Fagsjef Geir Engen i MBL følger dagens presentasjon av leser- og opplagstall. Foto: Roger Aarli-Grøndsalen
Fagsjef Geir Engen i MBL følger dagens presentasjon av leser- og opplagstall. Foto: Roger Aarli-Grøndsalen

Dagens nettall var mangelfulle, men det var de beste tallene MBL kunne legge fram akkurat nå

Regner med fullstendige tall i mars.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

De digitale lesertallene mediebransjen fikk presentert i dag, er de første offisielle 2018-tallene som er offentliggjort. Det var absolutt ikke planen da Mediebedriftenes Landsforening inngikk en ny avtale med Kantar om måling av lesertall på alle plattformer i februar 2017.

– Det er ikke alltid ting går som man har tenkt, sa Randi S. Øgrey, administrerende direktør i MBL, da leser- og opplagstallene ble presentert i MBLs lokaler i dag.

Nå håper Geir Engen, fagsjef for digital utvikling i MBL, at ting skal gå som planlagt fremover, slik at man i mars kan legge fram fullstendige tall. Da skal de neste leser- og opplagstallene presenteres.

– Vi er rimelig sikre på det, sier Engen til Journalisten.

MBL-sjef Randi S. Øgrey påpeker at det som ble lagt frem i dag, ikke er en «0-punktsmåling», men en mellomrapportering.
MBL-sjef Randi S. Øgrey påpeker at det som ble lagt frem i dag, ikke er en «0-punktsmåling», men en mellomrapportering.

Nye og bedre tall

2018 skulle være året hvor de digitale målingene ble mer til å stole på. Tidligere har bransjen forholdt seg til to offisielle målinger: TNSlista som ble offentliggjort én gang i uka og baserte seg på tekniske målinger av blant annet unike brukere og sidevisninger, og Kantars store leserundersøkelse Forbruker & Media – som hovedsakelig er telefonintervjuer. Tallene fra disse to målingene kunne sprike mye.

I de nye målingene skulle man, litt forenklet, kalibrere resultatene fra telefonintervjuene med nettmålinger av faktisk bruk, og dermed få mer riktige tall. Og disse tallene skulle presenteres månedlig i den nye Medieportalen til Kantar. Det skulle også bli slutt på «lesertall», disse skulle erstattes av «persontall», som tok hensyn til lesere både på papir og digitalt.

Planen var at de første nye tallene skulle blitt offentliggjort allerede i april, men som Journalisten har skrevet tidligere, har en rekke tekniske problemer ført til stadige utsettelser. Det gjenstår fremdeles å løse enkelte utfordringer, men Engen er rimelig sikker på at de skal komme i mål i tide.

De siste digitale lesertallene som er offentliggjort før dagens, er dermed tallene fra mars i år som viser status i andre halvår 2017. TNSlista ble avviklet fra nyttår.

Nettbrett ikke med

Målingene som ble lagt fram i dag viser kun digitaltall for desktop og mobil. Nettbrett kommer først med i rapporteringen i 2019. Å måle trafikk fra nettbrett er ikke mer komplisert, men for å være en del av de offisielle tallene må målingene ha pågått i minst tolv måneder, og nettbrett startet man først målinger av ved årsskiftet.

Mens de digitale lesertallene tidligere kun har vært basert på Forbruker & Media, er det nytt denne gangen at tallene kalibreres mot digitale målinger gjort av comScore. Dette skal gi mer nøyaktige tall.

– Dagens målinger er dermed ikke en «0-punktsmåling», men en mellomrapportering i påvente av at de digitale målingene i Forbruker & Media blir fullstendige og at dekningstallene på personnivå fra comScore kan benyttes for de største nettstedene, påpekte Randi S. Øgrey.

Forskningsleder Knut-Arne Futsæter forteller at det ikke finnes en internasjonal standard for å måle lesing på digitale plattformer.
Forskningsleder Knut-Arne Futsæter forteller at det ikke finnes en internasjonal standard for å måle lesing på digitale plattformer.

I og med at lesertallene som ble presentert i dag er basert på en ny metode, er de ikke sammenlignbare med tidligere tall. Og sidene tallene som ble presentert i dag ikke er fullstendige, vil heller ikke mars 2019-tallene kunne sammenliknes med dagens tall. Først i andre halvår 2019 vil det være mulig å sammenlikne ett halvår mot et annet. Men forhåpentlig er de månedlige målingene på plass innen den tid, slik at man kan se utviklingen underveis i året.

Men det stopper ikke her. Forskningsleder Knut-Arne Futsæter i Kantar, kunne fortelle alle dem som hadde møtt opp hos MBL i dag at nettmålinger er i en kontinuerlig utvikling, og det vil garantert komme flere endringer. – Det finnes ingen internasjonal standard, sa Futsæter.

Det vil dermed ikke være siste gang budskapet fra MBL er at «tallene ikke er sammenlignbare med tidligere rapporteringer».

LES OGSÅ:

Powered by Labrador CMS