Generalsekretær i Norsk Presseforbund, Elin Floberghagen, sier det er bra og viktig at behandlingstiden går ned.

Journalisten-opptelling

På to år er behandlingstiden i PFU redusert med to måneder

– Godt å se at vi er på riktig vei.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I 2020 tok det i snitt 161 dager å få en sak behandlet hos Pressens Faglige Utvalg. Det var tredje året på rad man kunne registrere en økning i gjennomsnittlig behandlingstid.

Som Journalisten har omtalt tidligere bedret imidlertid behandlingstiden seg i fjor. Og nå ser det ut til at trenden kan ha snudd. Fra godt over fem måneder gjennomsnittlig behandlingstid nærmer PFU seg tremånedersmerket. Det viser en gjennomgang Journalisten har gjort av over 600 PFU-saker.

Lovet bedring

Da Journalisten snakket med Elin Floberghagen i november i fjor, var generalsekretæren i presseforbundet ikke fornøyd med behandlingstiden de siste årene.

Årsaken til at behandlingstiden fra 2017 til 2020 var økende, sa Floberghagen den gang, var blant annet en økende trend med store, omfattende klager. Hun lovet bedring, og at det skulle jobbes mer med purring og tydeliggjøring av frister.

Det ser ut til å ha fungert. I 2022 har nemlig snittet falt betraktelig. Snittet så langt i år ligger på 101 dager, en vesentlig nedgang fra over 160 dager i 2020. På knappe to år har altså behandlingstiden falt med rundt to måneder.

– Kjempebra og veldig viktig

Nå er Floberghagen godt fornøyd med den foreløpige trenden, og sier at det er godt å se at de er på rett vei.

– Det er kjempebra og veldig viktig. De som tar seg bryet med å klage er opptatt av å få rask behandling, uten at det skal gå på bekostning av en forsvarlig og god behandling.

Som i tidligere år er det flere faktorer rundt behandlingstid som ikke PFU kan påvirke. Presseforbundet konsentrerer seg om det de faktisk kan påvirke, sier Floberghagen.

– Det kan ta mye tid fra vi setter i gang med en klage til vi får tilsvar fra redaksjonene. Men dersom de er i prosess for å få til en minnelig løsning, så presser vi ikke på.

Mål om 90 dager

En stor del av det som kan påvirkes fra PFU dreier seg om å purre, fokusere på frister og om å sikre at de jobber effektivt, sier generalsekretæren.

I en full klagesak er målet at det fra innsendt klage til konklusjon i snitt skal ta 90 dager, mens det fra avsluttet tilsvarsrunde skal ta 45 dager.

– Mange er selvsagt under 90 dager, men noen saker har en lang og krevende tilsvarsrunde. For eksempel der klager ønsker ekstra replikker, eller redaksjonen bruker lengre tid enn fristen. Vi prøver nå å være raske med å purre, og da trenger vi selvfølgelig at partene spiller på lag, sier Floberghagen.

Nedgang etter krigen

Da Russland invaderte Ukraina i slutten av februar i år, gikk brått antall klagesaker ned. Det samme skjedde i de andre nordiske landene, forteller Floberghagen.

Så langt i år har PFU mottatt 425 klager, mens på samme tid i fjor var det kommet inn 569 klager. Nå er man oppe på «normalt høyt nivå» igjen, sier Floberghagen, og nedgangen sammenlignet med fjoråret kan spores til bråstoppen i mars, april og mai. Hun forteller at de ikke har noen spesielle tanker rundt hvorfor nedgangen skjedde.

– Oppmerksomheten gikk jo til Ukraina, og hele Norges fokus var der, men vi har ingen grundig analyse utover at det faktisk skjedde i forbindelse med krigen.

Dermed tyder det meste på at antallet saker i år vil være færre enn i 2021, og PFU kan kanskje nærme seg målet om 90 dagers behandlingstid når året er omme.

Powered by Labrador CMS