Slik blir Fredrikstad ordfører Jon-Ivar Nygård fremstilt i Harald Zwarts såkalte eventyrfilm som Demokraten har publisert på egne nettsider.
Slik blir Fredrikstad ordfører Jon-Ivar Nygård fremstilt i Harald Zwarts såkalte eventyrfilm som Demokraten har publisert på egne nettsider.

Fredrikstad kommunes klage på Demokratens publisering av Harald Zwarts «eventyrfilmer» opp i PFU

Nettavisen kan bli felt for trukket sak om angivelig klokketyveri. Også klage fra Nina Karin Monsen på NRK og klage fra Olof Nylins stiftelse på Dagens Næringsliv behandles i Pressens Faglige Utvalg (PFU) tirsdag.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over seks år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

I løpet av sommeren ble flere satiriske kortfilmer produsert av filmskaper Harald Zwart publisert på blant annet Youtube. Filmene handler om politisk betente utbyggingssaker i Fredrikstad kommune.

To av filmene, titulert som «Kong Jon-Ivar og Reguleringsplanen» og «Kongen og visekongen», ble publisert av Demokraten 18. august og 4. september. Jon-Ivar henspiller på ordfører Jon-Ivar Nygård i kommunen. Både han og varaordfører Kari Agerup får gjennomgå i de knapt 7 minutter lange filmene.

Det er Fredrikstad kommune med samtykke fra Nygård og Agerup som har klaget inn Demokraten. Ifølge PFUs sakspapirer argumenterer kommunen for flere faktafeil i filmene. Den mener filmene bryter med Vær Varsom-plakatens (VVP) bestemmelse 4.14 om samtidig imøtegåelse, punkt 2.3 om at de mener det burde vært opplyst at Zwart er part i en pågående konflikt om en utbygging, 3.2 om valg av kilder og  4.1 og 4.2 om saklighet og omtale og skillet mellom faktaopplysninger og kommentarer.

Demokraten avviser klagen blant annet med begrunnelse om at det dreier seg om satire. Avisen argumenterer ifølge sakspapirene for satirens rammebetingelser som en viktig ytring i et demokratisk samfunn. Redaktøren avviser at filmene utløser samtidig imøtegåelse, men erkjenner at ordfører og varaordfører ville hatt rett til tilsvar i ettertid. Det er imidlertid noe de ikke har ønsket å benytte.

– Innhenting av samtidig imøtegåelse ville ikke ha avklart noe i forhold til temaene Zwart berører, bare en benektelse, og vi oppfatter heller ikke at dette er en sak der samtidig imøtegåelse skal innhentes, skriver Demokraten, og understreker at spaltene er åpne for tilsvar.

Kommunen viser i sitt tilsvar til at Demokratens bykonkurrent Fredriksstad Blad (FB) ikke har publisert filmene, med begrunnelse om at de ser på filmene som grove og hetsende på grensen til ren mobbing, samt at filmene ikke bringer dokumenterbare fakta som FB ikke tidligere har publisert.

Møtet sendes direkte på Journalisten.no tirsdag fra cirka klokken 9.30.

Stiftelse krever presisjon

En klage fra advokat Dag Sagstad på vegne av seg selv og som styreleder for Olof Nylins stiftelse, på tre saker Dagens Næringsliv (DN) publiserte mars og april om situasjonen i stiftelsen, behandles også tirsdag i PFU. DN skrev blant annet at stiftelsen lånte bort halve egenkapitalen til Heje-fondet før det gikk konkurs, og at det var advokat Harald Røer som forvaltet begge stiftelsene.

Klagerne mener DN går lenger i tittel enn det er dekning for når avisen skriver «Lånte bort halve stiftelsen». Med tittelen «Gransker Nylin-stiftelsen» mener klagerne avisen bryter punkt VVPs 3.2 om kontroll av opplysninger. Og i saken «Personlig kupp» mener klagerne at DN blant annet bryter med bestemmelsene om kontroll av opplysninger, å gjengi sitater presist, saklighet og omtanke, samt imøteågelsesretten.

Klagerne mener også at de har besvart avisens spørsmål, men uten at vesentlige detaljer av disse svarene har kommet med.

DN tilbakeviser klagen punkt for punkt. Blant annet mener avisen det var dekning for å bruke begrepet «granskning» når Stiftelsestilsynet åpnet tilsyn i saken. DN svarer også at klagerne har fått kommet rikelig til orde i sakene, og at de er gjengitt på en vesentlig og relevant måte.

Monsen krever offentlig beklagelse fra NRK

Filosof Nina Karin Monsen har klaget inn NRK for å bruke en faksimile fra VG med tittelen «– Lesbiske får handikappede barn» i en episode av dokumentarserien «Ut av skapet», sendt 26. september. Monsen viser til at VG tre dager etter sendingen har endret tittelen til «Mener lesbiske lar barna starte livet med et handikap», med en opplysning om at den opprinnelige tittelen ikke hadde dekning i saken. Også NRK har senere oppdatert programmet med den korrigerte faksimilen.

Monsen klager NRK inn for PFU fordi hun mener det ikke var dekning for VGs tittel som ble vist i NRK-programmet. Hun mener NRK feilaktig fremstiller at hun er kritisk til homofile foreldre. Monsen vil at NRK skal beklage bildebruken og slutte å misbruke hennes navn i debatten om lesbiske og homofile som ønsker barn.

NRK på sin side avviser klagen. Allmennkringkasteren viser til at Monsen har vært en sentral kritiker i debatten. NRK viser til at de sjekket saken med VG etter at de ble kjent med klagen, og skriver at de har beklaget belastningen gjengivelsen av et uriktig utsagn har påført Monsen.

Nettavisen kan felles for trukket sak

Nettavisen er klaget inn for 27. september å ha publisert en sak med et bilde som angivelig skulle vise at et barn stjeler en klokke fra et turistpar på en reise i Thailand. Saken er senere trukket etter at klager og Nettavisen-leser Bjørn Åke Fischer kunne legge fram dokumentasjon fra en thailandsk nettavis om at sakens innhold ikke var riktig. Fischer mener Nettavisen har brutt VVPs punkt 4.8 ved ikke å vise hensyn til hvilke konsekvenser medieomtale kan få for barn.

Nettavisen mente først klagen må avvises prinsipielt fordi det ikke finnes fornærmede i saken, og fordi klageren ikke hadde samtykke fra de avbildede jentene. Redaktør Gunnar Stavrum mente også at omtalen med stor sikkerhet ikke hadde hatt konsekvenser for jenta som var anklaget for klokketyveri. Både fordi hun ikke er lett identifiserbar og fordi Nettavisen på grunn av språkforskjeller er vanskelig tilgjengelig for et thailandsk publikum.

– Vi vil også påpeke at saken er sannferdig, og at den har allmennpreventiv betydning fordi den advarer andre turister mot å gå i samme felle, skrev Nettavisen i sitt første svar til klagen.

Men i tilsvarsrunden karakteriserer Fischer Nettavisens svar som «et av de mest arrogante saksinnlegg i en sak som omhandler en ytterst alvorlig sak.» Leseren viser til en sak fra det thailandske nettstedet Bangkok Post som forteller at turistene senere hadde funnet igjen klokka i egen bagasje, og at beskyldningene derfor var grunnløse.

Udokumenterbart

Til dette takket Nettavisen for ny dokumentasjon, og trakk saken fordi avisen ikke kan dokumentere beskyldningene i den opprinnelige saken. Samtidig som Stavrum understreker at første tilsvar bygde på opplysningene som forelå i den opprinnelige saken, uttrykker han skepsis til hva som er kommet frem i thailandske medier:

– Vi ser ingen grunn til umiddelbart å tro på oppslagene i thailandske aviser. Dette begrunnes både i thailandske myndigheters behov for å beskytte turistindustrien i landet, samt manglende pressefrihet for thailandske medier. At en offisiell representant for thailandske myndigheter har vært og bedt om “unnskyldning på vegne av internasjonal medier”, og at dette blir referert i avisene, er derfor ikke dokumentasjon på noe som helst, heter det i Nettavisens tilsvar.

Møtet sendes direkte på Journalisten.no tirsdag fra cirka klokken 9.30.

Powered by Labrador CMS