NJs landsmøte:

Klubbleder Pål Hellesnes i Klassekampen på talerstolen under NJs landsmøte for fire år siden. Foto: Kathrine Geard

Stor motstand mot medlemsendringer

Mange tillitsvalgte i Oslo Journalistklubb protesterer mot å fjerne vedtekten som holder kommunikasjon- og informasjonsarbeidere utenfor NJ.  

 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ni år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

– Jeg mener at det er et dumt forslag som er dårlig timet, sier styremedlem i Oslo Journalistklubb og varamedlem i landsssstyret  Pål Hellesnes i Klassekampen. 

Han snakker om forslaget om å fjerne praragraf 4 A i Norsk Journalistlags (NJ) vedtekter: 

“Pressetalsmenn/kvinner, informasjonsmedarbeidere, presse- og informasjonsrådgivere kan ikke være medlem av organisasjonen.”

Forslaget legges frem for landssmøtet i NJ neste uke. Endringen har vært begrunnet med at dagens paragraf kan stenge NJ for frilansere som kombinerer journalistikk- og informasjonsarbeid. Det krever to tredels flertall for å åpne organisasjonen for nye medlemsgrupper. 

Du finner landsstyrets og andre vedtektsforslag her.

Tror ikke på flertall

Frem til nå har tilhengerne vært mest fremtredende. Mye tyder imidlertid nå på at et flertall i NJs største klubb ikke vil støtte annet enn endring av ordlyden i paragrafen. 

– Forslaget er dumt. Det er feil av NJ å gjøre avgrensingen mot folk i PR- og informasjonsbransjen mer utydelig i en situasjon der den redaksjonelle friheten og uavhengigheten er under sterkt press. Forslaget er dårlig timet fordi den kampen står nå. Det pågår en debatt og da ser det rart ut å fjerne et skille mens vi er midt i debatten, sier Hellesnes.

Han er ikke alene om å være mot forslaget. Under Oslo Journalistklubbs klubbledersamling i Strømstad i forrige uke kom det frem at et flertall av deltakerne delte hans syn. 

– Det var nesten unison motstand. Veldig mange uttalte seg negativt til forslaget. Jeg tror det skal bli veldig vanskelig for landsstyret å få to tredjedelers flertall for å fjerne paragrafen. Men man skal ikke ta noe for gitt. 

Skepsis i fagpressen

Blant dem som var kritiske til forslaget finner vi flere innen Fagpressen. Klubblederne Kirsten Ropeid i Utdanning, Marit Fonn i Sykepleien og Lene Svenning i LO Media er alle tydelige på at de ikke støtter forslaget om å fjerne punktet i dagens vedtekter. 

– Det var stor skepis til forslaget med mange forskjellige begrunnelser. Vår innfallsvinkel var bare en av flere, sier Ropeid som fortsetter: 

– I Fagpressen opplever vi ofte at det er krefter blant eierne som ikke ser forskjell på presse og informasjonsfolk. Noen tenker hvorfor ha et medlemsblad i tillegg til kommunikasjon når de kan gjøre det samme, og om de ikke skulle gjøre det samme så burde de gjøre det, 

Et slag i trynet

I LO Media har det ifølge Svenning de siste femten årene vært lagt ned et betydelig arbeid for å øke forståelsen av forskjellen mellom journalistikk og informasjonsarbeid i deres mange fagblader. 

– Vi har kommet langt med profesjonaliseringen av bladene. Nesten alle følger nå redaktørplakaten. Å fjerne paragrafen vil være et signal til eierne om at dette skillet ikke er så farlig likevel. Det kjennes som et slag i trynet på oss, sier Svenning.

Små redaksjoner sårbare

Fonn understreker at et av de mest effektive virkemidlene fagpresseblader har i møte med slike krefter som Ropeide og Svenning referer til nettopp er paragrafen i NJs vedtekter.

Klubbleder Marit Fonn i Sykepleien

 

– Særlig små redaksjoner i fagpressen er sårbare for press fra eierne om å blande roller. Dagens paragraf fungerer som et viktig verktøy for at disse kan opprettholde et skille mellom informasjon og presse. Tas den bort, vil det være et uheldig signal til eierne.

Fonn har argumentert lokalt i OJ mot forslaget, mens Ropeide også har arbeidet inn mot NJ sentralt for at deres syn skal bli hørt. Sistnevnte stiller seg imidlertid tvilende til om fagpressens erfaringer på feltet har vært tatt med da forslaget ble fremlagt. 

– Fagpressens utfordringer er ikke først i pannebrasken hos de journalistene som ikke jobber i fagpressen. Det er ikke at de aktivt motarbeider oss, men de har ikke helt under huden hva som er våre problemer. 

Ordlyden kan endres

OJ-medlemmene stiller seg derimot positiv til å gjøre noe med ordlyden i den aktuelle paragrafen, all den tid meningsinnholdet beholdes. 

Hellesnes viser blant annet til at det under klubblederseminartet kom frem at det er arbeidsgivere som aktivt skal ha brukt nevnte stillingsbeskrivelser for å rekruttere ansatte som ikke har NJ medlemskap, eller presse ansatte til å forlate NJ. 

 

Powered by Labrador CMS