Dagblad-journalist frifunnet i PFU

Men mener arbeidet til Eivind Pedersen var på grensen av det etiske.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ti år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Moren til drapsofferet Stine Sofie Austegard, Ada Sofie, klaget Dagbladet inn for Pressens Faglige. Austegard reagerte på måten Dagbladets Eivind Pedersen opptrådte da Viggo Kristiansen og hans advokat forsøkte å få gjenopptatt saken.

Austegard ønsket ikke å få artiklene Pedersen skrev om saken vurdert, men hans rolle som journalist.

Pedersen skal ha tatt en aktiv rolle for å få saken til Viggo Kristiansen gjenopptatt. Blant annet gjennom et brev til kommisjonen.

Dagbladet avviste klagen og svarte på den ved å understreke viktigheten av å ivareta rettssikkerheten til Norges kanskje mest forhatte mann.

Avisens ledelse skriver videre at journalisten lot seg engasjere, men understreker at det var i tråd med Vær Varsom-plakatens punkt 1.5 og at det skjedde med integritet og uavhengighet.

Agenda

Se behandlingen av klagen her.

I innstillingen til uttalelse hevdet sekretariatet at redaksjonelle medarbeidere ikke skal opptre som aktører, men gjorde det samtidig klart at det er fullt akseptabelt for en journalist å ha en agenda for sin sak.

Sekretariatet mener også at journalisten har en god rolleforståelse og at det kommer tydelig fram i hans brev til gjenopptakelseskommisjonen.

Videre viser sekretariatet til at Pedersen tidligere har vist sterkt engasjement og vært aktiv i andre saker som Mehamnulykken og Scandinavian Star. Sekretariatet mente at dette er greit så lenge journalisten ikke blir aktør i saken og at Dagbladets medarbeider har opptrådt innenfor de etiske retningslinjene.

Vanskelig

Samtlige medlemmer i utvalget gjorde det tydelig at dette er en vanskelig sak å vurdere. Camilla Serck-Hanssen påpekte at med vurderingsgrunnlaget utvalget hadde, var det vanskelig å si hva journalistens rolle i saken faktisk har vært.

Se behandlingen av klagen her.

Øyvind Brigg gjorde det tidlig klart at han ikke likte at det sto agenda. TV 2-profilen mente det heller skulle stått engasjement.

Eva Sannum sa det ikke var noe nytt i at journalister er aktører og viste til at de blir aktører fordi de etterforsker saker og driver dem fram.

Utvalgets leder Hilde Haugsgjerd, fortalte at hun kommenterte drapssaken i Baneheia for Dagbladet og på den måten kjenner den godt.

– Det er lov å drive kampanjejournalistikk, men kan man drive fram en agenda? Dersom det blir ja på det spørsmålet, når blir man da en aktør? Når mister man til sist den kritiske distansen til kildene sine?

Haugsgjerd mente det var vanskelig å vurdere om så var skjedd i denne saken på grunnlag av måten den er presentert. Aftenpostens sjefredaktør understreket samtidig at hun ikke var sikker på om journalisten hadde tilstrebet seg å få full kildebredde i saken.

Grensen

Per Edgar Kokkvold understreket at å drive en agenda er greit, men at man må være helt sikker på at motparten blir ytt rettferdighet.

– Artiklene hans er ikke innklaget, jeg har lest dem og de er nær partiske. Han hadde nok gjort en bedre jobb som kommentator fri fra reportasjen. Han opererer i grenseland.

Camilla Serck-Hanssen syntes det er synd at ikke artiklene ble klaget inn, mens Kokkvold også gjorde det klart at det er formildende at Pedersen har vært åpen om sin agenda.

– Det er på kanten og han er tett på å bli advokat, sa Haugsgjerd.

Pekefinger

Utvalget var enige med sekretariatet om å ikke felle Pedersen, men lagde noen endringer i teksten, sammenlignet med den foreslåtte innstillingen.

Sjefredaktør Lars Helle i Dagbladet sier til Journalisten at han ville funnet det oppsiktsvekkende om avisen ble felt. At det ble sagt at arbeidet var på grensen i utvalget, mener redaktøren er naturlig.

– PFU må ha en advarende pekefinger. Men det er dumt at denne saken kom så langt som PFU.

Powered by Labrador CMS