

– Det er riktig at bruken av tilkallingsvikarer er redusert. Men det er fortsatt en del. Folk får fortsatt den beskjeden at de gjerne skulle hatt deg, og at de har pengene, men at måltallene ikke går i hop.

Med måltall viser han til at en avdeling ikke har den langsiktige stillingshjemmelen til å engasjere noen på permanent basis.

– Så henter de inn en ny vikar. Noen avdelinger er kronisk avhengig av vikarer. Det er jeg lei meg for.

Utredet mellomlederklubb

Andre saker Aune har jobbet for gjennom årene er blant annet opprettelsen av mellomlederklubben i NRK. Han ble engasjert av NJ til å undersøke interessen for en slik klubb i 2008. Senere samme år ble den opprettet med Anne Ardem som leder.

– Det viste seg at mellomlederne følte seg hjemme i NJ, men ikke i de lokale klubbene. Mange følte utrygghet i rollen som leder og trengte beskyttelse som arbeidstakere. Mellomledere blir ofte glemt i omstilling og nedbemanningsprosesser.

At medlemmer møter hverandre på begge sider av bordet, sier han er uproblematisk. Høstens arbeidsrettssak om oppsigelser i NRK Østlandssendingen er et slikt eksempel. Her møtte Aune blant annet Ardem, som er redaksjonssjef ved distriktskontoret, som motpart.

– Jeg møtte ikke henne som NJ-medlem, men som en leder i NRK.

En annen sak som har engasjert ham er kampen mot særlig uavhengige stillinger. NRKJ har hevdet at funksjonen misbrukes av NRK for å slippe å betale overtid. Altså at de i praksis ikke styrer egen arbeidstid, men at de ikke får skrive overtid.

Saken er anmeldt til Arbeidstilsynet, som hittil har sagt at de aksepterer NRKs definisjon, men samtidig gitt pålegg om at allmennkringkasteren må dokumentere at alle ansatte ivaretas godt nok når det lages arbeidstidsordninger.

Som tillitsvalgt mener Aune at han gjennom mange års jobbing har oppnådd bevisstgjøring av lederes ansvar for å prioritere. Han minnes NRKs tidligere visjon om «Noe for alle. Alltid.»

– Det har ikke et snev av prioritering i seg. Det var en kamp gjennom mange år å bevisstgjøre ledere på at når de satser på noe så må de prioritere noe annet ned. Ellers blir folk utslitt og produktene dårligere. Der har vi kommet et godt stykke på vei.

Samtidig understreker han at han har respekt for lederne og deres ansvar.

– Det er lederne som skal prioritere. Vi som tillitsvalgte skal bidra til at de ser helheten og gjør klokere valg.

Richard Aune på kontoret som må ryddes i begynnelsen av november. Foto: Glenn Slydal Johansen

Løser politikken i arbeidstiden

Aunes hjemmebane er heller ikke helt uten faglig interesse. Han er kjæreste med Hege Iren Frantzen, som ble Norsk Journalistlags leder i fjor.

De er ikke samboere ettersom Aune er bosatt i Porsgrunn, men de dagene han har vært i Oslo har han bodd hjemme hos Frantzen.

– Vi løser ikke saker hjemme. Samtaler om politikk tar vi i arbeidstiden og det er sjelden vi løser det oss imellom. Vi har hvert vårt team rundt oss.

– Dere må ha reflektert over makten som har ligget i det forholdet?

– Vi må jo ha et reflektert forhold rundt det. Men det er riktig å ta dialogen i arbeidstiden. Det er sjelden vi løser ting oss i mellom.

Når Journalisten spør om det ikke ligger en interesse for NRKJ å ha støtte hos NJ-lederen, eller omvendt, ler Aune litt.

– Det er ikke sånn at vi alltid er enige da, det er en betydelig forskjell. Men det har ikke vært de store konfliktene.

Aune sier engasjementet ikke stopper nå selv om karrieren som tillitsvalgt gjør det. Han er åpen for å bidra til prosjekter i NJ, men avviser kontant at han er kandidat til landsstyret i NJ. Noen lederkarriere i NRK ser han ikke for seg nå.

– Jeg har respekt for at det er en krevende jobb å ha personalansvar og måtte prioritere ressursene i en tid der bransjen er i dramatisk endring. Det er ikke fokuset mitt nå. Jeg vil se rødlyset.

Kringkastingssjefen om Richard Aune

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen takker Aune for samarbeidet.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Arkivfoto: Andrea Gjestvang

– Med så store endringer som det er nå i effektivisering, teknologiske endringer, på kompetanse og gjennom nedbemanning er det naturlig med tøffe diskusjoner med fagforeningen innimellom. Men ser du på hva vi har fått til, går NRK i riktig retning. Sånn sett har vi hatt et tett samarbeid, sier Eriksen.

Han sier et skår i gleden var streiken i vår, men Eriksen mener han har fått til løsninger i ulike saker og på ulike områder sammen med Aune.

– Situasjonen har vært bra, og det har han bidratt til. Jeg ønsker ham lykke til i Grenland.

Hege Fagerheim om Richard Aune

Nestleder Hege Fagerheim i NRKJ har jobbet med Aune på «fagforeningsbrakka» i flere år. Hun beskriver han som fryktelig sta og en med stor utholdenhet.

Hege Fagerheim. Arkivfoto: Andrea Gjestvang

– At han er målbevisst og strategisk påvirker alle som jobber med ham. Hans sterkeste egenskap som tillitsvalgt er nok at han ikke gir seg når han får los på et mål, selv om det kan ta mange år før man når målet. Han tåler store påkjenninger uansett hva som skjer rundt. Han krummer bare nakken og maler på – på godt og ondt, sier Fagerheim.

Hun beskriver ham også som en lattermild type.

–Det er ikke bestandig vi tillitsvalgte er enig om alt, verken med arbeidsgiver eller i organisasjonen. Men vi har stor takhøyde. Aune er god til å trekke en konklusjon. Når vi har hatt en runde er det ikke noe surmuling, men en som det er lett å flire med etterpå.

NRKJ-nestlederen beskriver Aune som fotballinteressert opptatt av Sandefjord og Manchester United og dedikert til de tre barna sine, men samtidig privat.

Telemark-kollegene om Richard Aune

Klubbleder Even Skårberg Aarnes i NRK Telemark har ikke selv jobbet med Aune utenom NRKJ, men har snakket med kolleger som har gjort det. De gir denne beskrivelsen av Aune:

– Richard blir beskrevet som en vaktsjefs drøm. Når han skulle lage en sak reiste han ut og snakket med folk, og kom tilbake med to saker som var bedre enn den opprinnelige planen. Han blir også beskrevet som en dyktig programleder både på radio og TV. Han var glad i å ta ting på sparket og la ikke bestandig veldig mye vekt på å skrive manus også videre til radiointervjuer. Spontan og kvikk er ord som blir brukt, skriver Aarnes i en e-post.

I en tidligere versjon skrev vi at bruken av midlertidige ansatte/vikarer i NRK har gått ned. Dette er avsnittet er nå tatt ut. Bruker av midlertidige/vikarer ble redusert fra 2015 til 2016, men har deretter gått opp igjen.

Powered by Labrador CMS