Finansminister Siv Jensen. Foto: Birgit Danneberg
Finansminister Siv Jensen. Foto: Birgit Danneberg

ESA godkjenner nullmoms for elektroniske nyhetsmedier

Norske nyhetsmedier får nullmoms digitalt tidligst fra 1. mars.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

EFTAs overvåkningsorgan ESA har i dag godkjent innføringen av nullmoms for elektroniske nyhetstjenester i Norge. Det skriver ESA, som kontrollerer blant annet at norske myndigheter overholder statsstøttereglene i EØS-avtalen, i en pressemelding.

– Den nye ordningen fjerner det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier. Den gjør det enklere for små og store mediehus å selge digitalt innhold uten å være hindret av avgiftssystemet. Dette vil styrke utviklingen av elektroniske nyhetsmedier til glede for norske forbrukere, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en pressemelding.

Les hele avgjørelsen fra ESA her (engelsk).

Ordningen trer trolig i kraft fra 1. mars. Finansdepartementet har kalt inn til en pressekonferanse klokken 16 om vedtaket fra ESA.

Det var i desember at regjeringen endelig sendte den såkalte notifiseringen av nullmoms til ESA. Dagens nullmomsordning for aviser omfatter kun aviser på papir. Aviser og nyheter i elektronisk form anses som elektroniske tjenester som ilegges merverdiavgift med 25 prosent. Inntil nå.

God prosess

Administrerende direktør Randi Øgrey i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er glad for at nullmomsen endelig er avklart:

– Dette betyr at det er gjort en veldig god prenotifiseringsprosess, sier Øgrey til Journalisten.

Hun vil nå be om at ordningen praktiseres mest mulig fremtidsrettet.

I statsbudsjettet for 2016 var verdien av nullmomsen beregnet til 350 millioner kroner for hele året.

Mener nullmoms øker etterspørselen etter nyheter

I uttalelsen fra ESA konkluderes det med at den foreslåtte nullmomsen er en statsstøtte. Men norske myndigheter har argumentert for at ordningen vil fremme mediepluralisme og -mangfold, og at det er et gode i felles interesse for samfunnet. Det slutter ESA seg til:

«ESA konkluderer at det er behov for statlig intervensjon for å oppnå de identifiserte målene til beste for felles interesse,» heter det i uttalelsen, som senere fortsetter:

«ESA konkluderer med at en merverdiavgift på null prosent for elektroniske nyhetstjenester er et passende instrument for å adressere de identifiserte målene til beste for felles interesse.»

EFTAS overvåkingsorgan mener rett og slett at nullmoms er et insentiv som gjør at etterspørselen etter elektroniske nyhetstjenester vil øke blant leserne.

– Stor dag for norske medier

I en pressemelding varsler finansminister Siv Jensen at regjeringen tar sikte på at fritaket skal tre i kraft fra 1. mars.

– Fritaket vil gjelde alle nyheter som omsettes mot brukerbetaling, både på papir, pc, mobile enheter, radio og tv. Lik avgiftsmessig behandling uavhengig av teknologi fremmer nyhetsformidling og samfunnsdebatt, sier Siv Jensen i meldingen.

– Dette er en stor dag for norske medier og mediebrukere. Dette vil gi mer innovasjon og er en styrking av nye forretningsmodeller i norsk mediebransje, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) i samme melding.

Gjelder fram til 2022

Avgiftsfritak som kun kommer privatpersoner til gode, rammes ifølge ESA ikke av statsstøttereglene. Derimot kan innføringen av nullmoms innebære at myndighetene indirekte gir statsstøtte til mediebedriftene som selger digitale nyheter. ESA har konkludert med at slik støtte vil være i tråd med statsstøttereglene ettersom den fremmer mediemangfold i fellesskapets interesse.

Nullmomsen vil ifølge pressemeldingen også gjelde for utenlandske aktører som oppfyller kravene til fritak. ESAs godkjenning gjelder frem til 1. mars 2022.

Fagpressen, som ikke var en del av notifiseringen, har varslet omkamp for å ta del i nullmomsregimet. I pressemeldingen fra regjeringen heter det at nyhetstjenester som i hovedsak gjelder kun én sektor eller er rettet mot kun én interesse eller bransje ikke vil være fritatt for moms.

Saken oppdateres.

Powered by Labrador CMS