Dagsavisen, Klassekampen og Bergensavisen er tre av de største mottakerne av produksjonstilskudd fra staten.

Dette får avisene i støtte fra staten

Her er oppdaterte tall for produksjonstilskuddet til norske aviser. Bla i grafikken og se hvor mye penger din egen og andre aviser mottar i 2016 og hvor mye de har fått sammenlagt de siste 20 årene.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over sju år gammel og kan derfor inneholde utdatert informasjon.

Journalisten har innhentet og bearbeidet statistikk fra Medietilsynet tilbake til 1996. I grafikken under kan du se hvor mye de enkelte avisene og mediehusene har fått utbetalt i produksjonsstøtte år for år, inkludert tilskuddene for 2016 som ble kjent i dag.

11 millioner kroner fordeles mellom tre nasjonale ukemedier i år, mens de 148 øvrige avisene deler på 302 millioner.

Sju nye aviser har kommet til i ordningen i 2016: avisene Kronstadposten, Yderst, Lyngdals Avis, Troms Folkeblad, Gjengangeren og Finnmark Dagblad. Også Magne Lerøs Dagens Perspektiv (DP) kommer inn og får hele 5,9 millioner kroner i år.

Mobil: Se helst grafikken i breddeformat.

Bla tilbake i historien ved hjelp av boksene øverst

Du kan se samleoversikt for de enkelte aviseierne ved å velge i menyen til høyre. 

Hold markøren over/trykk på de horisontale søylene eller tallene til den enkelte avis for å se tilskudd for både 2015 og 2016.

For omvendt eller alfabetisk liste: Trykk på den lille pilen over søylene.

Let og finn

For eksempel kan du enkelt finne at Dagsavisen, den største mottakeren av produksjonstilskudd gjennom de 20 årene, samlet har fått 790,9 millioner kroner. Vårt Land, som også er eid av Mentor Medier, er en god nummer to med 676,9 millioner.

Begge de såkalte riksdekkende, meningsbærende avisene må imidlertid tåle en betydelig nedgang i tilskuddet i forhold til 2015. Klassekampen har nå passert Dagsavisen og er nest største mottaker av produksjonsstøtte, etter Vårt Land.

Les mer om dette her.

PRODUKSJONSTILSKUDD

• Produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier skal bidra til et mangfold av aviser over hele landet. Tilskuddet forvaltes av Medietilsynet og er rettet mot økonomisk vanskeligstilte aviser og aviser med små opplag.

• Tilskuddsordningen likestiller papiropplag og digitalt opplag.

• De viktigste er at publikasjonen har et nyhets- og aktualitetspreg, har en ansvarlig redaktør, tar betalt fra leseren og selger mesteparten av opplaget til abonnenter. Videre settes det krav til opplagets størrelse og hvor ofte mediet kommer ut.

• Godkjente opplagstall, antall ukentlige utgivelser og spredning i landets fylker er bestemmende for beregningen av tilskuddet.

Det hører med til historien at den indirekte pressestøtten - det vil si momsfritaket - er betydelig større og viktigere enn produksjonstilskuddet og annen direkte støtte til mediebransjen. Alle utgivere av papiraviser nyter godt av fritaket for merverdiavgift for omsetning av aviser trykket på papir. Dersom aviser hadde betalt 25 prosent moms ville dette tilsvart en støtte på rundt 1,8 milliarder kroner.

Det finnes en grense

I 2014 innførte regjeringen en ny regel for fordelingen av produksjonstilskudd. Regelendringen innebærer at aviser som har hatt en gjennomsnittlig driftsmargin på over ti prosent de siste tre årene, inkludert pressestøtte, blir fratatt en del av tilskuddet.

Reduksjonen avhenger av hvor mye avisene har tjent.

Powered by Labrador CMS