Mangeårig PFU-medlem John Olav Egeland mener PFU gikk seg vill i skogen da utvalget felte Aftenposten.. Foto: Birgit Dannenberg

– En rar PFU-avgjørelse

Bør ikke opptre som fagorgan på skogbrukets område, mener John Olav Egeland.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Aftenposten ble felt for brudd på god presseskikk under årets første møte i Pressens faglige utvalg (PFU). Avisen var klaget inn for en artikkelserie om bruk av grantypen sitkagran ved planting av skog.

Utvalget konkluderte med brudd og skrev at redaksjonen naturligvis har rett til å velge sin journalistiske vinkling. Men samtidig uttales det at Aftenposten skaper et inntrykk som ikke har grunnlag i fakta, verken i den omtalte rapporten eller i de påklagede artiklene.

Klage PFU for PFU

Generalsekretær Nina Jensen i WWF-Norge og Christian Steel, generalsekretær SABIMA, skriver i en kronikk at PFUs kjennelse er fattet på sviktende grunnlag og mangler troverdighet.

– PFUs tidvis opphissede diskusjon om saken kan sees og høres på internett. Flere utvalgsmedlemmer  forsøker å få fram at Aftenposten har løftet opp en viktig miljøsak, men en vesentlig del av diskusjonen roterer rundt en forvillelse om at rapporten ikke nevner noe om hvilke treslag som skal brukes, og at sitkagran ikke skal være nevnt «med et eneste ord». «Det står ikke engang at det trenger å være skog!» utbryter utvalgsmedlem Hadi Strømmen Lile, som hevder å ha satt seg grundig inn i rapporten med tittelen «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak». Skriver de to og spør om det er mulig å klage inn PFU for PFU.

Etablert pressetikk

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund ønsker ikke å kommentere den konkrete saken.

– Det er ikke kutyme for å kommentere saken når utvalget har sagt sitt, sier Stavrum.

– Etablerer uttalelsen en ny retning for PFU?

– Leser du PFUs uttalelse, hviler den på den etablerte presseetikken.

Presseetikk, ikke skog

– Det var en rar avgjørelse fra PFU i utgangspunktet. De prøver opptre som et fagorgan på skogbrukets område. Det bør de holde seg unna. PFU skal være et fagorgan på presseetikkens område.

 Det sier Dagblad-redaktør John Olav Egeland i en pause i Høyesterett, der han følger ankesaken mellom hans egen avis og tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken.

Egeland satt selv 12 år i Pressens Faglige Utvalg fram til sommeren 2012. Han mener Aftenpostens dekning er innenfor hva kritisk journalistikk må kunne gjøre.

– Det var ikke noe i Aftenpostens dekning som var i nærheten av å bryte med presseetikken. Her har PFU gått seg vill i skogen.

Rare avgjørelser

Han legger til at PFU under saksbehandlingen er nødt til å nøste i det underliggende saksforholdet. Under debatten i utvalget ble sagt at sitkagran ikke var nevnt i rapporten. Faktum er at sitkagran var nevnt flere ganger.

– Dette forholdet må være kjent for utvalget.

 Redaktøren mener ikke at avgjørelsen representerer noen ny retning for utvalget. Han viser til at det allerede er nedfelt i Vær Varsom-plakaten at pressen må sjekke fakta.

 

Aftenposten ble felt for brudd på god presseskikk under årets første møte i Pressens faglige utvalg (PFU). Avisen var klaget inn for en artikkelserie om bruk av grantypen sitkagran ved planting av skog.

Utvalget konkluderte med brudd og skrev at redaksjonen naturligvis har rett til å velge sin journalistiske vinkling. Men samtidig uttales det at Aftenposten skaper et inntrykk som ikke har grunnlag i fakta, verken i den omtalte rapporten eller i de påklagede artiklene.

Les også: PFU svarer på kritikken.

Klage PFU for PFU

Generalsekretær Nina Jensen i WWF-Norge og Christian Steel, generalsekretær SABIMA, skriver i en kronikk at PFUs kjennelse er fattet på sviktende grunnlag og mangler troverdighet.

– PFUs tidvis opphissede diskusjon om saken kan sees og høres på internett. Flere utvalgsmedlemmer  forsøker å få fram at Aftenposten har løftet opp en viktig miljøsak, men en vesentlig del av diskusjonen roterer rundt en forvillelse om at rapporten ikke nevner noe om hvilke treslag som skal brukes, og at sitkagran ikke skal være nevnt «med et eneste ord». «Det står ikke engang at det trenger å være skog!» utbryter utvalgsmedlem Hadi Strømmen Lile, som hevder å ha satt seg grundig inn i rapporten med tittelen «Planting av skog på nye arealer som klimatiltak». Skriver de to og spør om det er mulig å klage inn PFU for PFU.

Etablert pressetikk

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund ønsker ikke å kommentere den konkrete saken.

– Det er ikke kutyme for å kommentere saken når utvalget har sagt sitt, sier Stavrum.

– Etablerer uttalelsen en ny retning for PFU?

– Leser du PFUs uttalelse, hviler den på den etablerte presseetikken.

Presseetikk, ikke skog

– Det var en rar avgjørelse fra PFU i utgangspunktet. De prøver opptre som et fagorgan på skogbrukets område. Det bør de holde seg unna. PFU skal være et fagorgan på presseetikkens område.

 Det sier Dagblad-redaktør John Olav Egeland i en pause i Høyesterett, der han følger ankesaken mellom hans egen avis og tidligere ambulansesjåfør Erik Schjenken.

Egeland satt selv 12 år i Pressens Faglige Utvalg fram til sommeren 2012. Han mener Aftenpostens dekning er innenfor hva kritisk journalistikk må kunne gjøre.

– Det var ikke noe i Aftenpostens dekning som var i nærheten av å bryte med presseetikken. Her har PFU gått seg vill i skogen.

Rare avgjørelser

Han legger til at PFU under saksbehandlingen er nødt til å nøste i det underliggende saksforholdet. Under debatten i utvalget ble sagt at sitkagran ikke var nevnt i rapporten. Faktum er at sitkagran var nevnt flere ganger.

– Dette forholdet må være kjent for utvalget.

 Redaktøren mener ikke at avgjørelsen representerer noen ny retning for utvalget. Han viser til at det allerede er nedfelt i Vær Varsom-plakaten at pressen må sjekke fakta.

– Noen ganger skjer det rare avgjørelser. Det har jeg selv vært med på under mine 12 år i utvalget.

 


– Underlig

Det var næringspolitisk sjef Jarle Einar Holberg i Allskog som klaget inn Aftenposten. Han mener PFU har opptrådt ryddig og grundig i saken.

– Medias ansvar om å forholde seg til fakta er vel i prinsippet det samme, enten det gjelder skogbruk eller andre saksfelt? Egelands uttalelser om at PFU ikke skal opptre som et fagorgan på skogbrukes område, framstår som underlige, sier Holberg.

Han mener det at den omstridte grana nevnes i rapporten ikke er relevant.

– Tilnærmingen til Aftenposten kan nesten sammenliknes med å gi Oscar-statuetten for beste skuespiller til en statist som har vært så heldig å komme med på rulleteksten over medvirkende i filmen, sier Holberg, og konkluderer: 

– PFU har reagert på sakens sentrale tema om feil faktabruk, og det forholder jeg meg til, noe flere også burde gjøre.


Powered by Labrador CMS