Amta felt med kritikk i PFU for omtale av pizzakonflikt

Utvalget strammet til sekretariatets innstilling.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Faksimile Amta 11. juli 2017.
Faksimile Amta 11. juli 2017.

Midt i fellesferien slår Akershus Amtstidende (Amta) opp at det er full strid mellom Frognmarkas Venner og restauranten Da Viva Napoli Pizzeria. På tittelplass slår lokalavisen opp «Nektet å betale sjokkfaktura».

I ingressen presiseres det at dette er som kompensasjonfor påstått søppeldumping. Listen over klagepunkter fra Frognmarkas Venner er lang. I alt er Amta klaget inn for brudd på åtte punkter i Vær Varsom-plakaten. 

Her finner du hele klagen

Se opptak av behandlingen i utvalget nederst i saken.

Foreningen mener blant annet at avisens redaksjon har opptrådt uredelig i arbeidet med artikkelen. Blant annet nevner de ikke at redaksjonen har kontaktet politiet, eller omstreket klagers sitat

«…og slik vi leser intervjuet med politiet, skiftet kontekst og tidsrekke på hendelsesforløpet.» heter det i klagen. Videre heter det i klagen at: «Ordlyden Akershus Amtstidende presenterer: ‘hvis du ikke betaler så anmelder vi deg’, er etter min oppfatning et falsum, satt inn i en annen kontekst og gitt til politiet som min kommunikasjon med Viva Napoli i forbindelse med betaling av fakturaen.»

Amta avviser at redaksjonen har brutt god presseskikk i saken. De er uenig i påstanden om at et godkjent sitat er endret og satt inn i feil kontekst slik at politiet uttaler seg på uriktig grunnlag. 

I sitt forslag til uttalelse skriver sekretariatet at de ikke kan se dokumentasjon på at Amta ga politiet uriktig inntrykk i saken. De mener også at bøter fungerer i artikkelen da pressespråket kan være forenklet. 

Sekretariatet mener at Amta ikke har brutt god presseskikk og viser til at klager kommer til orde om det faktiske innholdet i artikkelen. Hva gjelder tilsvarsretten heter det i forslaget til uttalelse at dette ikke ble utløst av nyhetsartikkel, men at den derimot utløses av lederartikkelen. Det noteres samtidig at klager benytter seg av tilsvarsretten. 

Men utvalget var uenig. Alle ønsket å stramme inn, men utvalget var under diskusjonen uenig om hvordan. Når Pressens Faglige Utvalg (PFU) konkluderte sluttet likevel alle seg til å felle Amta med den mildere formen for kritikk, fordi de mener foreningen burde fått mulighet til å kommentere uttalelsene fra politiet.

– Her er jeg i tvil. Er det ikke sterke påstander av faktisk art her som er nye for klager? Når politiet som en sterk og troverdig myndighetskilde mener det kan være straffbart, burde klager fått mulighet til å kommentere, sa redaktørrepresentant Anne Weider Aasen.

Journalistrepresentant Liv Ekeberg og allmennhetens representant Sylo Taraku sa seg enig om at saken hadde blitt bedre om avisen hadde kontaktet foreningen for å be om kommentar til politiets uttalelse.

– Det er semantikk det her. Jeg syns forbeholdene fra politimannen er rause. Journalisten kunne spurt om brevet er utpressing. Det borres ikke videre i det. Jeg heller til at dette er en såpass sterk påstand at den burde vært lagt fram, sa Ekeberg.

Tvilen i utvalget var om de skulle felle på 4.15 om tilsvar i stedet, men en avstemming konkluderte med at 4 mot 3 ønsket å felle med kritikk på 4.14. Da sluttet også mindretallet seg til denne løsningen.

Powered by Labrador CMS